Міжнародна літня школа з семітської філології (Острог, 11-31 липня 2016 р.)

foto1_s

Учасникам школи запропоновано два типи курсів: а) базові курси з семітських мов — давньоєврейській, арамейській, аккадській, угаритській, сирійській та арабській; б) короткі лекційні курси, присвячені різним питанням семітської філології. Базові курси пропонують ознайомлення студентів з основами фонології, граматики, елементів синтаксису, а також розвитку навичок читання і письма. Короткі лекційні курси торкаються різних галузей семітської філології, біблеїстики та гебраїстики. Студенти можуть вибрати будь-який курс, що цікавить їх. Після закінчення курсу видається сертифікат.

Основним завданням цієї Школи є поширення інформації про культурну спадщину стародавнього Близького Сходу серед студентів країн Східної Європи (особливо на пострадянському просторі) та сприяння розвитку власних національних шкіл семітології (у перспективі).

Цільова аудиторія. Літня школа з семітської філології призначена для студентів, що вивчають семітські мови, біблеїстику, юдаїку, теологію та історію Близького Сходу.

Попередні вимоги. Від учасників очікується наявність досвіду вивчення хоча б однієї семітської мови (сучасний або давній іврит, арабська та ін..). Однак для студентів, що не вивчали раніше семітських мов, запропоновані курси також будуть корисними.

Мови викладання: англійська, українська, російська.

Особливості розкладу. Базові мовні курси викладатимуться щоденно (не більше ніж 90 хвилин щодня); це означає, що щонайменше 4 курси йтимуть одночасно; кожен курс триватиме 2-3 тижні, оскільки вивчення мов вимагає часу і не може бути «пришвидшене». Таким чином, студент зможе вибрати не більше ніж два мовні курси. Щодо коротких лекційних курсів, час їх викладання — друга половина дня, так що окрім мовних курсів студент зможе паралельно взяти ще кілька інших предметів (понад два).

І. Базові курси з мов.

1. Вступ до біблійної давньоєврейської мови.

Викладач: Яков Ейделькінд (Російський Державний гуманітарний університет) Опис курсу: Вступний курс призначений для усіх, хто починає вивчення давньоєврейської мови. Курс починається з алфавіту і охоплює морфологію, а також основи синтаксису. Результатом цього курсу буде здатність читати і розуміти прості оповідні текст з Біблії. Досягнути цієї мети студенти зможуть, виконуючи вправи на переклад з давньоєврейської мови і навпаки.

2. Вступ до мішнаїтського івриту.

Викладач: Ар’є Ольман (Академія івриту, Єрусалим) Опис курсу: Іврит Мішни є унікальною стадією історії івриту. Це була одна із розмовних мов єврейської діаспори перського, елліністичного і римського періодів історії Палестини. Унікальність цієї мови виявляється у її фонології, морфології, синтаксисі, лексиці і деяких семантичних «зсувах», що відрізняють її від давньоєврейської мови. Мішнаїтський іврит — у різних його варіантах — був мовою рабинської літератури — Мішни, обох талмудів і різних мідрашів протягом більш ніж тисячі років, і ця літератури є основою для вивчення і розуміння давньої та сучасної єврейської релігії та культури.

3. Арамейські мови: вступ.

Викладач: Сергей Льозов (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: арамейські мови є великою групою семітських мов з майже трьохтисячолітньої історією. Прамовою всіх арамеїв — так званою прото-арамейською — говорили близько 1500 р. до н. е. Прабатьківщиною арамеїв, імовірно, був район Верхнього Євфрату. Ще до 1000 року до н. е. прото-арамейська мова розділилася на дві основні підгрупи — східно-арамейську та західно-арамейську. Уже в ІХ та VIII ст. до н. е. з’являються перші монументальні написи, що належать до цих двох підгруп (написані східно-арамейською — у Тель-Ель-Фахарії, інші — західно-арамейською). Імперська арамейська — lingua franca Близького Сходу — після Ахеменідських завоювань стала літературним ідіомом, у якого не було «дочірніх» мов; таким чином, західні середньо-арамейські мови не належать до її «нащадків». Цей курс пояснює характерні особливості арамейської серед інших семітських мов, а також їх поділ на східну і західну гілки. Буде представлена коротка лінгвістична історія арамейської та огляд її невирішених проблем, однією з найважливіших з яких є зникнення «старої» та поява «нової» системи дієвідмінювання (у якій особові форми дієслова розвинулися з дієприкметників середньо-арамейської мови), і ця зміна є найбільш характерною рисою мови туройо та північно-східних ново-арамейських мов.

4. Біблійна арамейська мова.

Викладач: Дмитро Цолін (Національний університет «Острозька академія») Опис курсу: Курс охоплює основні аспекти біблійної арамейської мови (БА): огляд історії мови, біблійні тексти, написані БА, фонологія, граматика, синтаксис, а також огляд бібліографії. Граматика і синтаксис БА вивчатимуться на основі біблійних текстів: студентам буде запропоновано читання й аналіз усіх написаних арамейською мовою уривків Біблії, від простих словосполучень і речень до складних синтаксичних конструкцій. Одним із методів викладання є порівняння між арамейською та давньоєврейською фонологією, морфологією та синтаксисом, що повинно полегшити вивчення мови (у першу чергу для студентів, що раніше вивчали давньоєврейську мову). До того ж, курс включає екскурс у діахронічний аналіз БА, а також аналіз кореляції між знаками акцентуації і синтаксисом в арамейських текстах Біблії.

5. Вступ до вавилонської юдейської арамейської мови.

Викладач: Метью Морґенштерн (Тель-Авівський університет)

Опис курсу: Вавилонська юдейська арамейська є діалектом, що вживається у Вавилонському Талмуді — найбільш об’ємній та впливовій юдейській пам’ятці писемності доби Пізньої Античності. Через численні спотворення в процесі передачі тексту в добу Середньовіччя описи цього діалекту були опубліковані лише нещодавно. Даний курс ознайомить слухачів із мовою Талмуду згідно з найбільш надійними текстовими джерелами, а також із найновішими науковими розвідками на цю тему.

6. Вступ до класичної сирійської мови.

Викладач: Юлія Фурман (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Почавши з вивчення писемності, студенти перейдуть до засвоєння основ граматики. Короткий вступ до стандартних посібників з граматики і словників сирійської мови проводитимуться у такий спосіб, щоб студенти могли у подальшому самостійно розвивати свої знання. Вивчення граматики супроводжуватиметься читанням обраних текстів: історичних хроні, агіографічних творів та поезії. У кінці курсу студенти зможуть застосовувати набуті навички для читання деяких рукописів класичною сирійською мовою.

7. Вступ до Туройо (сучасна східно-арамейська мова).

Викладач: Нікіта Кузін (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Туройо є самою архаїчною серед живих східно-арамейських мов, і звідси — її значення для історії арамейської мови. Носії Туройо мешкають у районі, що називається Тур Абдін, яий розташований на схід від турецького міста Мідьят у провінції Мардін. Курс буде зосереджений, головним чином, нам вивченні фольклорних текстів, зібраних лінгвістами під час експедицій у ХІХ-ХХ ст.. Граматика і лексика Туройо ґрунтується на основі порівняльної методології. Таким чином, знання класичної сирійської та інших арамейських ідіомів бажане, проте не є необхідним.

8. Вступ до північно-східної ново-арамейської мови.

Викладач: Алексей Лявдянський (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Місце північно-східної ново-арамейської мови (ПСНА) у сучасні класифікації ново арамейських мов. Проблеми внутрішнього поділу діалектів ПСНА на підгрупи. Писемні форми ново арамейських мов: юдейські переклади Біблії, християнська поезія з Алькоша, тексти християнською урмійською арамейською мовою на території колишнього Радянського Союзу. Християнська арамейська області Барвар та юдейська арамейська селища Біт-Танура як приклади двох діалектів ПСНА різних релігійних громад однієї місцевості (Північний Ірак, провінція Діхок): порівняння фонології, морфології, синтаксису і лексики. Читання обраних уривків на християнському діалекті Барвара та юдейському Біт-Танури.

9. Вступ до аккадської мови.

Викладач: Сергей Льозов (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Поряд з єгипетською та шумерською, аккадська є мовою текстів, що проливають світло на історію найбільш давніх цивілізацій. Серед семітських мов саме аккадська має найдавніші писемні свідчення. Літературна історія аккадської мови охоплює період близько трьох тисячоліть. Література аккадською мовою включає відомий Епос Гільгамеша, релігійні тексти, закони (включаючи відому пам’ятку юридичної думки Стародавнього Сходу — Закони Хаммурапі), астрономічні та математичні тексти, тисячі листів, господарчих документів і контрактів, які допомагають краще зрозуміти історію суспільних стосунків на Стародавньому Близькому Сході. Запропонований курс розглядає старовавилонський діалект аккадської мови, на якому говорили у Центральній та Південній Месопотамії у першій половині ІІ тис. до н.е. У більш пізні періоди цей діалект розглядався самими носіями аккадської мови як його класичний варіант. У сучасній методології вивчення аккадської мови старовавилонський діалект вважається початковою сходинкою ознайомлення з аккадською мовою.

10. Вступ до аккадського клинопису (супровідний курс до Вступу до аккадської мови).

Викладач: Катерина Пересада (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Курс призначений для ознайомлення студентів з історією клинопису та її технікою. Обговорюватимуться відмінності клинопису від алфавітної писемності, а також основні факти, що стосуються походження клинописних знаків; студенти будуть ознайомлені із стандартними підручниками з клинопису та вивчать найбільш часто вживані клинописні знаки. Під кінець курсу студенти зможуть розпочати дешифрування справжніх аккадських текстів.

11. Вступ до угарітської мови і літератури.

Викладач: Таня Нотаріус (Єврейський університет в Єрусалимі)

Опис курсу: Даний курс включає такі аспекти: основи угарітської мови (часто у порівнянні з давньоєврейською); загальний вступ до основних жанрів угарітської літератури; інтерактивні презентації деяких тем угарітської релігії та культури. Наголос робитиметься на читанні та філологічному аналізі обраних уривків. Попередній список текстів для роботи в аудиторії: листи — KTU 2.10, 2.16, 2.38, RS 96.2039, KTU 2.30, 2.13; юридичні та адміністративні тексти — настанови марзіху (KTU 3.9), Передача Землі (KTU 3.5); ритуальні та оповідні тексти — марзіху Еля (KTU 1.114), жінки Кірту (KTU 1.14), Акхат (KTU 1.17), цикл Ваала (KTU 1.2).

12. Вступ до арабської мови Корану.

Викладач: Алексей Дунцов (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Ввідний курс арабської мови Корану має на меті ознайомити студентів із основними граматичними структурами, щоб вони могли читати оригінальний текст Корану. Оскільки припускається, що студенти знайомі із давньоєврейською мовою, цей курс включатиме етимологічні екскурси і порівняння з давньоєврейською та іншими семітськими мовами. Даний курс ґрунтується на читанні біблійних історій в Корані, які пов’язують ісламську традицію з юдейською та християнською. Під кінець курсу очікуються, що студенти оволодіють навичками і знаннями, необхідними для подальших самостійних досліджень у цій галузі.

13. Вступ до сучасної арабської літературної мови.

Викладач: Вера Цуканова (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Курс призначений для початківців, не знайомих з арабською мовою. Метою даного курсу є ознайомлення студентів з писемністю і основами граматики так званої сучасної арабської літературної мови, а також із принципами користування словниками. Граматика буде представлена у вигляді таблиць, що можуть бути використані для транскрибування і читання сучасних текстів. Коротке оповідання одного із сучасних арабських письменників буде використано в якості матеріала для читання в аудиторії.

14. Амхарська мова: загальний вступ і типологічна характеристика у порівнянні з класичними семітськими мовами.

Викладач: Йосиф Фрідман (Свято-Тихонівський Православний Гуманітарний університет)

Опис курсу: З точки зору культури амхарська мова є найбільш важливою серед живих мов Ефіопії. Це також мова з писемною традицією, що сягає 14-го століття — рідкісний випадок для мов Африки, що поширені на південь від Сахари. З типологічної точки зору, амхарська поділяє численні риси, властиві ефіосемітським мовам, які віддаляють цей тип мов від того, що зазвичай називається «семітськими мовами». Цей курс зосереджений довкола двох взаємопов’язаних тем: 1. Загальний типологічний портрет сучасної амхарської мови з екскурсами в тексти староамхарською мовою; 2. У другій частині курсу ми спробуємо порівняти амхарську (обрану нами в якості представника ефіосемітського типу мов) з класичними семітськими мовами, головним чином, арабською та біблійною давньоєврейською. На завершення будуть прочитані кілька коротких текстів амхарською мовою.

II. Короткі курси лекцій

1. Північно-західна семітська епіграфіка I тис. до н.е.

Викладач: Алексей Лявданський (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Найдавніша історія семітського алфавіту. Прото-Синайські та прото-Ханаанські написи. Угарітський «короткий» і «довгий» алфавіти. Розвиток алфавітних знаків від прото-Синайської до фінікійської писемності. Традиції порядку букв та їх назви. Обрані тексти для читання з північно-західних семітських епіграфічних документів. Фінікійські написи І-го тис. до н.е.: саркофаг Ахірама, Йехімілік, Кіламува І, Йехамилк, Табніт. Написи на давньоарамейській: Телль Фехерйе, стела Закір, Сефіре І.

2. Давньоєврейська ономастика на противагу порівняльній семітській ономастиці.

Викладач: Віктор Голінец (Вища Школа юдейських студій, Гайдельберг)

Опис курсу: Курс присвячено лінгвістичним формам та значенню давньоєврейських власних імен зі Старого Заповіту та епіграфічних джерел. Синтаксичні і семантичні структури давньоєврейських імен будуть представлені в контексті порівняльної семітської ономастики. Різні граматичні аспекти, такі як: фонологія, морфологія і синтаксис — розглядатимуться разом із лексико-семантичними типами імен і культурним значенням корпусу давньоєврейської ономастики.

3. Народження та відродження сучасного івриту.

Викладач: Ар’є Ольман (Академія івриту, Єрусалим)

Опис курсу: Феномен сучасного івриту не має відповідників в історії цивілізації. Протягом кількох десятиліть мова традиційної літератури, що століттями вживалася лише як писемна мова, стала мовою, здатною задовольнити усі потреби сучасної держави: цивільний кодекс і дотепні жарти, морська термінологія і патетичні промови, переклади «Одісеї» та сучасна поезія. Даний курс розглядає такі проблеми: вибір вимови для відродженої мови, джерела для поповнення словникового запасу, зміни в граматиці сучасного івриту в останнє десятиліття її розвитку, планування мови і постійна боротьба зі сленгом.

4. Історія арабської мови.

Викладач: Вера Цуканова (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Курс розрахований на студентів з будь-яким рівнем володіння арабською мовою. Він присвячений історії мови, починаючи з доісламських написів і включаючи сучасні арабські діалекти. Особливості арабської мови у порівнянні з іншими мовами семітської гілки афразійської сім’ї, а також причини виникнення цих особливостей розглядатимуться на заняттях цього курсу. Чому не можна збудувати стандартне «сімейне дерево» для арабських діалектів? — це питання також обговорюватиметься (беручи до уваги вплив специфічної соціолінгвістичної ситуації в арабському світі). Студенти розкриють загадки так званої середньо арабської мови, і ключі для цього їм будуть надані у вигляді ретельного вивчення арабської писемності.

5. Текстологія Книги Пророка Ісаї.

Викладач: Кірілл Біттнер (Університет Стелленбош)

Опис курсу: Курс призначений для ознайомлення студентів з основними проблемами текстології Книги Пророка Ісаї. Основна тема — сувій 1QIsaa, який є найдавнішою копією Книги. Разом із читанням цієї версії Книги Ісаї проводитиметься порівняння тексту з іншими рукописами з Кумрану, масоретським текстом і Септуагінтою.

6. Історії патріархів у Книзі Буття.

Яков Ейделькінд (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Читання деяких історій про патріархів у Книзі Буття: три оповідання про сестру-або-дружину, вигнання Аґари та Ізмаїла, боротьба між Яковом та Ісавом, видіння Якова у Бетелі, продаж Йосифа у рабство, та, можливо, деякі інші історії. Особливу увагу буде приділено міфологічному контексту історій, тобто обговоренню тих їх паралелей у міфах, епічних традиціях і казках, які виявляються у інших народів світу. Таким чином, читання біблійних текстів допомагає ідентифікувати найбільш типові теми і набори образів, такі як: ошуканець, молодший син, близнюки та ін. Це приводить нас до проблеми усної традиції у Книзі Буття та її відношення до писемних джерел, що постулюються документальною гіпотезою, а також до питання остаточної редакції Книги Буття. Оскільки даний курс тісно пов’язаний із читанням давньоєврейського тексту, питання синтаксису і стилю біблійної прози також будуть розглянуті.

7. Архаїчна біблійна поезія.

Викладач: Таня Нотаріус (Єврейський Університет в Єрусалимі)

Опис курсу: Поетичні тексти П’ятикнижжя і Ранніх Пророків (Бут. 49, Вих. 15, Повтор. 32, 33 та ін.) виявляють чимало лінгвістичних та стилістичних особливостей, що асоціюються із докласичним періодом в історії давньоєврейської мови. Даний курс є загальним вступом до літературних жанрів, що представлені в антології, у контексті стародавнього близькосхідного літературного процесу, а також вивченням основних фонетичних, морфологічних та синтаксичних характеристик мови цих текстів, що ґрунтується на філологічному аналізі обраних фрагментів.

8. Філологічний коментар до Книги Пісні над Піснями.

Викладач: Яков Ейделькінд (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Курс є послідовним, вірш за віршем, прочитанням обраних поетичних фрагментів із Книги Пісні над Піснями. Згідно з точкою зору, запропонованій у процесі викладання курсу, Пісня над Піснями є збірником любовної лірики, складеної у 300 — 200 рр. до н. е. Хоча даний поетичний збірник широко використовує традиційні формули, мотиви і жанри, Книга Пісень являє собою не усну, а писемну поезію (особливо беручи до уваги той факт, що однією з її характерних рис є подвійне звучання, ґрунтоване на омографії). Тематика поетичних творів Книги Пісень — еротичне кохання між двома людьми; алегорична гіпотеза представлена нам фоні конфлікту ігрового характеру багатьох поем з перестановкою в них соціальної ролі чоловіка та жінки у шлюбі всупереч патріархальним засадам. Мова книги виявляє багато спільного з рабинським івритом. Цей факт не тільки є показником пізнього датування книги, але й пояснює незвичайний стилістичний вибір поета(ів): Пісня над Піснями є іншим, не засвідченим варіантом писемної давньоєврейської мови — певна суміш мови біблійної поезії з народним івритом, на якому розмовляли в Юдеї елліністичної доби.

9. Філологічний коментар до Осії 1-3.

Викладач: Вікторія Гордон (Інститут Східних Рукописів, Російська Академія наук)

Опис курсу: Книга Пророка Осії містить переважно ранні пророчі тексти. Даний курс являє собою детальне прочитання перших трьох розділів Книги Осії з особливим акцентом на такі поетичні засоби, як метафора, паралелізм і алітерація. Увага буде зосереджена на сексуальні та шлюбні метафори. Іншою проблемою є питання інтертекстуальності: у зв’язку з цим будуть розглянуті паралелі між мотивами Книги Вихід та 2-м розділом Книги Осії.

10. Релігія і культ в Угариті.

Викладач: Сергей Тіщенко (Російський Державний гуманітарний університет)

Опис курсу: Перша частина курсу присвячена богам, що мешкають на горі Цафон (KTU 1.47; 1.118; 1.148), тобто в угаритському (західно-семітському) пантеоні. Вплив хурритського теогонічного міфу з його ідеєю, що одне покоління богів угаритского пантеону змінюється іншим, також буде розглядатися у цьому курсі. У другій частині курсу розглядатимуться ритуальні та культові тексти (головним чином у перекладі, але деякі — угарітської мовою): 1. Звичаї збору вражаю (KTU 1.41); 2. Ритуальний вхід богині Астарти, тобто передача зображення богині від одного святилища до іншого (KTU 1.43); 3. Царська поховальна літургія і список жертв, які приносилися померлим царям (KTU 1.161); триденний жертовний ритуал та ритуал інтронізації нового царя (KTU 1.132).

11. Класична сирійська література II — XIII століть: основні автори та напрямки (з екскурсами у біблійні та наукові тексти).

Викладач: Алексей Муравйов (Школа Сходознавства, Вища Школа Економіки)

Опис курсу: Курс присвячений трьом основним періодам класичної сирійської літератури. Він починається з таких письменників як Мар бар-Серапіон і Бар-Дейсан, и сягає Єфрема і Нарсая. Наступні два періоди розглядаються у хронологічному порядку, кожен з яких описує західних і східних письменників. Головні автори, що розглядатимуться на лекціях: Лібер Градуум, Ісак Антиохійський, Іоан Апамейський, Сергій Решайнський, Бабай Великий, Авраам, несторіанські містики, Флоксен, Іоанн Ефеський, Якоб Едеський, Абдішо бар-Бріха, Бар-Ебройо та деякі інші. Особливу увагу приділено розвитку літературної мови та поезії. Курс включає в себе, поміж іншим, аналіз взаємодії сирійської мови з давньоєврейською, грецькою і арабською. Також буде запропоновано два окремих екскурси: сирійські біблійні тексти (Сиро-Гекзапла, Новий і Старий Заповіти за версією Пешитти, Діатессарон, Гераклійська та Філоксенійська версії Нового Заповіту), переклади наукових текстів з грецької мови (Арістотель, Гален і Птолемей).

12. Сирійська мова як носій і дзеркало християнської ідентичності: від античності до сьогодення.

Викладач: Сергей Мінов (Оксфордський університет)

Опис курсу: Цей курс присвячений тій ролі, яку сирійська мова відігравала у процесі формування і підтримки общинної ідентичності християн, що говорять сирійською мовою. Починаючи з епохи Пізньої Античності, у часи Середньовіччя і до сьогодення, такі теми будуть розглянуті: початок функціонування сирійської як літературної мови сирійського християнства, її різні соціолінгвістичні аспекти (включаючи греко-сирійські та греко-арабські перекладацькі школи), її значення для формування етнічної та національної самоствердження (включаючи претензії сирійської мови на статус прамови людства, мови Ісуса та ін..).

Останній термін реєстрації — 15 травня 2016 року.

Детальніша інформація для учасників щодо організації Літньої Школи буде повідомлена пізніше (залежить від кількості студентів). Проживання для учасників Школи буде безкоштовним: Національний університет «Острозька академія» надає для цього студентські гуртожитки, які у цей час будуть вільними. Навчання у також безкоштовне. Повідомляємо Вам, що проведення Школи є ініціативою викладачів семітських мов та біблеїстики з університетів України, Росії, Ізраїлю та Німеччини, і тому фінансується коштами громадських організацій та приватних осіб. Щоб покрити частину витрат на проведення Школи (зокрема, на харчування та ін.) ми змушені будемо увести організаційний збір, розмір якого залежатиме від обсягу зовнішнього фінансування. Тих учасників, яким потрібне кошерне харчування, просимо повідомити про це заздалегідь, і написати листа на цю адресу (для решти студентів буде організоване харчування Kosher Style) Для тих, хто дотримується шаббату, просимо також повідомити про це завчасно: у місті немає синагоги, тому нам треба буде попередньо вирішити питанням участі у суботньому богослужінні. Також повідомляємо, що в місті є католицький костел, православні храми Київського та Московського патріархатів, протестантські церкви (євангельських християн-баптистів, адвентистів сьомого дня, християн віри євангельської). Для учасників Школи планується також проведення екскурсій (Львів, єврейські місця та замки Волині та Галичини), фінансування яких — із додаткових фондів (Ваш організаційний внесок для цього не буде використаний). Якщо у Вас виникають питання, пишіть на адресу: dmytro.tsolin@oa.edu.ua

Із побажанням успіху, Дмитро Цолін, координатор Міжнародної літньої школи з семітської філології у Національному університеті «Острозька академія»

Реєструватися тут

URL

One comment on “Міжнародна літня школа з семітської філології (Острог, 11-31 липня 2016 р.)

  1. Paul-V-Lashkevich коментує:

    Скопійовано на .

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s