Царенок А. В. Критика видовищно-розважальної культури в контексті візантійської естетики аскетизму

Царенок А. В. Критика видовищно-розважальної культури в контексті візантійської естетики аскетизму // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2017. – № 1 (9). – С. 78–85.

Досліджуючи естетичні виміри аскетичної традиції Візантії, автор статті аналізує роздуми церковних діячів про видовищно-розважальну культуру Античності й раннього Середньовіччя – про мирські пісні, танці, театральні дійства, криваві змагання тощо. Вдаючись до традиційної в межах історико-естетичних студій констатації, що осмислення Отцями й учителями Церкви популярних у тогочасному суспільстві розваг супроводжується їх суворою критикою, А. Царенок пропонує звернути увагу й на інший, менш відомий аспект аскетико-естетичного вчення. Як переконує всебічне вивчення естетики аскетизму, риго-ризм естетичних поглядів візантійських релігійних мислителів може доповнюватись розсуд-ливою полегкістю до немочі духовно недосконалих осіб.

Читати далі

Предзаказ книги: Матвеева Юлия. Декоративные ткани в мозаиках Равенны: семантика и культурно-смысловой контекст. – Киев-Харьков: Дух і Літера, 2017.

оформить предзаказ

Матвеева Юлия. Декоративные ткани в мозаиках Равенны: семантика и культурно-смысловой контекст. – Киев-Харьков: Дух і Літера, 2017.

Эта книга — первая монография о мире тканей в ранневизантийской церкви. Ее основой стали знаменитые мозаики Равенны VVII вв., признанные классикой и включенные во всемирное наследие ЮНЕСКО. Несмотря на широкую известность самих изображений, обилие тканей в них оставалось загадкой. Между тем, именно эти мозаики хранят едва ли не единственное визуальное свидетельство использования тканей в древней церкви.

Читати далі

Сьома Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні» (23 листопада 2017)

Українська Православна Церква Київського Патріархату
Київська православна богословська академія
Національна Академія Наук України
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
Міністерство культури України
Національний заповідник «Софія Київська»

23 листопада 2017 року проводять

VII Міжнародну наукову конференцію
«Православ’я в Україні»

Читати далі

Laurea II. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева, к 90-летию со дня рождения. Материалы. — Харьков: ООО «НТМТ», 2017. — 180 с.

В сборнике рассматривается широкий круг актуальных проблем античной, византийской и средневековой истории, археологии, историографии, а также истории науки, музейного дела, развития исторической науки. Значительное место занимают исследования разнообразных археологических памятников. Сборник отражает современные тенденции развития антиковедения, византинистики, исторической науки в целом.

Читати далі

Античний світ та середні віки: Читання пам’яті професора Володимира Івановича Кадєєва, до 90-річчя від дня народження (23 червня 2017 р.)

23 червня 2017 року відбудуться наукові читання «Античний світ та середні віки», присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора Володимира Івановича Кадєєва (1927–2012).

Наукові читання присвячно темам, що належать до кола наукових зацікавлень В. І. Кадєєва та викладачів створеної ним кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Читати далі

Головко О. Б. Князь Мстислав Мстиславич «Удатний» і його доба / О. Б. Головко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 272 с.

У монографії досліджено життя і діяльність одного з найбільш відомих володарів Русі першої третини ХІІІ ст. князя Мстислава Мстиславича «Удатного». Автор подає історію сходження цього князя на політичний Олімп, коли він протягом досить невеликого часу з держателя відносно невеликих удільних князівств перетворився на лідера потужного табору князів Ростиславичів.

Висвітлюється володарська діяльність Мстислава Мстиславича у Новгородській землі, його боротьба за оволодіння та утримання Галицького князівства. Події на Русі описані на фоні аналізу державно-політичного розвитку східнослов’янських князівств в удільну добу з урахуванням міжнародної ситуації в Східній і Центральній Європі.

Особливу увагу приділено висвітленню історії першої війни русів і половців з монгольськими військами навесні 1223 року.

Читати далі