Нікітенко Н.М. Мозаїки та фрески Софії Київської = Mosaics and Frescos of St. Sophia of Kyiv / Надія Нікітенко. – К.: «Горобець», 2018. – 396 с.

Книга відомої дослідниці легендарної Софії Київської по-новому розповідає про визначний феномен світової культури – безцінні мозаїки та фрески «митрополії руської». Автор поставив перед собою завдання дати цілісний сакральний і художній образ пам’ятки, об’єктивно реконструювати її історію. У науку вводиться ціла низка нових фактів. Читач дізнається, що Софійський собор, побудований княжим подружжям хрестителів Русі Володимира Великого і Анни Порфірородної та завершений Ярославом Мудрим, виник у 1011–1018 рр. Мозаїки та фрески, що прославляють Володимира і Анну як хрестителів Русі і будівничих Св. Софії, містять портрет їхньої родини та розповідають про укладення династичного союзу Русі і Візантії наприкінці Х ст., який поклав початок хрещенню Київської держави. Автор вводить читача в блискучу й таємничу добу Візантії і Київської Русі, знайомить з невідомими сторінками життя їх могутніх правителів. Мозаїки та фрески Св. Софії постають як усенародні святині й унікальні історичні джерела, що відзначаються своєю давністю, автентичністю, глибокою духовністю, художнім багатством та дивовижним розмаїттям реалістичного і символічного змісту. Багато ілюстрована книга поєднує науковість і доступність викладення матеріалу та адресована всім, хто цікавиться історією та культурою Київської Русі й Візантії.

The book by a well-known researcher of the legendary St. Sophia of Kyiv tells, in a new fashion, of an outstanding phenomenon of the world

culture – the invaluable mosaics and frescos of the “Russian metropolitanate.” The authoress has raised a task to present an integral sacral and artistic image of the monument, to reconstruct objectively its history. She introduces a whole series of new facts in the science. The reader will get to know that St. Sophia Cathedral, built by the princely couple of the baptizers of Rus, Volodymyr the Great and Anna the Porphyrogenita, and completed by Yaroslav the Wise, appeared in 1011–1018. The mosaics and frescos, which glorify Volodymyr and Anna as the baptizers of Rus and architects of St. Sophia, contain a portrait of their family and tell of the conclusion of a dynastic union of Rus and Byzantium in the late 10th c., which initiated the baptism of the Kievan state. The authoress acquaints the reader with the brilliant and mysterious age of Byzantium and Kievan Rus, with the unknown pages of life of their powerful rulers. The mosaics and frescos of St. Sophia appear as the nation-wide shrines and unique historical sources distinguished by their antiquity, authenticity, profound spirituality, artistic wealth and miraculous diversity of realistic and symbolic content. The richly illustrated book combines the scientific character and simplicity of presenting the material and is intended for all those who are interested in the history and culture of the Kievan Rus and Byzantium.

ЗМІСТ

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s