Мілютін С. Іконоборський конфлікт у Візантії: «Схід» проти «Заходу»?

Мілютін С. Іконоборський конфлікт у Візантії: «Схід» проти «Заходу»? // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 108–114.

448px-clasm_chludov

У статті розглянуто правомірність припущення, що іконоборський конфлікт у Візантійській імперії став результатом протистояння між православним заходом та іконоборським сходом. Проаналізовано ставлення до ікон з боку монофізитів, павлікіан, малоазіатських єпископів та військових, котрі комплектувалися зі східних провінцій імперії. Визначено, що, незважаючи на полікультурний характер східних провінцій Візантії, означена теорія має під собою фрагментарну доказову базу і не відповідає історичним реаліям.

Ключові слова: іконоборство, ікона, павлікіани, монофізити, Лев ІІІ Ісавр.

Сергей Милютин
ИКОНОБОРЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В ВИЗАНТИИ: «ВОСТОК» ПРОТИВ «ЗАПАДА»?

В статьи рассмотрено правомерность предположения, что иконоборческий конфликт в Византийской империи был результатом противостояния между православным западом и иконоборческим востоком. Проанализировано отношение к икона из стороны монофизитов, павликиан, малоазиатских епископов, а также военных, что набирались из восточных фем империи. Определено, что невзирая на поликультурный характер восточных провинций Византии, данная теория имеет под собой фрагментарную доказательную базу и не соответствует историческим реалиям.

Ключевые слова: иконоборчество, икона, павликиане, монофизиты, Лев ІІІ Исавр

Sergey Milyutin
ICONOCLASTIC CONFLICT IN BYZANTIUM «EAST» VERSUS «WEST»?

The article reviews the legality of the assumption that the iconoclastic conflict was the result of the confrontation between the Orthodox West and the iconoclastic East of the Byzantine Empire. The author analyzed the Pavlikian’s, Monophysites’, military’s attitude to the icons. It was determined that despite the multicultural character of the eastern provinces of the Byzantine Empire, the theory is under congregation has a fragmented evidence base and does not correspond to historical realities.

Key words: iconoclasm, icon, Paulicians, Monophysites, Leo III the Isaurian.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті – 2

Advertisements

One comment on “Мілютін С. Іконоборський конфлікт у Візантії: «Схід» проти «Заходу»?

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s