Круглий стіл «Професор Харківського університету Михайло Лунін (1809–1844) (до 190-річчя від дня народження)» (10 квітня 2019 р.)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Центр українських студій імені Д. І. Багалія філософського факультету
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

10 квітня 2019 р.
у Центрі українських студій імені Д. І. Багалія

відбудеться круглий стіл

Професор Харківського університету Михайло Лунін (1809–1844)
(до 190-річчя від дня народження)

Читати далі

Advertisements

Програма Міжнародної наукової конференції “Українсько-російські відносини в добу Середньовіччя та раннього модерну” (до 850-ої річниці захоплення Києва військами Андрія Боголюбського)

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України,

відділ історії філософії України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

відділ зарубіжних джерел з історії України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,

кафедра історії України,

Часопис “Ucrainica Mediaevalia”

Читати далі

Ver Kyiviens: Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина (16-17 травня 2019 р.; deadline 10.03.2019)

16-17 травня 2019 року кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Міжнародну наукову конференцію «Ver Kyiviens: Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина».

Читати далі

XІІ міжнародна конференція пам’яті Вілена Сергійовича Горського “Colloquium mediaevale: Інтелектуальна історія України та Європи середньовічної й ранньомодерної доби”

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Філософський факультет

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

Науковий часопис «Ucrainica Mediaevalia»

Журнал «Наука і суспільство»

Читати далі

XІХ Кирило-Мефодіївські читання на тему «Наукова школа в гуманітаристиці: критерії, традиції, взаємовпливи» (15 травня 2019 р.; deadline 22.04.2019)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
імені М. Т. Рильського НАН України
Інститут етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН

 

проводять 15 травня 2019 року в Центрі болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова (Харків) XІХ Кирило-Мефодіївські читання на тему «Наукова школа в гуманітаристиці: критерії, традиції, взаємовпливи».

Читати далі

III Наукові читання пам’яті професора Володимира Івановича Кадєєва: Античний світ та Середні віки (deadline 15.04.2019)

III Наукові читання пам’яті професора
Володимира Івановича Кадєєва:
Античний світ та Середні віки

Вельмишановні колеги!

Наукові читання пам’яті відомого антикознавця, археолога В. І. Кадєєва проводяться за рішенням Вченої ради історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна та правління ХІАТ у червні кожного непарного року.

Цьогоріч читання мають відбутись 21-22 червня 2019 р.

Читати далі

ХXІ Міжнародна науково-практична конференція «Релігія і держава у пошуках modus vivendi: українські реалії та світовий досвід» (Львів, 22-23 березня 2019 р.; deadline 1.03.2019)

Інститут Релігії та Суспільства Українського Католицького Університету запрошує студентів та молодих науковців взяти участь у ХXІ Міжнародній науково-практичній конференції «Релігія і держава у пошуках modus vivendi: українські реалії та світовий досвід».

Читати далі