Διεθνές Συνέδριο «Βυζαντινή Αγιολογία: Θέματα, Κείμενα και Προγράμματα» (Μόσχα, 12-14 Νοεμ. 2012)

Απὀ τις 12 έως 14 Νοεμβρίου του 2012 το Ορθόδοξο  Πανεπιστήμιο του Αγίου Τύχωνα θα φιλοξενήσει το συνέδριο «Βυζαντινή Αγιολογία:. Θέματα, Κείμενα και Προγράμματα».

Читати далі

В Риме состоялся симпозиум, посвященный 1700-летию битвы у Мульвийского (Мильвийского) моста и обращению императора Константина

28 октября в итальянской столице по инициативе Папской комиссии по историческим исследованиям состоялся симпозиум «Константин Великий у основания «корней Европы», посвященный 1700- летию битвы у Мульвийского (Мильвийского) моста и обращению императора Константина, cообщило Радио «Ватикан».

Mama Che. Андрій Окара: в пошуках нової ідентичності

На Василевсі (https://byzantina.wordpress.com) трапилася дуже важлива стаття Андрія Окари В ОКОЛИЦЯХ НОВОГО КОНСТАНТИНОПОЛЯ, або східнохристиянська цивілізація перед лицем новітнього світового хаосо-порядку.

Кого цікавить повний текст статті російською мовою –він тут

Стаття, вважаю, з тих, що докорінним чином міняють спосіб колективного мислення. Спочатку міняючи спосіб мислення окремих людей.

Коротко: в умовах постіндустріального суспільства ідея цивілізаційної ідентичності (ЦІ) набуває дедалі більшої важливості, стаючи найважливішим чинником об’єднання, усвідомлення, діалогу і розвитку.

Стаття велика, текст дуже щільний. Хто схоче, прочитає її повністю, див посилання вище. Для решти хотіла б зупинитися на кількох, на мій погляд, сутнісних тезах.

Читати далі

Event: AD 312 Constantine’s Victory at the Battle of the Milvian Bridge – British Museum, 3 November 2012

This sounds like a cracker! The Roman Society and the Association for Roman Archaeology will mark the anniversary of the Battle of the Milvian Bridge with a series of four lectures exploring the significance and legacy of the battle, the impact on religious change, and Constantine’s image. The speakers will be Raymond Van Dam, Sophie Lunn-Rockliffe, Doug Lee and Jonathan Bardill. The conference will be opened by John Wilkes and Martin Henig will offer a conclusion to the event.

Читати далі

Візантійська вусЬмішка перша: “протистояння офіційної науки та професора триває”

Цим дописом відкриваємо на сайті нову рубрику – “Візантійські вусЬмішки”. Як переконливо доведено візантиністами світової слави, візантійці полюбляли усміхатися у вуса. Це називалося “вусЬміхатися”. Цю думку “вусЬміхнено” поділяють фактично усі візантиністи.

Читати далі

Лекція “Візантія. Протиріччя розкоші і аскези” (29.10.2012, Київ)

Лекція “Візантія. Протиріччя розкоші і аскези” відбувається в рамках 36-лекційного курсу “Історія світового класичного мистецтва”.

В історії культури навряд чи можна знайти мистецтво складніше, ніж візантійське: у ньому поєдналися основи, які здаються непоєднуваними. Тут було усе – і абстрактні орнаменти Сходу і те живе, що уціліло від колишньої сили Риму, і лінійну виразність сирійського мистецтва, і шляхетне відлуння еллінізму – усі тенденції, що кружляли у тогочасному світі мистецтва. Поступово це переплавилося у струнку систему мистецьких традицій і канонів.

Читати далі

12–14 ноября, Москва: Конференция «Византийская агиография: темы, тексты и проекты»

12–14 ноября 2012 г. в Свято-Тихоновском университете пройдет конференция «Византийская агиография: темы, тексты и проекты». Данная конференция станет уже пятой в рамках совместного проекта «Византийское богословие», который осуществляется Богословским факультетом ПСТГУ и Центром гуманистических исследований Венецианского университета Ка Фоскари.

Читати далі

В Милане открылась выставка, посвященная 1700-летию Миланского эдикта

25 октября в миланском Palazzo Reale под патронажем президента Итальянской Республики, государственного секретаря Ватикана, Министерства иностранных дел и Министерства наследия и культуры Италии, властей области Ломбардия и провинции Милан открылась выставка «Costantino 313 d.c.» («Константин 313 г. н.э.»), посвященная 1700-й годовщине принятия Миланского эдикта.

Читати далі