Головко О. Б. Історики-медієвісти сучасної України: довідник / [відп. ред. С. А. Копилов]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — 68 с. (електронна версія)

dovidnyk_holovko

Довідник містить данні про істориків-медієвістів сучасної України: зібрана інформація про дисертації і монографії, в яких вивчається історія середніх віків, визначені наукові інтереси вчених. У вступній статті висвітлені головні тенденції розвитку української медієвістики в ХІХ – на початку ХХІ ст. В заключній частині довідника наводяться телефони і електронні адреси найбільших наукових центрів України, де пра цюють історики-медієвісти.

Видання адресоване вченим-історикам, студентам вишів, широкому колу читачів, які цікавляться проблемами соціально-економічного, політичного та культурного поступу країн у добу середньовіччя.

Завантажити довідник (.pdf, 15,4 Mb)

Головною метою нашої праці є зібрання й узагальнення якомога ширшої інформації про дослідників, які зараз вивчають в Україні історію середніх віків. Йдеться про науковців, у доробку яких досліджуються проблеми серед ньовіччя на теренах, що виходять за межі сучасної Украї ни, у визначених більшістю сучасних медієвістів світу хронологічних рамках, які охоплюють період із середини V ст. до межі XV-XVI cт. Проте для повноти даних ми не оминули увагою науковців, які вивчають минуле дещо раніше першої і пізніше другої дат, тобто дослідники, які займаються «порубіжними» в часовому плані періодами між пізньою античністю і раннім середньовіччям та між пізнім середньовіччям і раннім новим часом.

Окремо слід наголосити на тому, що в довіднику, з огляду на особливос ті історичного розвитку і специфіку вивчення ареа лу, подано інформацію про дослідників, які вивчають в означених вище часових межах минуле Північного Причорномор’я і Криму.

Однозначно, що пропонована робота не є біобібліографічним довідником з медієвістики у класичному розумінні, потреба в підготовці якого, без всякого сумніву, існує. Наше видання можна швидше за все охарактеризувати як комунікаційний пошуковий довідник. Він дає коротку інформацію про нау ковців з метою, що, скориставшись нею, читач згодом при пот ребі зможе сам розширити свої знання про особу, яка зай має ться близькою до його інтересів проблематикою. У заключній частині довідника подано телефони й електронні адреси найбільших наукових і науково-навчальних центрів України, де пра цюють історики-медієвісти.

Єдиним пріоритетом у пошуку і систематизації персоналій для цього видання був не принцип викладання курсів з середньовічної історії, а саме наукова складова діяльності істориків. Інформації, яка стосується інших, крім наукового, напрямів роботи вчених, у нашій праці не подано. Зауважимо, що у випадку, коли дослідник захищав дисертації не за середньовічною тематикою, назви цих робіт у довіднику не вказуються. Укладач усвідомлює можливу неповноту інформації своєї синтези і з подякою розгляне всі зауваження колег щодо поповнення її матеріалів і вдосконалення наведених даних.

У процесі підготовки довідника автор отримав цінні поради і доповнення від Б. М. Боднарюка (Чернівці), О. Б. Бу бен ка (Київ), Л. В. Вой товича (Львів), М. В. Во ло щука (Івано-Франківськ), О. Б. Дьоміна (Одеса), С. А. Ко пилова (Кам’янець-Подільський), П. М. Кот лярова (Київ), С. І. Лимана (Харків), О. М. Мак люк (За поріжжя), І. В. Нєм ченко (Одеса), С. Б. Со рочана (Харків), В. С. Сте панкова (Кам’янець-Подільський) та інших колег, яким вис ловлює за це щиру подяку.

Завантажити довідник (.pdf, 15,4 Mb)

One comment on “Головко О. Б. Історики-медієвісти сучасної України: довідник / [відп. ред. С. А. Копилов]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. — 68 с. (електронна версія)

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s