«Byzantine Electricity» у Львові: виставка полотен Антона Проненка

Серія полотен Антона Проненка Byzantine Electricity створена з використанням іконописних технік та зображує місцевості, історично пов’язані з класичною культурою.

Античну атмосферу Греції, Туреччини та Італії сьогодні важко розпізнати візуально, адже сучасний технічний прогрес вносить свої корективи в ландшафти міста. Так само невпізнаваними є класичні техніки, мотиви та композиційні прийоми в картинах Антона Проненка.

Читати далі

Advertisements

Ручинская О. А. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н. э. – IV в. н. э.). Харьков: Майдан, 2017. 286 с.

Книга посвящена исследованию социально-культурной истории греческих городов Северного Причерноморья (Тиры, Ольвии, Херсонеса, городов Боспора) в период их автономного существования с момента возникновения и в первые века нашей эры, в условиях римского влияния на греческие гражданские коллективы. Определяются условия формирования греческой культуры в данном регионе, устройство городов и особенности жизни населения. Выявляется воздействие традиций духовной и мусической культуры на мировоззрение и образ жизни эллинов Северного Причерноморья. В работе также рассматривается роль полисной элиты в формировании и развитии культуры, ее взаимодействие с демосом в различных сферах культуры.

Читати далі

Програма Міжнародної наукової конференції “Українсько-російські відносини в добу Середньовіччя та раннього модерну” (до 850-ої річниці захоплення Києва військами Андрія Боголюбського)

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України,

відділ історії філософії України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

відділ зарубіжних джерел з історії України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,

кафедра історії України,

Часопис “Ucrainica Mediaevalia”

Читати далі

Ver Kyiviens: Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина (16-17 травня 2019 р.; deadline 10.03.2019)

16-17 травня 2019 року кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Міжнародну наукову конференцію «Ver Kyiviens: Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина».

Читати далі

Сорочан С. Б. Ромейское царство. Книга для чтения по истории Византии. В 3 ч. Харьков: Майдан, 2019. Часть 2. 476 с.

Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства – Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев.

Читати далі

Рясная Т.М. З історії реставрації стінопису Софії Київської. – Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня», 2018. – 172 с., іл.

Три головні теми, що висвітлюються у цій книзі, – стінописні роботи знаного іконописця Макара Пєшехонова (1780 /92?/ – 1852), нещодавно виявлені в Софії Київській, зміст та аналіз щоденників реставраційних робіт реставратора, дослідника техніки та технології стародавніх фресок Павла Юкіна (1885 /83?/–1945), а також забутий живопис ХVІІІ та ХІХ століть на склепіннях та стінах собору, що з 1956 р. закритий суцільними шарами фарб нейтрального тону. Монографія містить новітні дані, що стосуються окремих етапів реставрації стінопису Софійського собору в Києві у ХІХ та ХХ століттях, висновки щодо композиційного змісту прихованого живопису тощо. В основу книги покладено авторські дослідження і розшуки.
Видання буде цікавим для істориків, мистецтвознавців, реставраторів та всіх тих, хто цікавиться історією іконопису та монументального мистецтва.

XІІ міжнародна конференція пам’яті Вілена Сергійовича Горського “Colloquium mediaevale: Інтелектуальна історія України та Європи середньовічної й ранньомодерної доби”

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Філософський факультет

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

Науковий часопис «Ucrainica Mediaevalia»

Журнал «Наука і суспільство»

Читати далі