Рілов Р. О. Зміни в традиції візантійського історіописання після Латинського завоювання

Рілов Р. О. Зміни в традиції візантійського історіописання після Латинського завоювання //  Історичні студії суспільного прогресу: електронний науковий журнал / [редкол.: Курок О. І. (гол.), Чумаченко О. А (заст. гол. ред.), Крижанівський В. М.]. – Вип. 6. – Глухів, 2018. – С. 30–36.

У статті досліджується візантійське історіописання кінця ХІІ – середини ХІІІ ст., на прикладі творів Георгія Акрополіта та Микити Хоніата. В ній проаналізовані зміни, що відображають політичний та ідеологічний світогляд авторів, а також вплив на них доби Латинського завоювання.

Читати далі

Advertisements

Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая половина Х вв.). Очерки истории и культуры. Ч. 1-2 / Отв. ред. Г. Ю. Ивакин. Харьков: Майдан, 2005. 1648 с.

Чтобы скачать книгу,
перейдите по ссылке:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14462

Читати далі

Міжнародна наукова конференція «Українсько-російські відносини в добу Середньовіччя та раннього модерну» (до 850-ої річниці захоплення Києва військами Андрія Боголюбського) (7 березня 2019 р.)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України,
відділ історії філософії України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
кафедра історії України

Читати далі

ТОМОС ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ: ЩО ХОВАЄТЬСЯ В ДЕТАЛЯХ (Ілля Бєй, магістр богослов’я)

Томос, який проголосив автокефалію Православної Церкви України, сьогодні підписав Вселенський Патріарх Варфоломій. Завтра, 6 січня, його вручать Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Епіфанію. А вже 7 січня його представлять українській громадськості.

І ще він не був опублікований, як вже почали звучати різні його тлумачення. Сам Томос є не просто документом, який ознаменував акт автокефалії — це важливий документ, який регулює життя ПЦУ. Пропонуємо до уваги аналіз цього документу з порівнянням з томосами інших Православних Церков.

Читати далі

Сугдейський збірник. Вип. 1 (VII). – Київ: видавництво «Горобець», 2018. – 373 c., іл.

Перший (VII) випуск Сугдейського збірника продовжує засновану у 2004 р. серію наукових видань, що ґрунтуються на матеріалах міжнародної наукової конференції «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі»,  що регулярно проводилась Національним заповідником «Софія Київська» на базі його відділу – музею «Судацька фортеця».

Читати далі