Франко Іван. Візантійська література

Франко Іван. Візантійська література [Рец. на:] Karl Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Literatur. München, 1891 // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти тт. К.: Наукова думка, 1981. – Т. 29. – C. 184–194.

Читати далі

В Севастополе презентовали уникальный каталог «Наследие византийского Херсона»

27 марта в национальном заповеднике «Херсонес Таврический» состоялась презентация каталога «Наследие византийского Херсона».

Книга представляет собой первое научное издание, где на 700 страницах собрано воедино 500 лучших находок из раскопок северного форпоста Византийской империи — Херсона. Среди них монеты и печати, украшения и орудия труда, предметы быта и церковная утварь.

Читати далі

Чореф Михайло. З історії монетної справи Херсона в першій половині VI ст.

Чореф Михайло. З історії монетної справи Херсона в першій половині VI ст. // Археологічні дослідження Львівського університету. 2010. Випуск 13. С. 187-195.

Одним  із  найцікавіших  завдань,  які  сьогодні  стоять  перед  нумізматикою,  є
вивчення  історії  монетної  справи  ранньої  Візантії.  Адже  її  бронзи  столичного
карбування IV–V ст., судячи з великої кількості знахідок, активно перебували в обігу
у віддалених провінціях  і суміжних країнах ще в VI–VII ст.  І це за умов, коли в час
правління  Анастасія І  Дикора  в  обіг  надійшли  нові  серії  міді,  які  в  центральних
областях  імперії  витіснили  всі  попередні  типи  розмінних  грошей.  Звичайно  ж,  це явище  можна  пояснити  досі  не  спростованим  припущенням  В. Анохіна  про
збереження  будь-якою монетою  своєї  купівельної  спроможності  як  завгодно  довго.
Однак витіснення до другої половини VII ст. з регіонального грошового обігу бронз
IV–V ст.  де  факто  заперечує  цю  гіпотезу.  Метою  нашого  дослідження  є  логічне
пояснення  цього  явища  та  винесення  на  наукове  обговорення  припущень  про  хід розвитку монетної справи Херсона IV–VII ст., який виражався в збереженні не тільки номіналів, а й принципів оформлення місцевих монет.

Ключові  слова:  археологія, Візантія,  геміфоліс,  деканумій,  імперія,  майоріна,
монета,  монограма,  пентанумій,  Рим,  Херсон,  центеніоналій,  Юстин  І  Старший,
Юстиніан І Великий.

Читати далі

The Metropolitan Museum of Art: Byzantium and Islam Age of Transition (March 14–July 8, 2012)

As the seventh century began, vast territories extending from Syria to Egypt and across North Africa were ruled by the Byzantine Empire from its capital, Constantinople (modern Istanbul). Critical to the wealth and power of the empire, these southern provinces, long influenced by Greco-Roman traditions, were home to Orthodox, Coptic, and Syriac Christians, Jewish communities, and others. Great pilgrimage centers attracted the faithful from as far away as Yemen in the east and Scandinavia in the west. Major trade routes reached eastward down the Red Sea past Jordan to India in the south, bringing silks and ivories to the imperial territories. Major cities made wealthy by commerce extended along inland trade routes north to Constantinople and along the Mediterranean coastline. Commerce carried images and ideas freely throughout the region.

Читати далі

Десята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (30.05-1.06.2012; deadline 23.04.2012)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПІК

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Десята Міжнародна наукова конференція

“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

Присвячується пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова)

Читати далі

Мороз Я.С. Палеологівський ренесанс елліністичної традиції в українській іконі

Мороз Я.С. Палеологівський ренесанс елліністичної традиції в українській іконі // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури, – 2004. – № 43.

Читати далі

Фильм о падении Византии пользуется популярностью в исламском мире

 

На экраны кинотеатров вышел самый дорогой, самый зрелищный и наиболее противоречивый турецкий фильм Fetih 1453 (Завоевание 1453), посвященный взятию султаном Мехметом II Константинополя в 1453 году.

Читати далі

Назар КОЗАК “МИСТЕЦТВО ВІЗАНТІЇ” (7 березня 2012, Львів)

07 березня 2012, 19.00
ЛОО Українського товариства охорони пам’яток історії та культури
вул. Коперника, 40 а, конференц – зал

Читати далі

Агатангел Кримський і українське сходознавство: презентація нових видань

29 лютого в приміщенні Національного музею літератури України відбувся Літературно-мистецький вечір «Агатангел Кримський і українське сходознавство: презентація нових видань», організований Національним музеєм літератури, кафедрою Близького Сходу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за участі Інституту сходознавства імені А.Кримського.

Читати далі