Терещенко-Кайдан Л. В. Слов’янський кириличний Псалтир XVII століття – унікальна пам’ятка візантійського хірономічного мистецтва

Терещенко-Кайдан Л. В. Слов’янський кириличний Псалтир XVII століття – унікальна пам’ятка візантійського хірономічного мистецтва // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 25. – К.: Міленіум, 2014. – С. 330–336.

У статті йдеться про слов’янський (кириличний) рукопис, що зберігається в Національній бібліотеці Греції (м. Афіни) і являє собою унікальну пам’ятку візантійської хірономії. Це яскравий взірець, в якому слов’яни зберегли для греків традицію хірономічного мистецтва.

Читати далі

Дячук Л. Інститут розлучення у ранньовізантійському законодавстві доби Antejustiniani

Дячук Л. Інститут розлучення у ранньовізантійському законодавстві доби Antejustiniani // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2014. – № 1 (5). – С. 28-35.

У статті розглядається процес еволюції норм інституту розлучення перших християнських імператорів (ІV–V ст.), правові зміни яких пов’язані з наданням їм християнського змісту. Досліджується юридичне регулювання правових відносин щодо припинення шлюбу через розлучення за нормами імператорського законодавства на аксіологічній основі християнських цінностей та в контексті правового досвіду римського класичного права. З’ясовуються причини законних розлучень та аналізується їх суспільна та правова доцільність. Особлива увага звертається на поєднання елементів античної правової традиції та новелістичних підходів в умовах християнізації шлюбно-сімейного права в імператорському законодавстві доюстиніанівської доби.

Читати далі

Мацелюх І. А. Імплементація норм шлюбно-сімейного канонічного права у візантійську правову систему

Мацелюх І. А. Імплементація норм шлюбно-сімейного канонічного права у візантійську правову систему // Політико-правова ідеологія українського національного державотворення: проблеми формування та еволюції (історико-теоретичний вимір): матеріали Третьої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції / Наук. конференції. – Вип. 3 / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2014. – С. 58-62.

Читати далі

Міжнародні наукові Славістичні читання, присвячені пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя (18 листопада 2014 р.; deadline 1.11.2014)

Національна Академія Наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

18 листопада 2014 року проводить

Міжнародні наукові Славістичні читання,

присвячені пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя

Читати далі

Міжнародна конференція “Візантійська спадщина Русi-України (Х–XVII ст.)” (19-20 червня 2014 р., Київ)

Національна академія наук України
Інститут історії України
Центр візантійської історії та цивілізації в Парижi (UMR 8167 Схід та Середземномор’я / Візантія)
Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique (Санкт-Петербург)
Académie nationale des sciences d’Ukraine
Institut d’histoire d’Ukraine
Centre d’histoire et civilisation de Byzance, UMR 8167 Orient et Méditerranée / Monde byzantin
Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique (Saint-Pétersbourg)
Национальная академия наук Украины
Институт истории Украины
Центр византийской истории и цивилизации в Париже (UMR 8167 Восток и Средиземноморье / Византия)
Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique (Санкт-Петербург)

Affiche Kiev logo Ambassade

Візантійська спадщина Русi-України (Х–XVII ст.)

L’héritage byzantin en Rus’-Ukraine (Хe– XVIIe siècle)

Византийское наследие Руси-Украины (Х–XVII в.)

Читати далі

VI Международный Византийский­­ семинар­­ ΧΕΡΣΩNO­Σ ΘΕΜΑΤA: «империя» и «полис»

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» Севастополь, 2 – 6 июня 2014 г.

ПРОГРАММА

Читати далі

Семнадцатая публичная лекция Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме «Об особенностях византийского богослужения в Херсоне VI-X вв.» (19.06.2014)

 

poster Читати далі

Міжнародна наукова конференція «XVІІІ Сходознавчі читання А. Кримського» До 95-річчя від дня народження академіка Омеляна Йосиповича Пріцака (17–18 жовтня 2014 р.; deadline 1 вересня 2014 р.)

Національна академія наук України

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського

Міжнародна наукова конференція

«XVІІІ Сходознавчі читання А. Кримського»

До 95-річчя від дня народження академіка Омеляна Йосиповича Пріцака

Читати далі

В Киеве планируют провести международную научную конференцию «Афон и славянский мир»

1400221908_0

14-16 мая в Софии (Болгария) состоялась вторая Международная научная конференция «Афон и славянский мир», посвященная 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон. Следующую конференцию афонские монахи и ученые собираются провести в Киеве в мае 2015 года, сообщает “Религия в Украине” со ссылкой на Аfonit.info.

Читати далі

II международная научно-практическая конференция «Концепт святости в историческом контексте» (20.07.2014, deadline 20.06.2014)

Богословский факультет софийского университета (г. софия, Болгария)
смоленский государственный институт искусств
институт современных гуманитарных исследований (г.Москва)
международная академия богословских наук
УЖГОРОДСКАЯ УКРАИНСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИМ. СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ украинской православной церкви московского патриархата
кАРПАТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АВГУСТИНА ВОЛОШИНА
МСТИСЛАВСКИЙ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ «СТРАННИКЪ»

II  международная научно-практическая конференция

«Концепт святости в историческом контексте»

Конференция посвящена основателю журнала «Странникъ»,
украинско-белорусскому православному богослову, духовному писателю и просветителю
епископу Виталию (Гречулевичу, 1822–1885) Могилевскому и Мстиславскому
(бывшему Острожскому и Волынскому)

20 июля 2014 года

г. Мстиславль, Могилевская область, Беларусь

Информационное письмо

Читати далі