Електронний варіант книги “Остроґорський Ґеорґ. Історія Візантії”

У вільній онлайн-бібліотеці україномовної літератури “Чтиво”
розміщено електронний варіант книги
Остроґорський Ґеорґ. Історія Візантії
/ Пер. з нім. Анатолій Онишко. – Львів : Літопис, 2002. – 608 с.

Читати далі

Виставлена PDF-версія ІV випуску збірника “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна”

На сайті Інституту української історіографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України у розділі, де виставляються PDF-версії збірки наукових праць “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна”, з’явився файл випуску ІV, присвяченого 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925).

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Випуск ІV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925). – Київ, 2014. – 760 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Читати далі

Головко О. Б. Історики-медієвісти сучасної України: довідник / [відп. ред. С. А. Копилов]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — 68 с. (електронна версія)

dovidnyk_holovko

Довідник містить данні про істориків-медієвістів сучасної України: зібрана інформація про дисертації і монографії, в яких вивчається історія середніх віків, визначені наукові інтереси вчених. У вступній статті висвітлені головні тенденції розвитку української медієвістики в ХІХ – на початку ХХІ ст. В заключній частині довідника наводяться телефони і електронні адреси найбільших наукових центрів України, де пра цюють історики-медієвісти.

Читати далі

Український медієвістичний журнал. – Львів, 2016. – Вип. 2. Українське та європейське середньовіччя. – 179 с.

cover

Львівський медієвістичний клуб
Наукове товариство історичного факультету
Василевс. Українська візантиністика
“Проект досліджень української неолатиністики medievist.org.ua”
Українська Галицька партія
Фотографії старого Львова

ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ

“Український медієвістичний журнал. Випуск №2. Українське та європейське середньовіччя

Читати далі

Електронний варіант збірки “Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz”. Випуск 1

nash_krym

На сайті Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України розміщено електронний варіант збірки Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. – Випуск 1: Збірка статей за матеріалами Першої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму. – Київ, 2015. – 264 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний заповідник “Софія Київська”).

Читати далі

Древнее Причерноморье. – Вып. 8 / Под ред. И. В. Немченко и др. – Одесса: ФЛП «Фридман А. С.», 2008. – 392 с.

dp-8

На сайті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова розміщено електронний варіант восьмого випуску періодичного видання «Древнее Причерноморье». Пропонуємо ознайомитися з його змістом і завантажити статті, що вас зацікавили.

Читати далі

Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. Вып. 1-13

cover_issue_381_uk_UA

Повний архів часопису «Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник» від сьогодні доступний на сайті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у розділі “Наукова періодика Каразінського університету” за посиланням:

http://periodicals.karazin.ua/drevnosti/issue/archive