XVII Кирило-Мефодіївські читання «ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ЗАХІДНІ ВПЛИВИ» (11-12 травня 2017 р.; deadline 20 березня 2017 р.)

11-12 травня 2017 року Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди в рамках реалізації модуля Моне «Історія об’єднаної Європи: ідеї, проекти та інтеграція» за фінансової підтримки Європейського Cоюзу проводять XVII Кирило-Мефодіївські читання на тему

«ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ
ЄВРОПИ: НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ЗАХІДНІ ВПЛИВИ».

У центрі уваги будуть такі проблеми:

  1. Між візантійською та римською традицією: християнські впливи на Центрально-Східну Європу періоду раннього середньовіччя: організація шкільництва у Візантії та Західній Європі; християнські релігійні місії й поширення освіти: східний та західний варіанти; просвітницька діяльність Кирила та Мефодія серед слов’ян; започаткування літературних шкіл в Охриді та Преславі й розвиток глаголичної та кириличної писемності; освіта та культура Русі: візантійські, південнослов’янські та західні впливи.
  1. Особливості розвитку освіти у Центрально-Східній Європі: від середньовічної схоластики до раціоналізму епохи Просвітництва: роль релігії та церкви у формуванні культурних горизонтів середньовічної та ренесансної людини; університети і академії в Центрально-Східній Європі: загальні європейські традиції та місцева специфіка; феномен гуманістичної школи XVI – середини XVIII ст.: інструмент міжконфесійної боротьби, прояв універсальної ренесансної культури, чинник формування локальних ранньомодерних ідентичностей; шкільні та університетські бібліотеки – канали трансляції ідей, знань, культурних взірців; освітні подорожі до Західної і Південної Європи як засіб засвоєння нових освітніх і культурних практик; Реформація, Контрреформація та Просвітництво в Центрально-Східній Європі: особливості сприйняття і віддзеркалення ідей в освітній сфері.
  1. Освітній вимір доби націотворення в Центрально-Східній Європі (кінець XVIII – початок ХХ ст.): вплив Великої Французької революції та Наполеонівської епохи на освіту: боротьба ліберальних і консервативних підходів; трансфер ідеї університету та її адаптація на Сході Європи; нова модель університету: німецькі взірці та місцеві реалії; Університет як чинник пробудження націй і конструювання національних проектів; середня школа – генетичні витоки, національні і регіональні особливості.
  1. Між демократією, авторитаризмом і тоталітаризмом: вища освіта і шкільництво у 1918 – 1945 рр.: освітня політика в процесі державотворення: урядовий контроль і академічні свободи; освіта як інструмент асиміляції національних меншин; «культурна революція» в СРСР – соціальна мобілізація і конструювання “нової людини”; освітнє повсякдення в умовах війни та окупації; підпільні університети – освітня альтернатива для пригноблених націй і фактор національно-визвольної боротьби.
  1. «Совєтизація» освітнього простору та деформація національних традицій (друга половина 1940-х – 1980-ті рр.): адаптація системи освіти до потреб «соціалістичного» суспільства: напрямки трансформації, опір і наслідки; освіта в умовах «холодної війни»: чи була щільною інтелектуальна “залізна завіса” та культурна ізоляція від західного світу?; духовні навчальні заклади і їх роль у плеканні інтелектуальних традицій; університети в країнах Центральної та Південно-Східної Європи – осередки виховання «нової інтелігенції» і вогнища дисидентського руху; особливості розвитку шкільництва у державах радянського блоку та Югославії.
  1. Повернення до Європи: посткомуністичний транзит та інтеграція до європейського освітнього простору: освітяни та студенти в антикомуністичних революціях 1989-1991 рр.; учительство та професорсько-викладацький склад вищої школи – консервативна чи реформаторська сила?; реформування системи освіти 1990-х рр. – лібералізація і вестернізація чи відродження старих традицій?; Болонський процес: особливості запровадження в країнах Центрально-Східної Європи; інструменти забезпечення якості та процеси інтернаціоналізації в європейському освітньому просторі; глобалізація та «онлайнізація» освіти – нові виклики і можливості у процесі модернізації країн «східного партнерства» ЄС.

Офіційними мовами Кирило-Мефодіївських читань є англійська та всі слов’янські. Матеріали конференції у вигляді наукових статей будуть надруковані у ХI томі «Дриновського збірника», щорічника Комісії істориків Україна – Болгарія.

Заявки просимо надсилати згідно формуляру, що додається, до 20 березня 2017 року на адресу: drinovcenter@gmail.com або seriakov76@ukr.net

Інформаційний лист (українською) (.pdf)

Информационное письмо (русский) (.pdf)

CFP (polski) (.pdf)

CFP (български език) (.pdf)

Заявка

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s