Нікітенко Н.М. Мозаїки та фрески Софії Київської = Mosaics and Frescos of St. Sophia of Kyiv / Надія Нікітенко. – К.: «Горобець», 2018. – 396 с.

Книга відомої дослідниці легендарної Софії Київської по-новому розповідає про визначний феномен світової культури – безцінні мозаїки та фрески «митрополії руської». Автор поставив перед собою завдання дати цілісний сакральний і художній образ пам’ятки, об’єктивно реконструювати її історію. У науку вводиться ціла низка нових фактів. Читач дізнається, що Софійський собор, побудований княжим подружжям хрестителів Русі Володимира Великого і Анни Порфірородної та завершений Ярославом Мудрим, виник у 1011–1018 рр. Мозаїки та фрески, що прославляють Володимира і Анну як хрестителів Русі і будівничих Св. Софії, містять портрет їхньої родини та розповідають про укладення династичного союзу Русі і Візантії наприкінці Х ст., який поклав початок хрещенню Київської держави. Автор вводить читача в блискучу й таємничу добу Візантії і Київської Русі, знайомить з невідомими сторінками життя їх могутніх правителів. Мозаїки та фрески Св. Софії постають як усенародні святині й унікальні історичні джерела, що відзначаються своєю давністю, автентичністю, глибокою духовністю, художнім багатством та дивовижним розмаїттям реалістичного і символічного змісту. Багато ілюстрована книга поєднує науковість і доступність викладення матеріалу та адресована всім, хто цікавиться історією та культурою Київської Русі й Візантії.

Читати далі

Advertisements

Лильо І. М. Греки на території Руського воєводства у XV-XVIII ст.: монографія / Ігор Миколайович Лильо. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 384 с.

Монографію присвячено дослідженню історії грецького населення на території Руського Воєводства у XV-XVIII ст. Приділяється увага процесам, що передували появі грецьких іммігрантів в цій частині Східної Європи, особливостям їх економічної та суспільної діяльності. Особлива увага відведена місцю та ролі греків у щоденному житті громад Львова, Бродів та Замостя.

Читати далі

Ручинская О. А. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н. э. – IV в. н. э.). Харьков: Майдан, 2017. 286 с.

Книга посвящена исследованию социально-культурной истории греческих городов Северного Причерноморья (Тиры, Ольвии, Херсонеса, городов Боспора) в период их автономного существования с момента возникновения и в первые века нашей эры, в условиях римского влияния на греческие гражданские коллективы. Определяются условия формирования греческой культуры в данном регионе, устройство городов и особенности жизни населения. Выявляется воздействие традиций духовной и мусической культуры на мировоззрение и образ жизни эллинов Северного Причерноморья. В работе также рассматривается роль полисной элиты в формировании и развитии культуры, ее взаимодействие с демосом в различных сферах культуры.

Читати далі

Сорочан С. Б. Ромейское царство. Книга для чтения по истории Византии. В 3 ч. Харьков: Майдан, 2019. Часть 2. 476 с.

Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства – Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев.

Читати далі

Рясная Т.М. З історії реставрації стінопису Софії Київської. – Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня», 2018. – 172 с., іл.

Три головні теми, що висвітлюються у цій книзі, – стінописні роботи знаного іконописця Макара Пєшехонова (1780 /92?/ – 1852), нещодавно виявлені в Софії Київській, зміст та аналіз щоденників реставраційних робіт реставратора, дослідника техніки та технології стародавніх фресок Павла Юкіна (1885 /83?/–1945), а також забутий живопис ХVІІІ та ХІХ століть на склепіннях та стінах собору, що з 1956 р. закритий суцільними шарами фарб нейтрального тону. Монографія містить новітні дані, що стосуються окремих етапів реставрації стінопису Софійського собору в Києві у ХІХ та ХХ століттях, висновки щодо композиційного змісту прихованого живопису тощо. В основу книги покладено авторські дослідження і розшуки.
Видання буде цікавим для істориків, мистецтвознавців, реставраторів та всіх тих, хто цікавиться історією іконопису та монументального мистецтва.

Царенок А. В. Естетико-аскетичні традиції Візантії в історії християнської культури : монографія / А. В. Царенок; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 327 c.

Розглянуто естетичну складову візантійської аскетики. На підставі дослідження феномена аскетизму в контексті культурного життя Візантії розкрито філософсько-естетичний потенціал аскетичної традиції та виокремлено її конкретні естетичні виміри. Розглянуто християнське вчення про Абсолютну Красу як ідейний базис візантійської естетики. Розкрито анагогічний характер середньовічних естетичних споглядань. Увагу приділено естетико-аскетичній проповіді катарсису та мімезису, літургійному синтезу мистецтв у християнській культурі, естетиці аскетизму як чиннику відеосфери храмового дійства.

Читати далі

Нікітенко Н.М. Таємничий код історії. Світські фрески Софії Київської. – Київ-Харків, 2017. – 247 с.

Книга по-новому розповідає про визначний феномен світової культури – безцінні світські фрески легендарної Софії Київської. Це палацовий цикл фресок двох сходових веж, що ведуть на княжі хори, і княжий груповий портрет у центральній наві. Автор пропонує власну атрибуцію цих фресок, яка докорінно відрізняється від  прийнятих стереотипів. Читач дізнається, що  Софійський собор, побудований княжим подружжям хрестителів Русі Володимира Великого й Анни Порфірородної та завершений Ярославом Мудрим, споруджено у 1011–1018 рр. Світські фрески, що прославляють Володимира й Анну як хрестителів Русі й будівничих Св. Софії, містять портрет їхньої родини й розповідають про укладини династичного союзу Русі та Візантії наприкінці Х ст., який започаткував процес хрещення Київської держави. Автор вводить читача у блискучу й таємничу добу Візантії та Київської Русі, знайомить з невідомими сторінками життя їх  могутніх правителів, подає колоритні історичні портрети. Світські фрески Св. Софії постають як  унікальні історичні джерела, що вирізняються своєю давністю, автентичністю та багатством реалістичного й символічного змісту. Чимало місця відведено розповіді про реставрацію та дослідження фресок, про тих людей, які самовіддано цим опікувалися.

Книга адресована всім, хто цікавиться історією та культурою Київської Русі та Візантії.

Читати далі