Археологи віднайшли давно втрачене місто Візантії

Під час розкопок в районі ізраїльського міста Ашдод археологи знайшли руїни візантійсько-римського періоду. На думку вчених, це може бути частиною великого комплексу давно втраченого міста.

Читати далі

ПРОГРАМА наукової конференції-­презентації «ПІДСУМКИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2017 року. До 80-­річчя проф. В. К. Міхєєва» (24 листопада 2017 р.)

24 листопада 2017 року у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбудеться наукова конференція-презентація «Проблеми дослідження і охорони культурно-історичної спадщини України. Підсумки польових досліджень 2017 року».

Читати далі

Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Сорочан С.Б. Крым в «хазарское» время (VIII – середина X вв.): вопросы истории и археологии / Ю.М. Могаричев, А.В. Сазанов, С.Б. Сорочан. — М. : Неолит, 2017. — 744 с.

Авторы книги попытались представить обобщенную картину истории Крыма VIII – первой половины X в. на основе изучения как письменных, так и археологических источников. Хронологические рамки издания охватывают период от конца VII – начала VIII в., когда хазары вышли к границам Крымского полуострова и в определенной степени стали влиять на ситуацию здесь, до середины X в. По мнению авторов, хазары были вытеснены за пределы полуострова уже к концу IX в. Однако еще полстолетия они были одним из серьезных политических игроков Крыма.

Читати далі

Религия в мире и войне (эпоха античности и средневековья). Сборник материалов научного семинара молодых ученых кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В. Н. Каразина, 24 февраля 2017 г. / Сост., редактор О. А. Ручинская. – Харьков: Майдан, 2017. – 98 с.

Сборник посвящен рассмотрению специфики религиозной жизни государств эпохи античности и средневековья, выявлению влияния религии на их внутреннюю жизнь, внешнюю политику и взаимоотношения с другими государствами. Представлена публикация докладов, прозвучавших на научном семинаре молодых ученых кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В. Н. Каразина 24 февраля 2017 г.

Читати далі

Авторська екскурсія Юрія Полідовича «Знайомство з Візантією». Фотозвіт

12 листопада 2017 р. в Музеї історичних коштовностей України відбулася авторська екскурсія Юрія Полідовича «Знайомство з Візантією», яка подарувала відвідувачам чудову нагоду ознайомитися з давнім ювелірним мистецтвом тисячолітньої Візантійської імперії та дає змогу особисто помилуватися коштовними скарбами ромеїв.

Читати далі

Сорок девятая публичная лекция Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме «Влияние византийского иконоборчества на внешнюю политику Римской курии» (23.11.2017)

Читати далі

Калініченко В.А. Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст. (29.11.2017)

29 листопада 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18) відбудеться захист дисертації Калініченка Віталія Андрійовича «Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст.», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.02 – Всесвітня історія).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами), списком наукових праць автора за темою дисертації, а також текстом автореферату.

Читати далі