В Ужгородській українській богословській академії проведено науковий круглий стіл з «Візантології»

27 березня 2014 року в малому актовому залі Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія було проведено засідання наукового круглого столу на тему «Візантологія: основні віхи становлення, розвитку, трансформації та віддзеркалення в сучасності».

До участі в роботі наукового круглого столу були запрошені представники професорсько-викладацького складу і студенти старших курсів богословсько-філософського та психологічного факультетів Карпатського університету імені Августина Волошина, Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та науковці Міжнародної академії богословських наук.

Читати далі

Шевченко Ігор. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку 18 століття / авторизований перекл. Марія Габлевич, наук. ред. Андрій Ясіновський, вид. 2-е, випр. і доповн. – Львів: Видавництво Українського Католицького Універстету, 2014. – xxiii + 288 с., 5 карт.

sevcenko

Книжка в ширшій культурологічній перспективі представляє середньовічну і ранньомодерну історію України. Автор максимально об’єктивно й безпристрасно аналізує різні рівні проникнення до України східних і західних культурних елементів. Візантія, завдяки успішній християнській місії, заклала основи й дала майбутній поштовх розвиткові культури Київської держави. Візантійська спадщина була визначальною складовою в культурному спектрі давнього Києва і не втратила своєї ваги до сьогоднішнього дня. Протилежним полюсом, звідки йшли культурні імпульси, був Захід. Головними воротами, крізь які ця культурна традиція проникала до України, була Польща.

Інтелектуальна віртуозність, широка ерудиція і блискучий стиль автора роблять цю книжку не лише корисним посібником для студентів, але й захоплюючою лектурою для широкого кола читачів.

Читати далі

Неперервна філологія: класичні, візантологічні та неоелліністичні студії в Україні ХХ століття / відп. ред. Ніна Клименко. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 270 с.

neperervna_philologia

У колективній монографії висвітлено процес розвитку філологічних наук, що вивчають античність та грецький культурний простір. Розглянуто становлення наукових напрямків дослідження давньогрецької, латинської, новогрецької мов та літератур, особливості становлення наукових шкіл та гуртків, з’ясовано пріоритетні напрями вивчень явищ граматики, словотворення, лексикографії, фразеології новогрецької мови, описано наслідки зіставного аналізу словотворення, способів і засобів ословлення тих самих концептів у новогрецькій та українській мовах, з’ясовано відтворення ідіостилю новогрецьких письменників в українських перекладах.

Читати далі

Шрайнер Петер. Ганс-Ґеорг Бек і візантійське богослов’я (до сторіччя видатного вченого): Перша меморіальна лекція на пошану Ігоря Шевченка (Львів, 10 лютого 2011) / відп. ред. Андрій Ясіновський. – Львів, 2012. – 48 с.

schreiner

Shreiner Peter. Hans-Georg Beck und die byzantinische Theologie (zum 100. Geburtstag eines groβen Gelehrten): Erster Gedenkvortrag zu Ehren von Ihor Ševčenko (Lviv, 10. Februar 2011 / hrsg. von AndriiYasinovskyi. – Lviv, 2012. – 48 S.

Першу меморіальну лекцію на пошану Ігоря Шевченка
і видання цієї книжки уможливила фінансова підтримка
Фонду Катедр Українознавства Гарвардського Уніерситету (США)

ЗМІСТ * INHALT

Читати далі

У «Херсонесі Таврійському» заявляють про відсутність підстав для занепокоєння щодо збереження експонатів

1395770149-5715

Керівництво Національного заповідника «Херсонес Таврійський» заявляє про відсутність підстав для занепокоєння з приводу збереження експонатів і здивоване закликами міністра культури України Євгена Нищука до ЮНЕСКО захистити заповідник.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби заповідника, текст якого передано УНІАН.

Читати далі

Четырнадцатая публичная лекция Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме «Таинство крещения и его восприятие в раннем средневековье (Константин Великий – Хлодвиг – Владимир Святославич)» (26.03.2014)

poster Читати далі

Руслана Демчук. Кримський топос в контексті візантійської/імперської парадигми

Если выпало в Империи родиться,
Лучше жить в глухой провинции, у моря.

И. Бродский. «Письма к римскому другу»

Читати далі