Олег Друздєв. Українська медієвістика та медіа комунікації: проблеми та перспективи взаємодії

img

ХХІ століття з характерними для нього ознаками глобалізації та технологізації ставить перед будь-якою наукою нові вимоги. Ці вимоги, найчастіше, зумовлюють її прогрес, оскільки працювати за старими схемами, засобами і методами стає все важче, і все менш ефективно. Однією з таких вимог є відповідність науки(як джерела знань) та медіакомунікацій (як засобу його поширення). Позаяк жодна наука не є відокремленою від суспільства, а навпаки йому служить, виконуючи своєрідне «соціальне замовлення», питання поширення наукових здобутків (а точніше знань) в суспільстві має неабияку актуальність. Особливо, коли йде мова про сферу гуманітаристики, частиною якої є історія загалом та медієвістика зокрема.

Читати далі

Міжнародна конференція «Святе Письмо в українській культурі: канонічні і неканонічні тексти та особливості їх рецепції»

Український католицький університет
Філософсько-богословський факультет
Гуманітарний факультет

uku_logo__seal-100x100

Наукова програма «Соборна Україна і Київська традиція»

За фінансової підтримки сталого фонду 
Джеймса Темертея для біблійних досліджень

Філософсько-богословський та Гуманітарний факультети Українського католицького університету запрошують взяти участь у міжнародній науковій конференції «Святе Письмо в українській культурі: канонічні і неканонічні тексти та особливості їх рецепції», яка відбудеться у Львові 27-28 жовтня 2016 року.

 ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Читати далі

Головко О. Б. Історики-медієвісти сучасної України: довідник / [відп. ред. С. А. Копилов]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — 68 с. (електронна версія)

dovidnyk_holovko

Довідник містить данні про істориків-медієвістів сучасної України: зібрана інформація про дисертації і монографії, в яких вивчається історія середніх віків, визначені наукові інтереси вчених. У вступній статті висвітлені головні тенденції розвитку української медієвістики в ХІХ – на початку ХХІ ст. В заключній частині довідника наводяться телефони і електронні адреси найбільших наукових центрів України, де пра цюють історики-медієвісти.

Читати далі

Третій Міжнародний науковий Славістичний колоквіум (18 листопада 2016 р.)

5-300x207

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України у п’ятницю 18 листопада 2016 року до 90 річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя (1926–2013) та до 25-річчя заснування Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського проводить Третій Міжнародний науковий Славістичний колоквіум.

Читати далі