Фірігос Антоніс. Вступ до історії патристичної та візантійської філософії (від початків християнства до іконоборства) / перекл. Степан Угрин, наук. ред. Марія Горяча. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2017. 280 с.

Книжка грецького католицького богослова та філософа Антоніса Фірігоса – це курс його лекцій з історії патристичної та візантійської філософії, плід багатолітньої викладацької праці зі студентами-богословами. Автор представляє формування та розвиток філософської думки отців, яка стала основою голошення християнської віри та вираженням її основних правд. Підручник складається з чотирьох частин.

Читати далі

Advertisements

Північне Причорномор’я за античної доби (на пошану С. Д. Крижицького). – К: Стародавній світ, 2017. – 292 с.

Збірка містить статті з проблем античної культури, публікації нових матеріалів і результатів досліджень пам’яток у Північному Причорномор’ї. Збірка складається із п’яти блоків: у першому розміщено фундаментальне дослідження ювіляра Сергія Дмитровича Крижицького та привітання його з нагоди 85-річчя; другий блок присвячено найновішим дослідженням Ольвії і Борисфена; дослідження хори цих міст відображено у третьому блоці; проблеми інших регіонів Північного Причорномор’я розглядаються у четвертому блоці; в останньому блоці йдеться про історію та методику досліджень пам’яток у Північному Причорномор’ї.

Читати далі

«Византийская мозаика»: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. – Выпуск 5. – Харьков: Майдан, 2017. – 288 с. (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. Supplementum 5)

Сборник «Византийская мозаика» включает тексты Публичных лекций, прочитанных в 2016–2017 учебном году на собраниях Эллино-византийского лектория «Византийская мозаика», прошедших на базе кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и Свято-Пантелеимоновского храма г. Харькова.

Читати далі

Стародавнє Причорномор’я. – Випуск 12 / Голов. ред. І.В. Нємченко. – Одеса, 2018. – 632 с.

Збірка «Стародавнє Причорномор’я» складена на основі матеріалів ХII читань пам’яті професора П. Й. Каришковського, міжнародної конференції, яка відбулась в ОНУ імені І. І. Мечникова 12-13 березня 2018 р. Випуск містить статті з проблем нумізматики, історії та археології Північного Причорномор’я, античної та середньовічної історії, візантинознавства, історії Європи раннього модерного часу, історіографії тощо. І–Х випуски збірки виходили під назвою «Древнее Причерноморье».

Зміст                Содержание               Contents

Читати далі

Паламарчук С. В. Античные следы в истории Нижнего Подунавья. – Измаил: Ирбис, 2017. – 240 с.

Книга «Античные следы в истории Нижнего Подунавья» посвящена древней истории народов региона. Одной из особенностей его исторического развития является непосредственное соприкосновение населения, принадлежащего варварскому миру, с античной цивилизацией. Это отражено в трудах древних авторов, запечатлевших свои наблюдения, что дает возможность представить проживавшие здесь народы и перипетии их исторических судеб.

Читати далі

Дёмин О. Б. «Мы пришли дать вам СЛОВО». Кирилл и Мефодий в истории славянской культуры. – Одесса: Гермес, 2003. – 120 с.

Книга знакомит читателя с полной драматизма историей жизни и деятельности создателей славянской азбуки, великих славянских просветителей – братьев Константина-Кирилла Философа и Мефодия. Показаны исторические условия становления и распространения двух древнейших славянских азбук – кириллицы и глаголицы. Рассмотрены спорные вопросы соотношения этих азбук. Приведены дополнительные аргументы в пользу большей древности кириллицы.

Читати далі

Libra: збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків / під ред. І. В. Нємченко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 190 с.

Четвертий випуск збірки «Libra» вміщує результати наукових розшуків, проведених в межах наукової теми кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського національного університету імені І. І. Мечникова «Дослідження інтелектуальної історії Європи (від античності до раннього модерного часу)»  (No держреєстрації – 113U002694). В ньому представлено статті, присвячені різноманітним аспектам інтелектуальної історії Європи, починаючи від доби античності та завершуючи ХVII ст.

Читати далі