Нікітенко Надія. Ангели Софії Київської. Паломництво до святині. – К : Горобець, 2019, – 304 с.

Книжка, що по-новому розкриває значення Софії Київської як священного осердя Києва, написана у формі путівника для паломника. Вона побудована на відкриттях авторки – відомої дослідниці Софії Київської. Крізь призму православної традиції й канонів богослужіння тут представлено сповнену багатої символіки художню образність собору. Чільне місце в цій образності належить ангелам, які створюють ауру Дому Премудрості Божої. Такого величезного ангельського сонму немає в жодному іншому храмі всього візантійського кола. Цей феномен вперше осмислено автором.

Читати далі

ХIII читання пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського (11-12 березня 2021 р.)

Шановні колеги!
Оргкомітет «ХIІІ читань пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського» запрошує взяти участь у ювілейній конференції, присвяченій 100-літтю від дня народження вченого.
До участі у ювілейних читаннях запрошуються спеціалісти в галузі історії стародавнього світу, середніх віків та раннього модерного часу, візантиністики, археології, нумізматики, епіграфіки.

Читати далі

Сугдейський збірник. Вип. 2 (VIII). Київ. 2019. 476 c., іл.

Другий (VIІI) випуск Сугдейського збірника продовжує засновану у 2004 р. серію наукових видань, що ґрунтуються на матеріалах міжнародної наукової конференції «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі», що регулярно проводилась Національним заповідником «Софія Київська» на базі його відділу – музею «Судацька фортеця».

Читати далі

«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Выпуск 7. – Харьков: Майдан, 2019. – 186 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 7)

Сборник «Византийская мозаика» включает тексты Публичных лекций прочитанных в 2018–2019 учебном году на собраниях Эллино-византийского лектория «Византийская мозаика», прошедших на базе кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова (Харьковская епархия Украинской Православной Церкви).

Читати далі

Сорочан С. Б. Ромейское царство. Книга для чтения по истории Византии. В 3 ч. Харьков: Майдан, 2020. Часть 3. 1086 с.

 

Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства – Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих развивать у читателей навыки самостоятельного критического исследования. Издание дополнено справочными приложениями, необходимыми для начинающего византиниста, в частности, максимально полным списком изданий тех византийских источников, которые выходили в переводе на русский или украинский языки, а также пространными толковым словарем и библиографией.

Читати далі

Сайт Юлії Матвєєвої, авторки книги “Декоративные ткани в мозаиках Равенны”

Раді повідомити, що у нашої лекторки Юлії Матвєєвої з’явився офіційний сайт, на якому можна отримати інформацію про її книгу “Декоративные ткани в мозаиках Равенны”, посилання на контакти та відео.

Читати далі

Сайт Юлии Матвеевой, автора книги “ДЕКОРАТИВНЫЕ ТКАНИ В МОЗАИКАХ РАВЕННЫ”

Мы рады сообщить, что у нашего лектора Юлии Матвеевой появился официальный сайт, где можно получить информацию о ее книге “Декоративные ткани в мозаиках Равенны”, ссылки на контакты и видео.

Читати далі

Распространение гностицизма в Северном Причерноморье и гностическая символика. Публичная лекция Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме (27 февраля 2020 г.)

Читати далі