Катерина Новікова. Пам’ятки слов’янського світу

Konf.gif

Міжнародна наукова конференція «Православ’я цивілізаційний стрижень слов’янського світу» відбулась 16 червня 2011 року на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника за участі представників наукових археологічних та історично-культурних світських і церковних осередків.

Читати далі

Катерина Новікова. Фермент діалогу

Витоки унійного богослов'я

В Інституті релігійних наук св. Томи Аквінського в Києві 3 червня відбулась презентація нової книги отця Юрія Аввакумова «Витоки унійного богослов’я. Проблема церковної єдності в обрядових дискусіях між Римом і Константинополем в XI-XIII ст.» (авторизований переклад з німецької Олега Конкевича, за редакцією Уляни Головач. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2011). У круглому столі з цієї нагоди взяли участь о. д-р Борис Ґудзяк (ректор Українського католицького університету), проректор УКУ з наукової роботи Олег Турій, редактор інтернет-журналу «Киевская Русь» протоєрей Андрій Дудченко (УПЦ), д-р філос. н. Володимир Литвинов, дослідник Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України і Києво-Могилянської академії та канд. філос. н. Юрій Чорноморець (шеф-редактор Богословського порталу).

Читати далі

Сорочан С.Б. Византийский эргастирий IV-IX вв. Виды правовладения

Сорочан С.Б. Византийский эргастирий IV-IX вв. Виды правовладения / С.Б. Сорочан // Вісник Університету внутрішніх справ. – У 3-х чч. – Ч. 1. – Харків, 1999. – С. 125-132.

Читати далі

Домановский А.Н. Византийское ростовщичество на пересечении экономики и религии: ментальные противоречия и их преодоление

Домановский А.Н. Византийское ростовщичество на пересечении экономики и религии: ментальные противоречия и их преодоление / А.Н. Домановский // Древнее Причерноморье. – Вып. 8. – Одесса: ФЛП «Фридман А. С.», 2008. – С. 141-146.

Читати далі

Τοιχογραφία του 6ου αιώνα ανακαλύφθηκε στις κατακόμβες της Νάπολης

Τοιχογραφία του 6ου αιώνα που απεικονίζει τον Απόστολο Παύλο ανακαλύφθηκε στις κατακόμβες της Νάπολης, σύμφωνα με την εφημερίδα του Βατικανού «L’Osservatore Romano» η οποία συμπλήρωσε και 150 χρόνια κυκλοφορίας.

Читати далі

92 паметника ще бъдат показани на изложбата “Аз писах”

На 4 юли ръководството на НАИМ при БАН организира пресконференция по повод откриването на изложбата “Аз писах”, съобщиха от музея. Откриването на изложбата ще бъде от 18.00 часа на 5 юли 2011 г. Ще бъдат представени 92 паметника в 19 витрини, 8 постера с множество цветни фотоса и обяснителни текстове към тях. Изложбата е част от програмата на ХІІ Конгрес по византинистика, който ще се проведе в София от 22 до 27 август 2011 г.

Читати далі

Домановський А.М. Ранньосередньовічна візантійська “побутова” філософія етичної економіки

Домановський А.М. Ранньосередньовічна візантійська “побутова” філософія етичної економіки / А.М. Домановський // Археологія та етнологія Східної Європи. – Т. 4. – Донецьк, 2004. – С. 92-94.

Читати далі

Аввакумов Юрій. Витоки унійного богослов’я: Проблема церковної єдності в обрядових дискусіях між Римом і Константинополем в ХІ-ХІІІ століттях / авторизовиний переклад з німецької Олега Конкевича, за редакцією Уляни Головач. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2011. – XVI, 448 с. + 12 с. кольор. іл.

Книжка присвячена історії літургійно-обрядових суперечок між Римом і Коннстантинополем в ХІ-ХІІІ століттях. На основі детального дослідження численних латинських та візантійських джерел автор розкриває взаємозалежність між обрядом і християнською єдністю, між літургійним богослов’ям та еклезіологією. Обряд спровокував глибокі еклезіологічні роздуми в середньовічному богослов’ї. Церковні діячі, богослови та каноністи, що дискутували про літургійні питання, спромоглися знайти формулу, яка лягля в основу церковних уній – середньовічних та ранньомодерних спроб зцілити конфлікт між Сходом і Заходом. Форма una fide – diverso ritu (“в єдиній вірі – розмаїття обрядів”), що з’явилась у ХІІ столітті, стала наріжним каменем у богословському фундаменті, на якому виник і донині існує феномен унійних Церков. Унійне богослов’я було однією з найраніших спроб християнської думки запропонувати модель церковної єдності, в якій еклезіальна реальність перетворюється з уніформної та монолітної структури в багатокультурну спільноту помісних Церков sui juris. Матеріали дослідження свідчать, що особливо вагомий внесок у формування унійного богослов’я зробили богослови-схоласти: унійна ідея – це, по суті, плід схоластичного рацоналізму з його прагненням до гармонізації суперечностей та відкритістю до плюралізму способів мислення обрядів і культур.

Читати далі

Домановский А.Н. Налоговая реформа» 767 г. Константина V Копронима (741-775) в контексте государственного регулирования продовольственного снабжения столицы

Домановский А.Н. Налоговая реформа» 767 г. Константина V Копронима (741-775) в контексте государственного регулирования продовольственного снабжения столицы / А.Н. Домановский // Из истории и культуры средних веков и раннего нового времени. – СПб.: Алетейя, 2007. – С. 26-40.

Читати далі

Пуховець Д.С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.)

11 жовтня 2010 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.01 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349 відбувся захист дисертації Пуховця Дмитра Сергійовича “Внутрішньополітична діяльність Константина Великого (306-337 рр.)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Ви також маєте змогу завантажити автореферат дисертації.

Читати далі