Корнієнко В. В. Корпус графіті Софії Київської / Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. – К., 2015. – Частина V: Приділ свв. Іоакима та Анни (південна сторона). – 440 с.

Kornienko_Cover_2_Flatten copy

Читати далі

Шевченкове візантійство в компаративних студіях (Ольга Харлан)

bigun

Бігун О. А. Byzantinum: pro et contra (Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 412 с.

“Ольга Бігун наголошує на амбівалентності Шевченкового візантійства: візантійство як традиція, як світ іманентного християнства та візантійство як філософсько-політична парадигма і текстовий субстрат. Запропонований у монографії варіант синтезу контактно-генетичного та історико-типологічного підходів до аналізу бінарних колізій візантійства уможливлює з’ясування витоків амбівалентності цього поняття у творчості Т. Шевченка…”

Читати далі

«Libra» відтепер доступна у електронному варіанті

Збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського національного університету імені І. І. Мечникова «Libra» відтепер доступна у електронному варіанті на офіційному сайті університету.

Читати далі

Владимир (Швец), архимандрит, Сорочан С. Б. Введение в агиографию. Учебное пособие / Владимир (Швец), архимандрит, С. Б. Сорочан. – Харьков: Майдан, 2015. – 264 с.

agiogr

Учебное пособие по агиографии написано как с позиций исторической критики источников, так и с учетом богословских требований. Оно знакомит с основами ее теории и главными вехами исторического развития, причем основное внимание уделено византийской и российской агиографии и агиологии. Хорошим подспорьем для начинающего исследователя могут стать предлагаемый обширный список отечественных изданий агиографических источников, специальной литературы по предмету, справочных изданий, интернет-ресурсов, а также приложения.

Читати далі

Двадцать четвертая публичная лекция Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме «Христианские церкви Сирии до IV века (архитектура, символика, орнаменты)» (30.04.2015)

poster Читати далі

Некрополь візантійської епохи виявлений у Стамбулі

Некрополь був знайдений в ході реставрації так званого “Будинку Гарібальді” на стамбульській пішохідній вулиці Істікляль. В ході розкопок були виявлені вісім гробниць, імовірно належать до IV-V століть.

photo

Читати далі

Сорочан С.Б. Еще раз о византийско-хазарском кондоминиуме в Крыму в конце VII — первой половине VIII в.

Сорочан С. Б. Еще раз о византийско-хазарском кондоминиуме в Крыму в конце VII — первой половине VIII в. / С. Б. Сорочан // Византийский временник. – 2014. – Т. 73 (98). – С. 278-295.

Статья посвящена анализу критики А. И. Айбабиным научной концепции о византийско-хазарском кондоминиуме в Таврике. Автор этой концепции и статьи полемизирует с оппонентом, не соглашаясь с его взглядами об установлении господства хазар над византийской Таврикой в VIII в. Проблема далека от решения. Комплексное исследование письменных и археологических источников позволяет прийти и к иным вариантам ответа, вплоть до признания территории Крыма в «хазарскую эпоху» под полным контролем Византии. Одностороннее «господство хазар», как и «хазарские слои» здесь не фиксируются.

Читати далі