Дерев’янчук Ю. Богослов’я образу: іконографія Вознесіння (IV-VI ст.)

imgБамборзьський аворій. 400 р.

Дерев’янчук Ю. Богослов’я образу: іконографія Вознесіння (IV-VI ст.) // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2016. – Вип. 28. – С. 161-175.

Стаття розглядає богослов’я ранньої (IV-VI ст.) іконографії Вознесіння. Актуальність дослідження полягає у висвітленні догматичного змісту феномену християнського образу, як інтегральної частини Літургії Церкви. Зокрема, йдеться про взаємозв’язок іконографії зі становленням богословської парадигми Вознесіння. Проблемою даної теми є відсутність структурного, системного аналізу параллельного розвитку іконографії Таїнства Вознесіння і його богословського осмислення, які мали місце у тому часі. З огляду на це, автор зосереджується на богословському аналізі перших іконографічних зображень Таїнства Христового Вознесіння, і впливу біблійної екзегези та доктринальних тенденцій на його образ. Для осягнення даної мети, автор звертається до свідоцтва Писання про подію, думки ранньохристиянських мислителів і сучасних дослідників та її богословську рефлексію, яка відображена у іконографії Таїнства. Дане дослідження демонструє тісний зв’язок між догматичним і літургійним наповненням розуміння події Вознесіння і її іконографією. Таким чином, автор статті акцентує на тому, що поява і розвиток іконографії Вознесіння є наслідком світоглядних змін у богомисленні ранньої Церкви і переходу від есхатологічного до історичного розуміння Літургії.

Ключові слова: іконографія, Вознесіння, бачення, теофанія, образ, прослава.

Завантажити (.pdf)

ANNOTATION

Yurij Derevjanchuk.
Theology image: the iconography of the Ascension (IV-VIcentuari)

The novelty of the research consists in highlighting the dogmatic content of the Christian image phenomenon as an integral part of the Liturgy of the Church. In particular, it concerns the relationship of the iconography to the development of the theological paradigm of the Ascension. The investigation shows the absence of a structural systematic analysis of a parallel development of the Ascension Mystery iconography and its theological comprehension at that time. In view of this, the author concentrates on a theological analysis of the first iconographic images of the Christ Ascension Mystery and on the impact of biblical exegesis impact and doctrinal tendencies on depicting of the event. To achieve this goal, the author turns to the description of the event in the Scriptures, to early Christian thinkers and contemporary researchers and its theological comprehension reflected in the iconography of the Mystery. This study demonstrates a close relationship between the dogmatic and liturgical contents of understanding the Ascension event and its iconography. Thus, the author presents convincing arguments that the appearance and development of the iconography of the Ascension was the result of ideological changes in the theological views of the early Church and the transition from the eschatological to historical understanding of the Liturgy.

Keywords: iconography, the Ascension, vision, theophany, image, glorification.

Download (.pdf)

АННОТАЦИЯ

Юрий Деревянчук.
Богословие образа: иконография Вознесения (IV-VI вв.)

Статья рассматривает богословие ранней (IV-VI в.) иконографии Вознесения. Актуальность исследования состоит в освещении догматического содержания феномена христианского образа, как интегральной части Литургии Церкви. В частности, речь идет о взаимосвязи иконографии со становлением богословской парадигмы Вознесения. Проблемой данной темы является отсутствие структурного, системного анализа параллельного развития иконографии Таинства Вознесения и его богословского осмысления, которые имели место в те времена. Исходя из этого, автор сосредотачивается на богословском анализе первых иконографических изображений Таинства Вознесения Христова, и влиянии библийной экзегезы и доктринальных тенденций на его образ. Для достижения данной цели, автор обращается к свидетельству Писания о событии, мысли раннехристианских писателей и современных исследователей и его богословской рефлексии, которая отображена в иконографии Таинства. Данное исследование демонстрирует тесную связь между догматическим и литургийным наполнением понимания события Вознесения и его иконографией. Таким образом автор статьи акцентирует на том, что появление и развитие иконографии Вознесения, является последствием мировоззренческих изменений в богомышлении ранней Церкви и её перехода от эсхатологического к историческому пониманию Литургии.

Ключевые слова: иконография, Вознесение, видение, теофания, образ, прославление.

Скачать (.pdf)

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s