Царенок В. А. Естетичні виміри візантійського аскетизму (27.09.2019)

27 вересня 2019 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.161.01 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України відбувся захист дисертації Царенка Андрія Вікторовича «Естетичні виміри візантійського аскетизму», представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук (Спеціальність 09.00.08 – естетика).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами), списком наукових праць авторки за темою дисертації, а також текстом автореферату.

Читати далі

Пархоменко М. В. Повсякденне життя візантійського Херсонеса–Херсона (IV–X ст.) (23.03.2018)

23 березня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 64.051.10 в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. V-58 відбудеться захист дисертації Пархоменко Марії Вікторівни «Повсякденне життя візантійського Херсонеса–Херсона (IV–X ст.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.02 – Всесвітня історія).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами), списком наукових праць авторки за темою дисертації, а також текстом автореферату.

Читати далі

Калініченко В.А. Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст. (29.11.2017)

29 листопада 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18) відбудеться захист дисертації Калініченка Віталія Андрійовича «Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст.», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.02 – Всесвітня історія).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами), списком наукових праць автора за темою дисертації, а також текстом автореферату.

Читати далі

Козачок О. Б. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття (7.03.2017)

7 березня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4) відбудеться захист дисертації Козачок Ольги Богданівни «Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.01 — історія України).

map

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами), списком наукових праць авторки за темою дисертації, а також текстом автореферату.

Читати далі

Качмар С. Л. Проблема співвідношення віри і розуму в східній патристиці: історико-філософський і логіко-структурний аналіз

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”

На правах рукопису

Святослав Любомирович Качмар

УДК 130.11: 276 (043)

Проблема співвідношення віри і розуму в східній патристиці:
історико-філософський і логіко-структурний аналіз

otsy

Спеціальність 09.00.05 – Історія філософії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук

Науковий керівник:
д. філос. н., проф. Петрушенко Віктор Леонтієвич

Львів – 2014

Читати далі

Моця К. О. Воєнне мистецтво візантійської Таврики наприкінці IV ‒ на початку ХІІ ст. (30.09.2016)

30 вересня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4) відбувся захист дисертації Моці Катерини Олександрівни «Воєнне мистецтво візантійської Таврики наприкінці IV — на початку ХІІ ст.», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.01 — історія України).

photoЯдра для балліст. Експозиція Херсонеського музею

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами), списком наукових праць авторки за темою дисертації, а також текстами автореферату та дисертаційного дослідження.

Читати далі

Сімонова А. В. Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (12.02.2016)

12 лютого 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.109.01 у Харківській державній академії дизайну і мистецтв за адресою 61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 8 відбувся захист дисертації Сімонової Альони Вікторівни «Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями до автореферату дисертації (українською, російською та англійською мовами) і списком наукових праць автора за темою дисертації.

Читати далі