International Conference “Saint Emperor Constantine and Christianity”, Nis (Serbia), 2013

In 2013, various events will be organized in Niš to celebrate an important date in the history of Christianity – the 1700th anniversary of the Edict of Milan. Emperor Constantine’s hometown will be the venue of the big international conference

St. Emperor Constantine and Christianity

Читати далі

Харитонов Є. О. Історія приватного права Європи: Східна традиція. – Одеса: Юридична література, 2000. – 260 с.

У книзі, яка є продовженням першої частини кількатомного курсу “Історія приватного (цивільного) права Європи”, розглядаються особливості формування та характерні риси Східної традиції права, котру нерідко іменують “Візантійська система права”.

Читати далі

Оторіно Паскуато. Миряни у Йоана Золотоустого: У Церкві, родині, громаді. – Львів: Свічадо, 2007. – 248 с.

В своєму ґрунтовному дослідженні теми ролі мирян у творчості Йоана Золотоустого автор спирається на першоджерела – твори самого Золотоустого, передовсім його проповіді, а також використовує найновіші і найавторитетніші наукові опрацювання на цю тему.

Читати далі

Неня Г.О. Містичні досвід і практика в концепції обоження (історико-філософський аналіз традиції ісихазму)

23 березня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.161.02 для захисту дисертацій на здобуття  наукового ступеня доктора (кандидата) наук в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 відбувся захист дисертації Нені Ганни Олександрівни «Містичні досвід і практика в концепції обоження  (історико-філософський аналіз традиції ісихазму)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.

Читати далі

Оустерхаут Роберт. Византийские строители / Пер. Л. А. Беляев; редакция и комментарии: Л. А. Беляев, Г. Ю. Ивакин. – Киев – Москва: «КОРВИН ПРЕСС», 2005. – 332 с.

Новая книга одного из лучших современных исследователей византийского зодчества, профессора университета Иллинойса в г. Урбана-Шампейн (США) обобщает сведения об организации и технологии строительства в средне- и поздневизантийский период. На основе самых современных материалов развивается смелая самостоятельная теория и предлагается новая парадигма для построения истории архитектуры в Византии после иконоборческого периода.

Читати далі

Балух В. О. Візантиністика: Курс лекцій. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 606 с.

Посібник висвітлює процес зародження, розквіту та падіння візантійської цивілізації, починаючи з поширення християнства та перетворення його на панівну релігію і закінчуючи падінням Візантійської імперії в результаті завоювань османів. У книзі вміщено додатки, покажчики, ілюстрації та карти.

Читати далі

Отець Іван Меєндорф – сучасний свідок живої Традиції

Отець Іван Меєндорф походив з російсько-балтійської німецької аристократичної сім’ї, яка, як і багато інших російських родин, емігрувала на Захід після приходу більшовиків до влади в Росії. Іван Феофілович барон фон Меєндорф – так звучало його повне ім’я з титулами – народився у Франції у паризькому передмісті Нейї-на-Сені 17 лютого 1926 року. З дитинства він прислуговував при Свято-Олександро-Невському катедральному соборі спочатку паламарем, а потім піддияконом при Митрополиті Євлогії (Георгієвському). Освіту він здобув у Парижі в Сорбоні і Свято-Сергієвському православному інституті, де згодом викладав грецьку мову і церковну історію, а потім у 32 роки захистив докторську дисертацію на тему богословських поглядів св. Григорія Палами. Кілька місяців пізніше в 1959 році відбулись його дияконські та єрейські свячення і переїхав до Сполучених Штатів, де працював професором церковної історії та патристики у Свято-Володимирській семінарії в Нью-Йорку.

Читати далі

Остроґорський Ґеорґ. Історія Візантії / Пер. з нім. Анатолій Онишко. – Львів : Літопис, 2002. – 608 с.

Автор у минулому – багаторічний президент Всесвітнього товариства візантологів. Його історія Візантії – фундаментальна праця у царині візантиністики – щонайглибше відтворює розвиток візантійської держави від найдавніших часів аж до її занепаду. Народження і розквіт візантійської культури, її вплив на творення культур інших народів світу, зокрема слов’янських, – центральна тема більшости розділів цієї книжки. Автор дуже повно й науково ретельно опрацював світовий досвід візантинознавства, показав його перспективність, окреслив нові завдання та ідеї для майбутніх дослідників. Книжка містить ґрунтовний огляд першоджерел, довідкової літератури, таблиці та покажчики. 

Читати далі

ІХ Різдвяна Міжнарона конференція наукового товариства учнів «НАРТЕКС»

4 лютого 2011 р. на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася ІХ Різдвяна міжнародна конференція наукового товариства учнів «НАРТЕКС». На пленарному засіданні у зверненні до юних дослідників декан історичного факультету  професор, доктор історичних наук Сергій Іванович Посохов зазначив, що конференція стала результатом тривалого співробітництва історичного факультету Університету та Школи мистецтв харківської обласної ради, яке почалося ще в 1988 році, коли учасники шкільного гуртка вперше взяли участь в розкопках Херсонеса Таврійського.

Читати далі

Вікторія СКУБА. «Затятий космополіт»

Якщо українською мовою «запитати» у Google, що він знає про польського українця — візантолога світового рівня Ігоря Шевченка, можна отримати у відповідь лише кілька посилань, серед яких радіо «Свобода», часопис «Ї» та всезнаюча Вікіпедія. Окрім спеціалістів-візантологів, більшість не лише пересічних українців, а й науковців та журналістів необізнані з життям цієї людини, яке, втім, небезпідставно можна вважати приводом для національної гордості.

Читати далі