Куліш О. Предметний архетип колеса у сакральному мистецтві Візантії (культурологічний дискурс)

Куліш О. Предметний архетип колеса у сакральному мистецтві Візантії (культурологічний дискурс) // АРКАДІЯ. Мистецтвознавчий та культурологічний журнал. – 2016. – № 1 (46). – С. 54–58.

photoСрібна рипіда з візантійського церковного
начиння VI ст. Скарб Капер Кораона

У статті з аксіологічної позиції щодо колеса обґрунтовано поняття архетипа культурного предметної сфери. На прикладах взятих із сакрального мистецтва Візантії, християнського церковного вчення та індоєвропейської міфології схарактеризовано культурологічну трансформацію архетипу колеса. Виокремлено іконографічні типи, до яких був залучений архетип колеса разом із відповідним архетипом культурним колісниці. Це, зокрема, зображення «Вознесіння Господнього» і «Христос у славі», де колеса представлені як багатоокі істоти небесних сил, під назвою престоли, за християнською доктриною про ангельську ієрархію. А також колесо у складі колісниці – зображальний мотив «Вогняне сходження пророка Іллі».

Ключові слова: колесо, колісниця, архетип, міф, мистецтво, Візантія.

Kulish O.
Objective archetype of a wheel in the sacral Byzantine art
(culturological discourse)

In the article the concept of the cultural archetype of the objective sphere is substantiated from the axiological perspective related to the wheel. Culturological transformation of the archetype of a wheel is characterized on the examples taken from the sacral art of the Byzantium, Christian church learning and Indoeuropean mythology. There have been outlined iconographic types, to which was attracted the archetype of a wheel together with the corresponding cultural archetype of a chariot. These, in particular, are the images of the «Lord’s ascension» and «Christ in fame», in which wheels are presented as multieyed beings of the celestial spirits, called thrones, according to the Christian doctrine about angelic hierarchy. And also wheel as a component of the chariot − the fine motive «Fire ascension of the prophet Elijah».

Key words: wheel, chariot, archetype, myth, art, Byzantium.

Кулиш О.
Предметный архетип колеса в сакральном искусстве Византии
(культурологический дискурс)

В статье с аксиологической точки зрения относительно колеса обосновано понятие архетипа культурного предметной сферы. На примерах взятых из сакрального искусства Византии, христианского церковного учения и индоевропейской мифологии охарактеризована культурологическая трансформация архетипа колеса. Выделены иконографические типы, к которым был привлечен архетип колеса вместе с соответствующим архетипом культурным колесницы. Это, в частности, изображение «Вознесения Господнего» и «Христос во славе», где колёса представлены как многоглазые существа небесных сил, под названием престолы, согласно христианской доктрине об ангельской иерархии. А также колесо в составе колесницы − изобразительный мотив «Огненное восхождение пророка Илии».

Ключевые слова: колесо, колесница, архетип, миф, искусство, Византия.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s