Захист дисертацій

Кащук О. Я. Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади (25.02.2020)

Лильо І. М. Греки на території Руського воєводства в XV–XVIII ст. (22.10.2019)

Царенок В. А. Естетичні виміри візантійського аскетизму (27.09.2019)

Пархоменко М. В. Повсякденне життя візантійського Херсонеса–Херсона (IV–X ст.) (23.03.2018)

Калініченко В.А. Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст. (29.11.2017)

Козачок О. Б. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття (7.03.2017)

Моця К. О. Воєнне мистецтво візантійської Таврики наприкінці IV ‒ на початку ХІІ ст. (30.09.2016)

Сімонова А. В. Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (12.02.2016)

Корнієнко В.В. Графіті Софії Київської ХІ – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела (30.04.2015)

Роменський О. О. Русь у зовнішній політиці Візантії в останній чверті Х ст. (13.03.2015)

Сорочан К. С. Продовольство, сировина і реміснича продукція у Візантії IV–IX ст.: професійна спеціалізація у виробництві та торгівлі (13.03.2015)

Домановська М. Є. Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (26.02.2015)

Сахно І. Л. Візантійський богослужебний спів на сучасному етапі: співвідношення усної та письмової традицій (5.03.2013)

Гордієнко Д. С. Візантійсько-руські відносини за Константина VII Порфирогенета в зовнішній політиці Візантії (912–959 рр.) (28.03.2013)

Нікіфоров М. А. Візантійські володіння у Гірському Криму у першій половині ІХ – на початку ХІІІ ст. (27.02.2013)

Михаліцин П. Є. Літературна спадщина Григорія Назіанзина як ранньовізантійський культурно-історичний феномен (за матеріалами трагедії «Стражденний Христос») (21.12.2012)

Горнова І. С. Суспільно-політична історія Візантії ХІ ст. в системі історичних поглядів Михаїла Пселла (24.10.2012)

Кузь А. І. Генуезька Газарія у другій половині ХІІІ – XV ст.: військовий аспект розвитку (19.10.2012)

Майко В. В. Південно-Східний Крим у другій половині Х—XII ст. (9.10.2012)

Вольф О.Є. Контакти візантійського населення Криму з кочовиками Північного Причорномор’я та східними слов’янами наприкінці V – X ст. (28.10.2011)

Чорноморець Ю. П. Еволюція візантійського неоплатонізму (1.07.2011)

Мінець Ю. О. Творчість Палладія Еленопольського в контексті формування ідеалів християнського життя: Історико-соціальний аспект (14.01.2011)

Морозова Д. С. Тема людини та довкілля у візантійській аскетичній традиції. (27.10.2010)

Пуховець Д. С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.) (11.10.2010)

Филипчук О. М. Руси серед «військ народів» у Візантії ІХ-ХІ ст.: найманці та союзники (17.09.2010)

Хапаєв В. В. Візантійський Херсон у другій половині Х – першій половині XI ст.: проблема руйнування міста (16.06.2010)

Фомін М. В. Поховальна традиція та обряд у візантійському Херсоні (IV – X ст.) (12.03.2010)

Лиман С. І. Середньовічні цивілізації Західної, Центральної та Південно-Східної Європи: досвід досліджень в українських землях Російської імперії (1804 – перша половина 1880-х рр.) (19.02.2010)

Чеканов В. Ю. Візантиністика в Київському університеті Св. Володимира (друга половина XIX – початок XX ст.) (19.01.2010)

Муза Д.Є. Соціокультурна ідентичність східнохристиянської цивілізації в контексті глобальних трансформацій (4.12.2009)

Зінько О.В. Етнічна історія Східного Криму (друга половина III – середина VII ст.) (4.11.2009)

Шаталович О. М. Етико-сотеріологічна концепція еросу в православній релігійно-філософській традиції (16.10.2009)

Латишева О. В. Християнська Церква та релігійне життя у візантійському Херсоні (VI – X ст.) (29.05.2009)

Кузовков В. В. Хозарський каганат в системі міжнародних відносин (VII – X ст.) (28.05.2009)

Чередниченко A. M. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 – середина 1930-х pp.) (18.05.2009)

Шпик І. Є. Болгарсько-українські релігійно-культурні зв’язки (остання чверть ХIV – перша половина ХVI ст.) (12.05.2009)

Храпунов М. І. Адміністрація візантійського Херсона (кінець IV – XI ст.) (22.04.2009)

Луговий О. М. Роси та варанги у Візантії Х-ХII ст.: формування та структурна роль найманого військового контингенту (21.01.2009)

Кожушний О. В. Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність візантійської гімнографії ІІІ-VIII cтоліть (14.11.2008)

Гріднєва Ю. Г. Еволюція візантійської традиції в іконографії літургійного шитва пізнього середньовіччя (6.06.2008)

Черепанин В. М. Трансформація візантійського іконографічного канону в мистецтві некласичної естетики (14.02.2008)

Зінченко С. В. Візантійсько-болгарські впливи на розвиток інтролігаторства в монастирях та церквах Київської митрополії XIV – XVII ст. (25.09.2007)

Мельник М. М. Візантія і кочівники Північного Причорномор’я Х–ХІ ст.: історіографія проблеми (3.04.2007)

Домановський А. М. Державний контроль та регулювання торгівлі у Візантії IV-IX ст. (23.03.2007)

Неня Г. О. Містичні досвід і практика в концепції обоження (історико-філософський аналіз традиції ісихазму) (23.03.2007)

Тортіка О. О. Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи (2.03.2007)

Вус О. В. Військово-інженерне забезпечення оборонної політики Візантії у Північному Причорномор’ї (кінець IV – початок VII ст.) (27.02.2007)

Жданович О. П. Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. ІІІ ст. – 325 р.) (11.12.2006)

Попсуєнко Л. О. Правовий статус християнської церкви за римським імператорським законодавством IV сторіччя (14.10.2006)

Файда О. В. Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819–1919 рр. (18.04.2006)

Фарбей О. M. Поява та поширення християнства в Криму (ІІІ-IX ст.) (13.06.2005)

Достдар Р. М. Рецепція принципів візантійської Еклоги сучасним сімейним та спадковим законодавством України (14.05.2005)

Лебідь Л. В. Н. В. Пігулевська – історик Візантії (30.03.2005)

Науменко В. Є. Таврика у контексті візантійсько-хозарських відносин: політико-адміністративний аспект (17.10.2004)

Філіппенко Р.І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.) (7.07.2004)

Зеленко С. М. Торговельне судноплавство середньовічної Таврики (VI – XII ст.) (19.04.2004)

Бардола К. Ю. Система оподаткування Візантії IV–IX ст. (18.12.2003)

Харитонова Т. Є. Систематизація права у Візантійській імперії у першій половині VІ ст. н.е. (Систематизація Юстиніана) (28.11.2003)

Нікітенко Н. М. Русь-Україна і Візантія у монументальному комплексі Софії Київської: історико-соціальний та етноконфесійний аспекти (28.02.2002)

Форманюк В. І. Формування Візантійської системи шлюбно-сімейного права (IV-VI ст.) (29.03.2001)

Завадська I. А. Християнство в ранньовiзантiйському Херсонесi (за культовими пам’ятками) (20.09.2000)

Чорноморець Ю.П. Антропологія східної патристики (22.03.2002)

Сорочан С. Б. Торгівля у Візантії IV-IX віків. Структура і організація механізмів обміну (23.10.1998)