Сорочан С. Б. Порни. О профессиональной проституции в Византии IV-IX вв. как сфере рынка торговли и услуг

Сорочан С. Б. Порни. О профессиональной проституции в Византии IV-IX вв. как сфере рынка торговли и услуг / С. Б. Сорочан // Древности 2012. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 11. – Харьков: ООО «НТМТ», 2012. – С. 69-75.

Сорочан С. Б. Порні. Про професійну проституцію у Візантії IV—IX ст. як сферу ринку торгівлі та послуг

У статті досліджується проституція у Візантії в епоху пізньої античності та раннього середньовіччя з точки зору професійного заняття, категорій повій і сутенерів в ньому задіяних, типів місць заняття проституцією, розмірів доходів у цій сфері торгівлі та послуг, ставлення з боку світської і церковної влади. Встановлено, що проституція розглядалася візантійцями я легальна сфера діяльності, що підлягає відповідному обкладенню податками. Влада намагалася контролювати цю сферу підприємницбкої діяльності через інститут корпорацій і кураторів та терпимо ставилася до ремесла порні.

Ключові слова: Візантія, проституція, порні, ринок, прибуток.

Читати далі

Пасько І. Універсалія християнства та differencia specifica її буття в історії (частина друга – Візантія versus Рим)

Пасько І. Універсалія християнства та differencia specifica її буття в історії (частина друга – Візантія versus Рим) / І. Пасько // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2012. – № 4 (118). – С. 155-159.

У статті автор продовжує розмірковувати над проблемами християнства як духовної універсалії та показує специфіку об’єктивації цього феномена в історичному процесі. У запропонованій частині розвідки увага зосереджується на загальних контурах співвідношення християнської ідеї та практики її втілення у візантійській та римській цивілізаціях.

Ключові слова: християнська ідея, Візантія, Рим.

Читати далі

Пасько І. Універсалія християнства та differencia specifica її буття в історії. Частина перша – Візантія

Пасько І. Універсалія християнства та differencia specifica її буття в історії. Частина перша – Візантія / І. Пасько // Схід. – 2012. – № 3 (117) (травень-червень). – С. 139-142.

Стаття присвячена осмисленню проблеми християнства як духовної універсалії та специфіці її об’єктивації в історичному процесі. У запропонованій розвідці увага зосереджується на загальних контурах співвідношення християнської ідеї та практики її втілення у візантійській цивілізації.

Читати далі

13-year-old finds mistake in Metropolitan Museum of Art map

New York City’s Metropolitan Museum of Art (The Met) is one of the world’s premier destinations for artistic and historical exhibitions. But this epicenter of worldly culture is not above admitting the occasional mistake. Even when the correction comes from one curious 13-year-old boy.

Читати далі

Выставка «Византия и Ислам: Переходная эпоха» открывается в музее Метрополитен в Нью-Йорке

«Византия и Ислам: Переходная эпоха» («Byzantium and Islam: Age of Transition») — выставка с таким названием будет проходить с 14 марта по 8 июля в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Читати далі