ПРОГРАМА Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 700-річчю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму (2.12.2014, Київ)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського

ПРОГРАМА
Міжнародної наукової конференції
“Крим в історії України”,
присвяченої 700-річчю спорудження
мечеті хана Узбека в Старому Криму.

м. Київ. 2 грудня 2014 р.

krym_conf

Читати далі

Презентація четвертої частини багатотомного видання «Корпус графіті Софії Київської»

21 листопада о 16 годині у приміщенні Наукової бібліотеки Антоновичів Національного університету “Києво-Могилянська академія” відбулася презентація четвертої частини багатотомного академічного видання “Корпус графіті Софії Київської”.

kornienkopresent1

Читати далі

Кузовков В. В. Свідоцтва візантійських історичних творів про відносини Східної Римської імперії з кочовиками Північного Причорномор’я у IV–VII ст.

Кузовков В. В. Свідоцтва візантійських історичних творів про відносини Східної Римської імперії з кочовиками Північного Причорномор’я у IV–VII ст. // Науковий вісник МДУ імені В. О. Сухомлинського. – Вип. 3.37 (105). – Історичні науки. – С. 112–115.

Стаття присвячена аналізу свідоцтв візантійських авторів про відносини Східної Римської імперії з кочовиками Північного Причорномор’я у IV–VIІ ст. Особлива увага приділяється відомостям історичних творів Прокопія Кесарійського та його продовжувачів.

Читати далі

Лукашенко А. Християнський дуалізм та його вплив на тенденції візантійської культури: історичний вимір

Лукашенко А. Християнський дуалізм та його вплив на тенденції візантійської культури: історичний вимір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія/ За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 173–177.

Стаття присвячена тематиці впливу християнського дуалізму на особливості формування візантійського культурного простору. Визначено основні культурно-естетичні категорії візантійської цивілізації, які сформувалися під впливом, як ідеології християнського дуалізму у візантійській інтерпретації так і ціннісних орієнтацій добра і зла у античному варіанті. Проаналізовано інтелектуальне підґрунтя візантійської культури, яке сформувалося на базі християнської ідеології та її інтерпретації Константинопольськими патріархами. Сформовано специфіку візантійської цивілізаційно-культурної парадигми.

Читати далі

Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). – Ч. IV: Приділ свв. Іоакима та Анни (північна сторона). – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2014. – 656 с.: іл.

У четвертій частині „Корпусу графіті Софії Київської” публікуються 949 написів та малюнків, виявлених під час дослідження північної сторони приділа свв. Іоакима та Анни. Переважна більшість епіграфічних пам’яток вводиться в науковий обіг вперше, адже С. Висоцький опублікував лише сорок два графіті, що знаходяться в цьому архітектурному об’ємі. Окрім того, до книги включені ще два малюнки, виконані на поверхні сирого личкувального розчину північно-східного стовпа потрійної аркади (приділ св. Георгія Великомученика).

Корпус_4

Читати далі

Презентація книги професора Олексія Толочка «Київська Русь і Малоросія у ХІХ столітті» (25.11.2014)

Tolochko afisha

25 листопада 2014 р. в УКУ відбудеться презентація книги доктора історичних наук, члена-кореспондента Національної академії наук України, професора Олексія Толочка «Київська Русь і Малоросія у ХІХ столітті». У презентації беруть участь Автор та редактор історичної літератури видавництва LAURUS Микола Климчук.

Читати далі

Четверта меморіальна лекція Ігоря Шевченка «Кінець хозарського іга» (24.11.2014)

Tolochko afisha A4

24 листопада 2014 р. в УКУ відбудеться Четверта меморіальна лекція Ігоря Шевченка «Кінець хозарського іга». Її виголосить доктор історичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, професор Олексій Толочко, який керує сектором досліджень історії Київської Русі в Інституті історії України НАН України.

Читати далі

Неперервна філологія: Ad fontes iter perpetuum

11 листопада 2014 р. відбувся черговий історико-філологічний семінар катедри КлаВіС. Цього разу у фокусі уваги була неперервна філологія та однойменна монографія, нещодавно видана авторським колективом науковців із Києва, Львова та Сімферополя і презентована зацікавленій публіці цього вечора. У виданні підсумовано дослідницьку та перекладацьку діяльність українських класичних філологів, дослідників візантійської літератури та неоелліністів за останні понад пів століття. Форму семінару було запозичено з давньогрецької трагедії з її просодіоном, стасимами та епейсодіонами, строфами й антистрофами.

Читати далі

В Єрусалимі проходить виставка «Скарб із підніжжя Храмової гори»

У відділку археології Музею Ізраїлю проходить виставка «Скарб із підніжжя Храмової гори». В експозиції представлені виявлені археологами монети та ювелірні вироби із золота та срібла, повідомляє музейний сайт.

Читати далі