Пасько І. Універсалія християнства та differencia specifica її буття в історії. Частина перша – Візантія

Пасько І. Універсалія християнства та differencia specifica її буття в історії. Частина перша – Візантія / І. Пасько // Схід. – 2012. – № 3 (117) (травень-червень). – С. 139-142.

Стаття присвячена осмисленню проблеми християнства як духовної універсалії та специфіці її об’єктивації в історичному процесі. У запропонованій розвідці увага зосереджується на загальних контурах співвідношення християнської ідеї та практики її втілення у візантійській цивілізації.

Читати далі