Терещенко-Кайдан Л. В. Слов’янський кириличний Псалтир XVII століття – унікальна пам’ятка візантійського хірономічного мистецтва

Терещенко-Кайдан Л. В. Слов’янський кириличний Псалтир XVII століття – унікальна пам’ятка візантійського хірономічного мистецтва // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 25. – К.: Міленіум, 2014. – С. 330–336.

У статті йдеться про слов’янський (кириличний) рукопис, що зберігається в Національній бібліотеці Греції (м. Афіни) і являє собою унікальну пам’ятку візантійської хірономії. Це яскравий взірець, в якому слов’яни зберегли для греків традицію хірономічного мистецтва.

Читати далі

Дячук Л. Інститут розлучення у ранньовізантійському законодавстві доби Antejustiniani

Дячук Л. Інститут розлучення у ранньовізантійському законодавстві доби Antejustiniani // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2014. – № 1 (5). – С. 28-35.

У статті розглядається процес еволюції норм інституту розлучення перших християнських імператорів (ІV–V ст.), правові зміни яких пов’язані з наданням їм християнського змісту. Досліджується юридичне регулювання правових відносин щодо припинення шлюбу через розлучення за нормами імператорського законодавства на аксіологічній основі християнських цінностей та в контексті правового досвіду римського класичного права. З’ясовуються причини законних розлучень та аналізується їх суспільна та правова доцільність. Особлива увага звертається на поєднання елементів античної правової традиції та новелістичних підходів в умовах християнізації шлюбно-сімейного права в імператорському законодавстві доюстиніанівської доби.

Читати далі

Мацелюх І. А. Імплементація норм шлюбно-сімейного канонічного права у візантійську правову систему

Мацелюх І. А. Імплементація норм шлюбно-сімейного канонічного права у візантійську правову систему // Політико-правова ідеологія українського національного державотворення: проблеми формування та еволюції (історико-теоретичний вимір): матеріали Третьої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції / Наук. конференції. – Вип. 3 / ІНПП НУ «Львівська політехніка». – Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2014. – С. 58-62.

Читати далі

Міжнародні наукові Славістичні читання, присвячені пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя (18 листопада 2014 р.; deadline 1.11.2014)

Національна Академія Наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

18 листопада 2014 року проводить

Міжнародні наукові Славістичні читання,

присвячені пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Павла Степановича Соханя

Читати далі

Міжнародна конференція “Візантійська спадщина Русi-України (Х–XVII ст.)” (19-20 червня 2014 р., Київ)

Національна академія наук України
Інститут історії України
Центр візантійської історії та цивілізації в Парижi (UMR 8167 Схід та Середземномор’я / Візантія)
Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique (Санкт-Петербург)
Académie nationale des sciences d’Ukraine
Institut d’histoire d’Ukraine
Centre d’histoire et civilisation de Byzance, UMR 8167 Orient et Méditerranée / Monde byzantin
Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique (Saint-Pétersbourg)
Национальная академия наук Украины
Институт истории Украины
Центр византийской истории и цивилизации в Париже (UMR 8167 Восток и Средиземноморье / Византия)
Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique (Санкт-Петербург)

Affiche Kiev logo Ambassade

Візантійська спадщина Русi-України (Х–XVII ст.)

L’héritage byzantin en Rus’-Ukraine (Хe– XVIIe siècle)

Византийское наследие Руси-Украины (Х–XVII в.)

Читати далі

VI Международный Византийский­­ семинар­­ ΧΕΡΣΩNO­Σ ΘΕΜΑΤA: «империя» и «полис»

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» Севастополь, 2 – 6 июня 2014 г.

ПРОГРАММА

Читати далі

Семнадцатая публичная лекция Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме «Об особенностях византийского богослужения в Херсоне VI-X вв.» (19.06.2014)

 

poster Читати далі