Шевнюк О.Л., Феєр-Тураній Л.Е. Історичні передумови розвитку мозаїчного мистецтва в Київській Русі

Шевнюк О.Л., Феєр-Тураній Л.Е. Історичні передумови розвитку мозаїчного мистецтва в Київській Русі // Молодий вчений. 2017 р., листопад. № 11 (51). С. 695-698.

В роботі розглянуто творчу спадщину періоду Київської Русі на прикладі мозаїк собору Софії Київської, де проаналізовано синтез візантійської культури з давньоруською, проведено огляд та дослідження зародження мозаїчного мистецтва. Виконано огляд основних осередків скловаріння, які зарекомендували себе в галузі мозаїчного мистецтва. Розглянуто технології створення мозаїк цього періоду, зокрема технологію якою володіли візантійські майстри. Проаналізовані мозаїки Софії Київської та виконаний аналіз мозаїчних технологій. Виконаний аналіз давньоруської мозаїки, про що зроблені відповідні висновки.

Ключові слова: Київська Русь, собор Софія Київська, мозаїка, смальта, скло, розчин (цемент), технологія.

Шевнюк О.Л., Феер-Тураний Л.Э.
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
МОЗАИЧНОГО ИСКУССТВА В КИЕВСКОЙ РУСИ

В работе рассмотрено творческое наследие периода Киевской Руси на примере мозаик собора Софии Киевской, проанализировано синтез византийской культуры с древнерусской, проведен осмотр и исследование зарождения мозаичного искусства. Выполнен обзор основных очагов стекловарения, которые зарекомендовали себя в области мозаичного искусства. Рассмотрены технологии создания мозаик этого периода, в частности технологию, которой владели византийские мастера. Проанализированы мозаики Софии Киевской и выполнен анализ мозаичных технологий. Выполненный анализ древнерусской мозаики, о чем сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: Киевская Русь, собор София Киевская, мозаика, смальта, стекло, раствор (цемент), технология.

Shevnyuk O.L., Feuer-Turany L.E.
National Academy of Fine Arts and Architecture

HISTORICAL BACKGROUND
OF DEVELOPMENT MOSAIC ART IN KIEVAN RUS

In this work the creative heritage of the Kyivan Rus period is considered on the example of the mosaic of the Cathedral of Sophia of Kyiv, where the synthesis of the Byzantine culture with the Old Russian is analyzed, the review and research of the origin of mosaic art was carried out. An overview of the main glass-forming centers, which have proven themselves in the field of mosaic art. The technology of creating a mosaic of this period, in particular the technology used by the Byzantine masters, is considered. The mosaics of Sophia of Kiev have been analyzed and the analysis of mosaic technologies has been performed. An analysis of the Old Russian mosaic has been made, about which the corresponding conclusions have been developed.

Keywords: Kievan Rus, St. Sophia Cathedral, mosaic, smalt, glass, solution (cement), technology.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

 Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті – 2

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s