Сьома Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні» (23 листопада 2017)

Українська Православна Церква Київського Патріархату
Київська православна богословська академія
Національна Академія Наук України
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
Міністерство культури України
Національний заповідник «Софія Київська»

23 листопада 2017 року проводять

VII Міжнародну наукову конференцію
«Православ’я в Україні»

Читати далі

Laurea II. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева, к 90-летию со дня рождения. Материалы. — Харьков: ООО «НТМТ», 2017. — 180 с.

В сборнике рассматривается широкий круг актуальных проблем античной, византийской и средневековой истории, археологии, историографии, а также истории науки, музейного дела, развития исторической науки. Значительное место занимают исследования разнообразных археологических памятников. Сборник отражает современные тенденции развития антиковедения, византинистики, исторической науки в целом.

Читати далі

Античний світ та середні віки: Читання пам’яті професора Володимира Івановича Кадєєва, до 90-річчя від дня народження (23 червня 2017 р.)

23 червня 2017 року відбудуться наукові читання «Античний світ та середні віки», присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора Володимира Івановича Кадєєва (1927–2012).

Наукові читання присвячно темам, що належать до кола наукових зацікавлень В. І. Кадєєва та викладачів створеної ним кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Читати далі

Головко О. Б. Князь Мстислав Мстиславич «Удатний» і його доба / О. Б. Головко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 272 с.

У монографії досліджено життя і діяльність одного з найбільш відомих володарів Русі першої третини ХІІІ ст. князя Мстислава Мстиславича «Удатного». Автор подає історію сходження цього князя на політичний Олімп, коли він протягом досить невеликого часу з держателя відносно невеликих удільних князівств перетворився на лідера потужного табору князів Ростиславичів.

Висвітлюється володарська діяльність Мстислава Мстиславича у Новгородській землі, його боротьба за оволодіння та утримання Галицького князівства. Події на Русі описані на фоні аналізу державно-політичного розвитку східнослов’янських князівств в удільну добу з урахуванням міжнародної ситуації в Східній і Центральній Європі.

Особливу увагу приділено висвітленню історії першої війни русів і половців з монгольськими військами навесні 1223 року.

Читати далі

VIІI-а Міжнародна наукова конференція з серії Colloquia Russica „Релігії і вірування Русі (ІX–XVІ ст.)” (15–18 листопада 2017, Львів)

Український Католицький Університет
Львівський Національний університет імені Івана Франка
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
запрошують до участі в конференції,
яка відбудеться у Львові 15–18 листопада 2017

Читати далі

Сорочан С. Б. Размышления над критикой (к статье А. И. Айбабина о византийско-хазарском кондоминиуме в Крыму)

Сорочан С. Б. Размышления над критикой (к статье А. И. Айбабина о византийско-хазарском кондоминиуме в Крыму) // Хазарский альманах. — Харків, 2014. — Т. 12. — С. 175-197.

Статья посвящена анализу критики А. И. Айбабиным научной концепции о византийско-хазарском кондоминиуме в Таврике. Автор этой концепции и статьи полемизирует с оппонентом, не соглашаясь с его взглядами об установлении господства хазар над византийской Таврикой в VIII в. Проблема далека от решения. Комплексное исследование письменных и археологических источников позволяет прийти и к иным вариантам ответа, вплоть до признания территории Крыма в «хазарскую эпоху» под полным контролем Византии. Одностороннее «господство хазар», как и «хазарские слои», здесь не фиксируются. Однако исследователям в своих построениях надо обязательно учитывать разные точки зрения и не сводить их к одной гипотезе, выдавая ее за единственно возможное решение.

Читати далі

Міжнародна наукова конференція “ХХІ Сходознавчі читання А. Кримського” (17–18 листопада 2017 р.)

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції “ХХІ Сходознавчі читання А. Кримського”. Конференція відбудеться в Інституті сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України 17–18 листопада 2017 р.

Роботу буде організовано за такими напрямами досліджень:

Читати далі

I-а Міжнародна наукова конференція «ПАЇСІЇВСЬКІ ЧИТАННЯ» (27-28 листопада 2017 р.)

Українська Православна Церква
Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра
Міжнародний інститут афонської спадщини в Україні
Науково-дослідний центр релігієзнавства та історії Церкви
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
Кафедра славістики Ясського університету ім. Олександра Іоанна Кузи (Ясси, Румунія)

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у 

I-й Міжнародній науковій конференції
«ПАЇСІЇВСЬКІ ЧИТАННЯ»

Присвячена 295-річчю від дня народження прп. Паїсія Величковського
і його духовно-культурній спадщині

27-28 листопада 2017 року

Читати далі

Роменский А. А. Империя ромеев и «тавроскифы». Очерки русско-византийских отношений последней четверти Х в. – Харьков: Майдан, 2017. – 340 с. (Нар текс. Byzantina Ukrainensia. Том 5)

Книга посвящена основным проблемам русско-византийских отношений в период введения христианства на Руси. Автор освещает византийскую политику князей Ярополка Святославича и Владимира Великого, раскрывает причины, характер и хронологию гражданской войны в Византии в 976–989 гг., а также Корсунского похода Владимира. Особое внимание уделено соглашению русов и византийцев в 988 г., подробностям брака «архонта росов» и порфирородной принцессы Анны, обстоятельствам крещения князя и организации Церкви на Руси.

Читати далі