Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. = St. Sophia in Kyiv: Byzantium. Rus’. Ukraine. Вип. V: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження акад. Федора Івановича Успенського (1845–1928) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упорядники Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2016. – 464 с.

sophia_5

Читати далі

Imagining Byzantium: Perception, Patterns, Problems in Eastern and Southeastern Europe

csm_samoderg_2000_076d5d4560

The conference “Imagining Byzantium: Perception, Patterns, Problems in Eastern and Southeastern Europe” is organized by the research group “The Legacy of Byzantium” of the Leibniz-WissenschaftsCampus Mainz and will be held on March 2-4, 2017 in Mainz.

Читати далі

X давньоруські історико-філософські читання пам’яті В. С.Горського: Філософські ідеї в культурі Київської Русі

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Філософський факультет
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Журнал «Наука і суспільство»
2 червня 2017 року
проводять
ювілейні X давньоруські історико-філософські читання пам’яті
Вілена Сергійовича Горського на тему:
ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ В КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Читати далі

Виставлена PDF-версія ІV випуску збірника “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна”

На сайті Інституту української історіографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України у розділі, де виставляються PDF-версії збірки наукових праць “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна”, з’явився файл випуску ІV, присвяченого 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925).

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Випуск ІV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925). – Київ, 2014. – 760 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Читати далі

Домановский А. Н. Загадки истории. Византия / А. Н. Домановский; худож.-оформитель Е. А. Гугалова. – Харьков: Фолио, 2016. – 379 с. – (Загадки истории)

byzant_zagadki_istorii

Что знает наш современник о Византии? Почему само понятие «византийский» имеет во многих европейских языках отрицательную коннотацию и справедливо ли это?

Читати далі

Марчук О. Т. Здоров’я розуму: східнопатристичний концепт структурно-функціональних особливостей

Марчук О. Т. Здоров’я розуму: східнопатристичний концепт структурно-функціональних особливостей // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2016. – Випуск 3 (12). – С. 134–143.

З’ясовано значення, специфіку функціональної здатності та призначення розумної сили душі людини в богословсько-антропологічному синтезі ідей мислителів східної патристики. Висвітлюється святоотцівський підхід щодо інтерпретації та чіткого понятійного визначення складових мислительної сили – ума, розуму, розсудку. Розкрито особливості їх взаємозв’язку, структурно-функціонального устрою, можливості оздоровлюючої ґенези та досягнення досконалості.

Читати далі

“Повчання у гомілетичній традиції Київської митрополії: візантійська спадщина, східнословʼянська практика і західні латинські впливи” (Львів, 9 лютого 2017 р.)

Завершення 2-ї сесії 8-го засідання семінару Українського Католицького Університету “Київська традиція та християнський універсум” на тему: “Повчання у гомілетичній традиції Київської митрополії: візантійська спадщина, східнословʼянська практика і західні латинські впливи”.

Читати далі

Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні» (6–7 квітня 2017 р.; deadline 15.03.2017)

aya_sofya

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, представників посольств і консульств взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Питання сходознавства в Україні», яка проходитиме 6–7 квітня 2017 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

Читати далі

Сорочан С. Б. История культуры Европы. Средние века: Курс лекций / С. Б. Сорочан. – Харьков: Майдан, 2017. – 396 с.

sorochan_medieval_culture

Лекции представляют материалы к специальному курсу по истории западноевропейской культуры и охватывает главным образом период V–XV вв., когда сформировались основные ценности и идеалы европейской цивилизации. Они знакомят с концепциями средневековой культуры, ее особенностями в эпоху Раннего Средневековья, состоянием образования, науки и литературы на Западе, формами зрелищ, архитектурными стилями, искусством и основными чертами Ренессанса, сформировавшегося в XIII–XVI вв. Материалы снабжены списками основной и дополнительной, вспомогательной специальной литературы, указанием на интернет-ресурсы и образцами тестовых заданий к некоторым темам.

Читати далі