Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Сорочан С.Б. Крым в «хазарское» время (VIII – середина X вв.): вопросы истории и археологии / Ю.М. Могаричев, А.В. Сазанов, С.Б. Сорочан. — М. : Неолит, 2017. — 744 с.

Авторы книги попытались представить обобщенную картину истории Крыма VIII – первой половины X в. на основе изучения как письменных, так и археологических источников. Хронологические рамки издания охватывают период от конца VII – начала VIII в., когда хазары вышли к границам Крымского полуострова и в определенной степени стали влиять на ситуацию здесь, до середины X в. По мнению авторов, хазары были вытеснены за пределы полуострова уже к концу IX в. Однако еще полстолетия они были одним из серьезных политических игроков Крыма.

Читати далі

Advertisements

Религия в мире и войне (эпоха античности и средневековья). Сборник материалов научного семинара молодых ученых кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В. Н. Каразина, 24 февраля 2017 г. / Сост., редактор О. А. Ручинская. – Харьков: Майдан, 2017. – 98 с.

Сборник посвящен рассмотрению специфики религиозной жизни государств эпохи античности и средневековья, выявлению влияния религии на их внутреннюю жизнь, внешнюю политику и взаимоотношения с другими государствами. Представлена публикация докладов, прозвучавших на научном семинаре молодых ученых кафедры истории древнего мира и средних веков ХНУ имени В. Н. Каразина 24 февраля 2017 г.

Читати далі

Дворник Франтішек. Фотієва схизма: історія і легенда / перекл. з англ. Роман Скакун, наук. ред. Марія Горяча, передм. Іван Дацько [= Серія «Пам’ятки історично-богословської думки», вип. 4]. – Львів: Видавництво Українського католицького університету 2017. – 548 с.

Західній Церкві константинопольського патріярха Фотія тисячу років ганьбили як архиєретика й архисхизматика. Тим часом на Сході його шанували як святого, вченого, зразкового церковного мужа. Франтішек Дворник, наново дослідивши історію Фотієвого патріяршества, повторно зважує всі аргументи, відокремлює факти від домислів, ще раз перевіряє всі свідчення й доходить висновку, що у випадку з Фотієм західні єрархи, каноністи й історики помилялися – Фотій і справді був видатним церковним діячем. У другій частині своєї праці Дворник з’ясовує причини тої несправедливости, жертвою якої став патріярх Фотій.

Читати далі

Матеос Хуан. Розвиток візантійської Лутіргії / Пер. з англ. В. Рудейко. – Львів Свічадо, 2008. – 60 с.

У праці  дуже стисло описано становлення та розвиток Літургії, а також подано її пояснення. Автор розглядає походження і початкове значення усіх складових Літургії та прослідковує їхній розвиток. Це важливо знати тепер, коли помітні тенденції до реформування Літургії, а «реформатори» не завжди мають уявлення про сенс того чи иншого її елемента.

Читати далі

Laurea II. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева, к 90-летию со дня рождения. Материалы. — Харьков: ООО «НТМТ», 2017. — 180 с.

В сборнике рассматривается широкий круг актуальных проблем античной, византийской и средневековой истории, археологии, историографии, а также истории науки, музейного дела, развития исторической науки. Значительное место занимают исследования разнообразных археологических памятников. Сборник отражает современные тенденции развития антиковедения, византинистики, исторической науки в целом.

Читати далі

Головко О. Б. Князь Мстислав Мстиславич «Удатний» і його доба / О. Б. Головко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 272 с.

У монографії досліджено життя і діяльність одного з найбільш відомих володарів Русі першої третини ХІІІ ст. князя Мстислава Мстиславича «Удатного». Автор подає історію сходження цього князя на політичний Олімп, коли він протягом досить невеликого часу з держателя відносно невеликих удільних князівств перетворився на лідера потужного табору князів Ростиславичів.

Висвітлюється володарська діяльність Мстислава Мстиславича у Новгородській землі, його боротьба за оволодіння та утримання Галицького князівства. Події на Русі описані на фоні аналізу державно-політичного розвитку східнослов’янських князівств в удільну добу з урахуванням міжнародної ситуації в Східній і Центральній Європі.

Особливу увагу приділено висвітленню історії першої війни русів і половців з монгольськими військами навесні 1223 року.

Читати далі

Роменский А. А. Империя ромеев и «тавроскифы». Очерки русско-византийских отношений последней четверти Х в. – Харьков: Майдан, 2017. – 340 с. (Нар текс. Byzantina Ukrainensia. Том 5)

Книга посвящена основным проблемам русско-византийских отношений в период введения христианства на Руси. Автор освещает византийскую политику князей Ярополка Святославича и Владимира Великого, раскрывает причины, характер и хронологию гражданской войны в Византии в 976–989 гг., а также Корсунского похода Владимира. Особое внимание уделено соглашению русов и византийцев в 988 г., подробностям брака «архонта росов» и порфирородной принцессы Анны, обстоятельствам крещения князя и организации Церкви на Руси.

Читати далі