Валерій Трофімов. Образ Візантії в інтернет-мемах

Візантійське мистецтво, як і візантійське богослов’я, виходило з протилежности земного і небесного і з примату небесного над земним. Отже, завданням мистецтва виявлялося не відображення земного світу, а проникнення за межі земних речей, у світ божественний. Предметом мистецтва оголошується не швидкоплинний і мінливий світ явищ, доступний органам чуттів, а Суть і Ідея світу, вічна і незмінна, що відкривається лише розумовому погляду. Художній образ, будучи подобою Ідеї, сприймався реальнішим, ніж видима дійсність, чому метою художника ставав ілюзіонізм, не наслідування тварі, а створення нових реальностей, що передають божественний сенс світобудов [2, с. 186].

Олександр Каждан

Візантія була об’єктом культурної інтерпретації ще за часів свого існування і залишається такою до сьогодні. Вона певною мірою зачіпалася абсолютно різними культурними формами: від середньовічних лицарських романів до сучасного американського кінематографа. Після виникнення інтернету вона стала об’єктом і для інтернет-культури, зокрема і найспецифічніших її форм. Однак ці інтерпретації досі лишаються слабко дослідженими. Тим не менш, візантійська тематика широко представлена в інтернеті. Розглядається вона навіть у такій формі іронічно-візуальної комунікації, як інтернет-меми.

Поняття “мем” було розроблене біологом Річардом Докінзом у його роботі “Егоїстичний ген” 1976 року [1]. Він утворив це слово від давньогрецького «μίμημα», тобто імітована річ. У широкому сенсі це одиниця інформації, яка відтворюється з незначними змінами, що уподібнює існування та розвиток одиниць культури до генетичних структур. На початку ХХІ століття це слово почали застосовувати до іронічних текстів та зображень, які спонтанно розповсюджуються в мережі інтернет. У процесі розповсюдження такі зображення й тексти часто змінюються, пристосовуються до різноманітних контекстів, набувають нових сенсів. Можна зустріти спеціяльні інтернет-спільноти, присвячені таким іронічним зображенням. Існують у тому числі й такі, що зосереджені частково або повністю на історичній тематиці (наприклад https://www.reddit.com/r/HistoryMemes,  https://vk.com/finnish_empirehttp://virgilsdankmemestash.tumblr.comhttps://vk.com/istukrmemeshttps://twitter.com/memesonhistory). Такий спосіб розповсюдження інформації є цілком придатним і для політичної агітації. Поєднання тексту зі стереотипними зображенням дозволяє естетично маркувати своїх та чужих [4, с. 88], легко маніпулюючи позитивними та неґативними атрибутами. Зокрема, інтернет-спільнотам американських «альтернативних правих», що активно користуються мемами, приписують внесок у перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Жабенятко Пепе (Pepe the Frog),
один з найпопулярніших інтернет-мемів.
Ліворуч – у візантійському стилі

Характерною для таких спільнот є анонімність учасників та висока плинність матеріялів, що ускладнює кількісний аналіз, тож цей текст буде зосереджено на їх якісних, структурних аспектах.

Інтернет-меми, що стосуються Візантії, можна поділити на два основних види. Перші використовують історичні дані лише як декорацію для метафоричного зображення теперішнього, для іронізування над ним. Зазвичай це меми, які базуються на порівнянні сучасних ситуацій з візантійськими.

Праворуч: оригінальний мем “Freedom Aint Free”,
що зображає стереотипного американського патріота у вигляді ведмедя.
Ліворуч: той же мем у візантійському стилі

«Османи не могли розплавити візантійські стіни. 1453 був наслідком зради»

Пародіювання вислову, що приписується американським конспірологам: «Літаки не могли розплавити сталеві балки. Теракт 9/11 був спланований зсередини».

Другі, попри очевидний зв’язок усіх мемів із сучасністю, розкривають певний погляд на саму історію Візантії.  Характерним прикладом другого типу є широко розповсюджений різновид мемів “Countryballs”.

У такому випадку об’єктом гумору виступають швидше саме історичні події. Аналіз представлених в інтернеті зображень дозволяє зробити висновок, що чимало традиційних тем, що пов’язувалися з Візантією в европейській культурі, як от бюрократія, надмірна ускладненість, розкіш, застарілість та інші подібні стереотипи не знаходять відбиття в обраному полі дослідження.  

Поділ Вірменії між Візантією та Персією

З точки зору форми представлення Візантії в інтернет-культурі відповідає класичним стандартам гумору, як то змішування високого та низького, створення абсурдних, нелогічних поєднань образів. Однак популярна інтернет-культура зсуває акцент сприйняття Візантії з гаданої ускладнености, бюрократичности та застарілости її устрою на політичні аспекти: стосунки з мусульманами, антитюркізм та водночас висміювання націоналістичної політичної культури. Специфічним суто для російського сеґменту є сприйняття Візантії як “своєї”, близької держави, що зумовлює патріотичні мотиви.

Наступництво Росії за Візантією з точки зору анонімного автора-мемороба

Найбільш представленими є такі аспекти історії Візантії: падіння Константинополя, постать імператора Юстиніяна, боротьба з арабами та османами, римська спадщина та (для російського сеґменту) зв’язок Візантії з Руссю.

Мем That feel, що у різних варіянтах є виразником сильного почуття, найчастіше неґативного. У даному випадку використовується як реакція на візантійську поразку в битві при Газірі.

Таким чином, представлення Візантії в популярній інтернет-культурі має відмінності від її інтерпретації у культурі традиційній. У той час як узвичаєні стереотипи західної культури стосуються внутрішньої структури Візантії та описують її в неґативному світлі, образ Візантії в інтернет-мемах є амбівалентним та зосередженим переважно на зовнішній політиці. Ймовірною причиною такої різниці може бути зміна суспільних проблем, ілюстрацією для яких є Візантія: сьогодні авдиторію цікавить не критика традиційних монархій, а проблема зіткнення культур. Поза будь-якими сумнівами, це питання потребує подальших досліджень.

Жартівливий мем, що натякає на розумові здібності людини в залежності від використовуваної нею назви Константинополя-Стамбула.

Цікаво те, що можна відзначити певні подібності між сучасною інтернет-культурою та культурою візантійською. Обидві були орієнтовані на вираження внутрішнього сенсу, абстрактної ідеї (для інтернету – жартівливої ідеї, а для візантійців – релігійної). При цьому технічні прийоми зводилися до певного набору, канону допустимих засобів. Перехресні ж посилання перетворюють культуру на гіпертекст: у візантійському випадку заснований на біблійній та античній тематиці [5, с. 64], а в інтернет-культурі – відкритий, постійно поповнюваний новими культурними ланками. Цікаво те, що інтелектуальне життя пізньої Візантії теж було організоване у вигляді інтелектуальних гуртків-«театронів» [3, с. 14], що нагадує деякі сучасні інтернет-групи. Тож попри, здавалося б, непереборне технічне провалля між сьогоденням та часами ромеїв, ми можемо бачити подібність людської поведінки в різні епохи.

Слід визнати, що візантійські теми не є мейнстримом навіть у історичних спільнотах і значно поступаються в популярності темам національної історії або західноевропейського середньовіччя. Однак вони явно є вписаними у контекст інтернет-культури та мають своє місце у сучасних формах самовираження.

  1. Докинз Р. Эгоистичный ген / пер. с англ. Н. Фоминой. — Москва: АСТ:CORPUS, 2013. — 512 с.
  2. Каждан. А. П. Византийская культура. – СПб.: Алетейя, 2006. – 284 с.
  3. Медведев И. П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. – Ленинград: Наука, 1976. – 255.
  4. Почепцов Г. Мерлін, Супермен і Гаррі Поттер: конструювання нематеріального в масовій культурі. – К.: Спадщина, 2013. – 288 с.
  5. Удальцова З. В. Византийская культура. — М.: Наука, 1988. — 289.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s