Виставлена PDF-версія ІV випуску збірника “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна”

На сайті Інституту української історіографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України у розділі, де виставляються PDF-версії збірки наукових праць “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна”, з’явився файл випуску ІV, присвяченого 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925).

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Випуск ІV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925). – Київ, 2014. – 760 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Читати далі

Домановский А. Н. Загадки истории. Византия / А. Н. Домановский; худож.-оформитель Е. А. Гугалова. – Харьков: Фолио, 2016. – 379 с. – (Загадки истории)

byzant_zagadki_istorii

Что знает наш современник о Византии? Почему само понятие «византийский» имеет во многих европейских языках отрицательную коннотацию и справедливо ли это?

Читати далі

Марчук О. Т. Здоров’я розуму: східнопатристичний концепт структурно-функціональних особливостей

Марчук О. Т. Здоров’я розуму: східнопатристичний концепт структурно-функціональних особливостей // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2016. – Випуск 3 (12). – С. 134–143.

З’ясовано значення, специфіку функціональної здатності та призначення розумної сили душі людини в богословсько-антропологічному синтезі ідей мислителів східної патристики. Висвітлюється святоотцівський підхід щодо інтерпретації та чіткого понятійного визначення складових мислительної сили – ума, розуму, розсудку. Розкрито особливості їх взаємозв’язку, структурно-функціонального устрою, можливості оздоровлюючої ґенези та досягнення досконалості.

Читати далі

“Повчання у гомілетичній традиції Київської митрополії: візантійська спадщина, східнословʼянська практика і західні латинські впливи” (Львів, 9 лютого 2017 р.)

Завершення 2-ї сесії 8-го засідання семінару Українського Католицького Університету “Київська традиція та християнський універсум” на тему: “Повчання у гомілетичній традиції Київської митрополії: візантійська спадщина, східнословʼянська практика і західні латинські впливи”.

Читати далі

Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні» (6–7 квітня 2017 р.; deadline 15.03.2017)

aya_sofya

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, представників посольств і консульств взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Питання сходознавства в Україні», яка проходитиме 6–7 квітня 2017 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

Читати далі

Сорочан С. Б. История культуры Европы. Средние века: Курс лекций / С. Б. Сорочан. – Харьков: Майдан, 2017. – 396 с.

sorochan_medieval_culture

Лекции представляют материалы к специальному курсу по истории западноевропейской культуры и охватывает главным образом период V–XV вв., когда сформировались основные ценности и идеалы европейской цивилизации. Они знакомят с концепциями средневековой культуры, ее особенностями в эпоху Раннего Средневековья, состоянием образования, науки и литературы на Западе, формами зрелищ, архитектурными стилями, искусством и основными чертами Ренессанса, сформировавшегося в XIII–XVI вв. Материалы снабжены списками основной и дополнительной, вспомогательной специальной литературы, указанием на интернет-ресурсы и образцами тестовых заданий к некоторым темам.

Читати далі