Програма міжнародної наукової конференції VIII ДРИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ (До 100-річчя від дня народження професора С. І. Сідельнікова та 10-річчя Центра болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова) (Харків, 29-31 березня 2016 р.)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова
Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька
Центральна наукова бібліотека
Історичний факультет

Харківське міське товариство болгарської культури
імені Марина Дринова

Болгарська академія наук
Інститут етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм

drinov_medal

VIII ДРИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ

ПРОГРАМА
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

До 100-річчя від дня народження професора С. І. Сідельнікова
та 10-річчя Центра болгаристики та балканських досліджень
імені Марина Дринова

29–31 березня 2016 р.

Програма конференції (.pdf)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Бакіров Віль Савбанович – ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, проф., д-р соц. н., академік НАН України (голова);
Станчев Михайло Георгійович – завідувач кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор, докт. істор. наук, Іноземний член Болгарської академії наук (заступник голови);
Страшнюк Сергій Юрійович – директор Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, доцент кафедри новоїта новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. істор. наук (заступник голови);
Ченчик Дмитро Володимирович – доцент кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент, канд. істор. наук (відповідальний секретар);
Домановський Андрій Миколайович – доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
Журавльова Ірина Казимирівна – директор Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
Куделко Сергій Михайлович – директор Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,, канд. істор. наук;
Литовченко Сергій Дмитрович – виконуючий обов’язки декана історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент, канд. істор. наук;
Любавський Роман Геннадійович – заступник декана з наукової роботи, завідувач навчальної лабораторії історичної інформатики історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. істор. наук;
Миколенко Дмитро Валерійович – докторант, доцент кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. істор. наук;
Посохов Сергій Іванович – завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор, докт. істор. наук;
Пугач Євген Петрович – професор кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету, канд. істор. наук;
Салєнков Володимир Юрійович – голова Харківського міського товариства болгарської культури імені Марина Дринова та Опікунської ради Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова;
Свириденко Вікторія Олегівна – заступник директора  Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
Сорочан Сергій Борисович – завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор, докт. істор. наук;
Хідзик Юрій Євгенович – голова благодійного фонду «Св. Іоан Рильський», заступник голови Опікунської ради Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова;
Христов Петко – директор Інституту етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук, доцент, доктор.

КАЛЕНДАР РОБОТИ

29 березня

9.00-13.30реєстрація учасників (Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, аудиторія IV-91 Північного корпусу)
13.00 -13. 30відкриття фотовиставки В. Л. Бисова «Сучасна Болгарія» (Фойє Залу засідання Ученої  ради  університету, IV поверх Головного корпусу)
13.30-16.00 – перше пленарне засідання (Зал засідань Ученої ради університету, IV поверх Головного корпусу)
16.30-17.30 – відкриття  виставки офортів «Болгарія 1956 року» В. Ф. Мироненка з галереї «VOVATANIA»  (Художня галерея Генріха Семирадського (пл. Свободи, 6)).

30 березня

9.00-13.00 – робота секцій
13.00-14.00 – обід
14.00-17.45 – робота секцій
18.00-20.30 – фуршет (Кафе «Бункер», цокольний поверх Головного корпусу університету)

31 березня

10.00-12.00  – друге пленарне (Аудиторія II-49 Головного корпусу засідання)

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин; доповідь на секційному засіданні – 15 хвилин; виступ у дискусії – до 5 хвилин.

Робочими мовами конференції є українська, болгарська, російська та англійська.

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

29 березня, вівторок, 13.30 – 16.00
Зал засідань Ученої ради університету
IV поверх Головного корпусу

Головують: Бакіров Віль Савбанович, проф., д. с.. н., академік НАНУ, ректор Харківського національного університету імені В. Н, Каразіна; Станчев Михайло Георгійович, проф., д. і. н., зав. кафедри нової та новітньої історії ХНУ імені В. Н. Каразіна, Іноземний член Болгарськоої академії наук; Христов Петко, доц., д-р, директр Інституту етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм Болгарської академії наук.
Секретар: Страшнюк Сергій Юрійович, доц., к. і. н.

Вступне слово ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академіка НАН України, професора Бакірова Віля Савбановича

Вітальне слово Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Болгарія в Україні Мінчева Красимира

Вітальний адрес від Голови Болгарської академії наук, академіка БАН Воденічарова Стефана виголошує головний редактор «Списание на БАН» академік Ячко Іванов

Врученння премії Центра болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова за краще моногорафічне дослідження в галузі історичної болгаристики.
Станчев Михайло, проф., д. і. н., Іноземний член БАН

 Презентація енциклопедії

«Известные болгары в Российской империи, СССР и странах СНГ»

Станчев Михайло, проф., д. і. н., Іноземний член БАН (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

 Презентація науково-дослідного проекту

 «Болгари діаспори: історико-етнографічні нариси»

Прігарін Олександр, доц., д. і. н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Презентація VIII тому «Дриновського збірника» (Харків – Софія, 2015)

Страшнюк Сергій, доц., к. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Доповіді

С. И. Сідельніков і відродження харківської історичної болгаристики після Другої світової війни
Сайпанова Алла, викл., к. і. н., Страшнюк Сергій, доц., к. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

С. И. Сидельников – исследователь революционной деятельности Васила Левского
Червенков Ніколай, проф., д. і. н. (Наукове товариство болгаристів Республіки Молдова)

Славяне VІ-VІІ вв. на территории современной Южной Болгарии. Миф или реальность?
Борисов Борис, проф., д-р (Великотирновський університет імені Святих Кирила та Мефодія)

„По прашните друмища на гурбета”: Изследвания на трудовата мобилност и Балканската „култура на гурбета” в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
Христов Петко, доц., д-р (Інститут етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН)

 

CЕКЦІЯ I
ПРОТОБОЛГАРИ І ХОЗАРИ В СТЕПАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
30 березня, середа, 9.00-17.30

Музей археології університету
1-й поверх Головного корпусу

Керівники: Бубенок Олег Борисович, проф., д. і. н.; Колода Володимир Васильович, доц., к. іст. н.
Секретар: Змієвська Аліна, студентка

Відкриття виставки «Праболгарські артефакти Салтівської культури»
Шрамко Ірина, доц., к.і. н. , директор Музею археології університету

Доповіді

О родине и происхождении хун-ну
Іванов Іван, проф., д. і. н. (Фракійський університет, Стара Загора), Мінкова Маріана, к. археол. н., головний куратор (Регіональний історичний музей, Стара Загора)

Гуннские окончания названий булгарских племен Восточной Европы в V-VII вв. н. э.
Фіннік Сергій, керівник археологічного гуртка (Харківский приватний навчально-виховний комплекс «Гімназія “Очаг”»)

К вопросу о количестве племен кочевников Северного Причерноморья в конце V – первой половине VII вв.
Бубенок Олег, проф., д. і. н. (Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАНУ)

Між Хазарським каганатом та Візантійською імперією: праболгарські пам’ятки кінця VII – другої половини X ст. у Криму
Баранов В’ячеслав, м. н. с. (Інститут археології НАН України)

Маяцкую крепость построили византийцы?
Тішин Владімір, н. с., к. і. н. (Інститут сходознавства РАН, Москва), Фльоров Валерій, с. н. с., к. і. н. (Інститут археології РАН, Москва)

Кава-брейк
(11.00-11.20)

Городище Болгар (Болгир, Булгар) на Харьковщине и археологические реалии раннего средневековья
Колода Володимир, доц., к. і. н. (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)

Жилые постройки праболгарского облика на салтово-маяцких поселениях лесостепного Подонцовья
Квітковський Віктор, викл. (Харківська гуманітарно-педагогічна академія)

Погребальный обряд раннесредневекового могильника Червона Гусаровка
Аксьонов Віктор, с. н. с., к. і. н. (Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова)

Спроба етнічної атрибутації Красногірського біритуального могильника Салтівської культури
Змієвська Аліна, студ. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Аланские погребения на Бочковском могильнике Салтовской культуры (исследования 2014-2015 гг.)
Лаптєв Олексій, н. с. (ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба»)

Обід
(13.00-14.00)

Вивчення салтовських старожитностей на Харківщині у першій половині ХХ ст.
Скирда Валерій, доц., к. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Работа Андрея Ковалевского «Чуваши и булгары по данным Ахмеда Ибн-Фадлана»: история написания
Василюк Оксана, с. н. с., к. і. н. (Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАНУ)

Александр Тортика (1967-2015): историк, археолог, педагог
Аксьонов Віктор, с. н. с., к. і. н. (Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова), Ряполов Віктор, ст. викл. (Харківська державна академія культури)

СЕКЦІЯ II
ВІЗАНТІЯ, БОЛГАРІЯ І РУСЬ НА РОЗДОРІЖЖЯХ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ
30 березня, середа, 9.00-17.30

Центр українських студій імені Д. І. Багалія
Аудиторія IV-87 Північного корпусу

Керівники: Сорочан Сергій Борисович, проф., д. і. н.,; Борисов Борис, проф., д. і.. н.
Секретар: Домановський Андрій, доц., к. і. н.

Доповіді

Біля витоків Другого Риму: Підрозділи equites Dalmatae в армії Римської імперії в другій половині III-IV ст.
Вус Олег (офіцер запасу Збройних Сил України, Ветеран Збройних Сил України)

Что и как контролировало византийское правительство на Дунае в IV–V вв.? Еще раз об особенностях осуществления внешней торговой деятельности в отдельных провинциях Восточной Римской империи
Бардола Костянтин, доц., к. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Материал для письма и книги в Византии IV–IX вв.: производство и товар
Сорочан Катерина, ст. викл., к. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

«Свої» та «чужі» у візантійській торгівлі: «вибіркова чесність» у соціальній етиці ромейського суспільства
Домановський Андрій, доц., к. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Античный театр и Византия: от гражданской идеологии к христианству
Михаліцин Павло, викл,, к. і. н., к. богосл. (Харківська духовна семінарія, Київська духовна академія і семінарія), Ручинська Оксана, доц., к. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Кава-брейк
(11.00-11.20)

Варвари у ранньому середньовіччі за твором Менандра Протектора
Жданович Олеся, докторант, к. і. н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Засоби забезпечення ефективності православного місіонерства серед слов’ян Східної Європи (IХ–Х ст.)
Виноградов Геннадій, доц., к. і. н. (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

«Святославиада», или что общего у князя Святослава Игоревича с «героями песнопевца Гомера»?
Козлов Сергій, зав. лаб., к. і. н. (Тюменський державний університет, Росія)

Aspects of Everyday Life in OldBulgarian Hagiographical Cycle of StoriesTale of the Iron Cross
Ніколов Ніколай, доц., д-р (Великотирновський університет імені Святих Кирила та Мефодія), Христов Янко, доц., д-р (Південно-Західний університет імені Неофіта Рильського, Благоєвград)

Святые князья Балкан и Руси: особенности агиографического образа
Роменський Олександр, методист, к. і. н. (Комунальний заклад «Школа мистецтв Харківської міської ради»)

Обід
(13.00-14.00)

Галицьке князівство і повстання болгар у середині 80-х років ХІІ ст.
Козачок Ольга, аспірант (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України)

Пошуки болгарами власної духовно-культурної ідентичності на зламі ХІІ–ХІІІ ст.
Шпик Ігор, директор Інституту славістики, доц., к. і. н. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Візантійський чинник у житті та діяльності галицько-волинського князя Романа Мстиславовича
Чугуй Тарас, директор Центру українських студій імені Д. І. Багалія, к. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

О характере ремесла и торговли византийского Херсона VI‑VII вв.
Сорочан Сергій, проф., д. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

О почитание св. еп. Василея в раннесредневековом Херсоне
Фомін Михайло, директор, к. і. н. (комунальний заклад «Школа мистецтв Харківської міської ради»)

К вопросу о роли негреческого компонента в этническом составе населения ранневизантийского Херсонеса – Херсона
Пархоменко Марія, аспірантка (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Кава-брейк
(16.00-16.20)

К вопросу о времени образования Фульской епархии
Могарічев Юрій, проф., д. і. н. (Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Сімферополь)

О квартальных часовнях-церквях Херсона
Шевцова Олександра, викл., магістр (Комунальний заклад «Школа мистецтв Харківської міської ради»)

Монументально-изобразительное искусство в убранстве храма: на примере памятников византийского Херсона VI-X вв.
Литовченко Анна, пошукач (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Об историографии и иконографии одного из памятников сакральной монументальной живописи из Византийского Херсона (к постановке вопроса об иконографическом типе изображения)
Олійник Тетяна, магістр, пошукач (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Северо-восточная часть Керченского полуострова: памятники и находки IV-VII вв. и второй половины X-XIII вв. (материалы к составлению археологической карты)
Пономарьов Леонід (м. Керч)

 

СЕКЦІЯ III
ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ В ІСТОРІЇ СХІДНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
30 березня, середа, 9.00-17.30

Історико-археологічне товариство
Аудиторія
IV-89 Північного корпусу

Керівники: Срібняк Ігор Володимирович, проф., д. і. н.; Троян Сергій Станіславович, проф., д. і. н.
Секретар: Моргун Олег, аспірант

Доповіді

Феномен туркофільства в середньовічній Європі в контексті ісламсько-християнського дискурсу
Пророченко Наталія, доц., к. і. н. (Київський національний лінгвістичний університет)

Спорные вопросы в венгерской историографии относительно балканских и турецких влияний в появлении венгерских гайдуков
Варга Беата, доц., д-р (Сегедський університет, Угорщина)

Не мусульмани Османської імперії та їхнє становище в суспільстві (система міллетів)
Ковальчук Марія, аспірантка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Положение Кипрской православной церкви в период османского господства (1571-1878 гг.)
Артамонова Ксенія, аспірантка (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Кава-брейк
(11.00-11.20)

Крым времен Каганата – разменная карта стран Черноморского региона: Турции, Речи Посполитой, России, Украины в XVII–XVIII ст.
Ковальчик Рафал, проф., д-р історії (Лодзський університет, Польща)

Потомки капыхалков Крыма в Российской империи (конец XVIII – начало ХХ в.)
Мавріна Ольга, с. н. с., к. і. н. (Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАНУ)

Румелийские аяны во внутренней политике Османского государства (1790-е гг. – 1822 г.)
Моргун Олег, аспірант (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

«Сказание» инока Парфения и образ турка ХІХ в.
Муртузалієв Сергій, проф., п. н. с., д. і. н. (Інститут всесвітньої історії РАН)

Обід
(13.00-14.00)

Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. і Україна: народна допомога, громадська думка та полонені-османи
Зуб (Руденко) Наталія, н. с., к. і. н. (Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАНУ)

«Тъмръшка република» (1879-1886 г.) как субъект регионального самоуправления в Восточной Румелии
Саппа Микола, проф., д. с. н. (Харківський національний університет внутрішніх справ)

Емін-паша на службі Османської імперії: від лікаря до колоніального діяча
Троян Сергій, проф., д. і. н. (Дипломатична академія України при МЗС України)

Українські політичні організації та дипломатичні установи в справі захисту прав полонених та інтернованих українців на теренах Османської імперії у 1914-1921 рр.
Срібняк Ігор, проф., д. і. н. (Київський університет імені Бориса Грінченка)

Кава-брейк
(16.00-16.20)

СЕКЦІЯ IV
БОЛГАРІЯ ТА БОЛГАРИ В НОВУ І НОВІТНЮ ДОБУ
30 березня, середа, 9.00-17.30

Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова
Аудиторія IV-91 Північного корпусу

Керівники: Мільчев Володимир Іванович, проф., д. і. н.,; Миколенко Дмитро Валерійович, доц., к. і. н.
Секретар: Водолазька Ганна, бакалавр

Доповіді

Національне Відродження у художньому дискурсі Народної Республіки Болгарія
Свириденко Вікторія, заст. директора Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Марин Дринов ­ – голова Болгарського наукового товариства (1869-1898 рр.)
Водолазька Ганна, бакалавр (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Общественно-педагогическая деятельность професора М. С. Дринова в Харькове
Широколава Михайло, викл. (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської міської ради)

Памфлет «Болгарские ужасы и Восточная политика м-ра Гладстона» и его автор
Саппа Микола, проф., д. с. н. (Харківський національний університет внутрішніх справ), Паніна Олена, ст. викл. (Харківський національний аграрний університет)

Болгарські випускники навчальних закладів Російської імперії в державному апараті Князівства Болгарія (1879-1908)
Прищепа Тетяна, аспірантка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Кава-брейк
(11.00-11.20)

Політична спадщина Стефана Стамболова у відносинах Болгарії з Росією (1895-1920 рр.)
Миколенко Дмитро, докторант, доц., к. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Принципы национальной стратегии левоцентристских фракций в Болгарии и России (на примере конфедеративной концепции болгарской «левицы» и проекта культурно-национальной автономии Бунда)
Тортіка Марія, доц., к. і. н. (Харківська державна академія культури)

Профессор Иван Шишманов на защите болгарских интересов в Петербурге в 1913 г.
Гусєв Нікіта, н. с. (Інститут слов’янознавства РАН, Москва)

Майор Григор Преславский и его оценка русской армии в 1914 году
Потрашков Сергій, проф., д. і. н. (Харківська державна академія культури)

Обід
(13.00-14.00)

Політика уряду Королівства сербів, хорватів і словенців стосовно населення Вардарської Македонії
Яровий Валерій, проф., д. і. н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Міжвоєнна українська еміграція в Болгарії (кількісні зміни)
Власенко Валерій, доц., к. і. н. (Сумський державний університет)

Дипломатичні представництва Народної Республіки Болгарії в Україні (за матеріалами Центрального державного архіву громадських об’єднань України)
Каковкіна Ольга, доц., к. і. н. (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

Політичні партії як елемент зовнішньополітичного механізму Болгарії (1989-2015 рр.)
Грушецький Богдан, зав. лаб., к. і. н. (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

Аграрні відносини в Болгарії як об’єкт державного регулювання (1996-2007 рр.)
Георгієва Марія, асистентка, к. і. н. (Національний транспортний університет, м. Київ)

Кава-брейк
(16.00-16.20)

Матеріали болгарських говірок селищ общини Брезово Пловдивської області як джерело для розв’язання істориками «туканської проблеми»
Ганчев Олександр, доц., к. і. н. (Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова), Мільчев Володимир, проф., д. і. н. (Запорізький національний університет)

Неизвестные списки болгарских переселенцев в Дунайских княжествах 1811 года
Думініка Іван, н. с., д-р (Інститут культурної спадщини Національної академії наук Республіки Молдова)

Дисперсно-локальні групи болгар на сході Азовського басейну в кінці ХІХ – початку ХХ ст.
Комар Яна, доц., к. і. н. (Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Бахмут)

Політика радянської держави щодо болгар-городників в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.)
Турков Володимир, доц., к. і. н. (Сумський педагогічний університет імені А. С. Макаренка)

Болгары Крымской АССР в 1920-1930-х годах
Кондратюк Григорій, доц., д. і. н. (Кримський інженерно-педагогічний університет, м. Сімферополь)

Болгарская книга в Бессарабии в 30-х годах ХХ века
Пушков Ігор, краєзнавець (м. Болград)

Репресії проти болгарської інтелігенції Півдня України (30-ті рр. ХХ ст.)
Сенюк Альона, аспірантка (Запорізький національний університет)

До питання про «болгарську національну операцію» у системі «Великого терору» СРСР
Грищенко Юлія, аспірантка (Інститут історії України НАН України)

 

СЕКЦІЯ V
ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКА/СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ І ФОЛЬКЛОРИСТИКА
30 березня, середа, 9.00-17.30

Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька
Аудиторія VI-03 Північного корпусу

Керівники: Вахніна Лариса Костянтинівна, п. н. с., к. ф. н.,; Прігарін Олександр Анатолійович, доц., д. і. н.
Секретар: Бистряков Олег, студент

Доповіді

Деякі питання етнологічного дослідження болгарської діаспори європейських країн
Мушкетик Леся, п. н. с., д. ф. н. (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

България – близка и далечна
Пенчев Владімір, доц., д-р (Інститут етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН)

Болгарские мусульмане (помаки): проблема этнической маргинальности
Волкова Яна, викл., аспіранта (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Българите в Приазовието в миналото и днес
Хатлас Єжи, гол. бібліограф, д-р, (Познанський університет імені Адама Міцкевича)

Фактори етнокультурного розвитку болгарської етнічної меншини у Приазов’ї у та Бессарабії у 50-80-х рр. ХХ ст.: компаративний аналіз
Пачева Марія, співробітник Центру болгаристики (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)

Коллективная память в процессе формирования идентификационных стратегий болгар Украины
Коч Світлана, доц., к. п. н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Кава-брейк
(11.00-11.20)

Ономастичний простір болгарських народних пісень Північного Приазов’я
Червенко Оксана, доц., к. ф. н. (Бердянський державний педагогічний університет)

Жилище болгар в субэтнической перспективе: типологический анализ выразительности
Прігарін Олександр, доц., д. і. н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Атрибутивно-символічний компонент весілля болгар Буджака
Петрова Наталія, доц., к. і. н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Страх в обрядах и верованиях болгар (на материалах Южной Бессарабии)
Стоянова Галина, доц., к. і. н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

К проблеме исследования календарно-обрядовой терминологии болгарских говоров юга Украины
Георгієва Світлана, доц., к.ф. н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Балканизмы в болгарских сыртских говорах
Колесник Валентина, проф., д. ф. н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Обід
(13.00-14.00)

Славістична фольклористика в ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України: традиції та перспективи
Вахніна Лариса, п. н. с., к. ф. н. (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Сучасна сербська фольклористика та етнологія: здобутки і проблеми
Айдачич Деян, проф., д. ф. н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Між «жіночою етнографією» та «чоловічою етнологією»: феміністичні аспекти південнослов’янського наукового досвіду
Микитенко Оксана, проф., д. ф. н. (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії імені М. Т. Рильського НАН України)

Образ циган у слов’янській ритуальній парадигмі (за матеріалами весільної та родильної обрядовості)
Маховська Світлана, заст. директора, к. і. н. (Музей-архів народної культури Українського Полісся Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (м. Київ)

Метеорологічні знання та вірування жителів Полісся: українсько-білоруські паралелі
Васянович Олександр, к. і. н., заст. директора (Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф)

Кава-брейк
(16.00–16.20)

География человеческой судьбы (на примере многонациональной семьи Бессарабии)
Мдадінова Ірина, магістрант (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Аксіологічність як визначальна характеристика категорії темпоральності у народних баладах
Бєлобородова Дар’я, аспірант (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії імені М. Т. Рильського НАН України)

Етнологічні дослідження у столичному Харкові (1919-1934)
Аксьонова Наталя, доц., к. і. н. (Харківський національнийуніверситет імені В. Н. Каразіна)

Історико-культурні пам’ятки української провінції як фактор формування слов’янського менталітету
Докашенко Галина, проф., д. і. н. (Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету, м. Бахмут)

 

СЕКЦІЯ VІ
ІСТОРІЯ СЛАВІСТИКИ ТА БАЛКАНІСТИКИ
30 березня, середа, 9.00-17.30

Екологічний факультет, аудиторія IV-82 Північного корпусу

Керівники: Віднянський Степан Васильович, член-кор. НАНУ, проф., д. і. н.,; Ліман Сергій Іванович,, проф., д. і. н.
Секретар: Харіна Катерина, студентка

Доповіді

П. Й. Шафарик, В. Григорович и исследование болгар в XIX веке
Готовська-Хенце Теодорічка, доц., с. н. с., д-р (Інститут історичних досліджень БАН)

Пограничная зона Северного Причерноморья в научном наследии российского слависта В. И. Григоровича
Дьомін Олег, проф., д. і. н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Візантія і слов’яни в навчальних курсах викладачів Харківського університету (середина ХІХ – початок ХХ ст.)
Домановська Марина, ст. викл., к. і. н. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

История средневековой Польши в трудах ученых императорского Харьковского университета (XIX – начало XX вв.)
Ліман Сергій, проф., д. і. н. (Харківська державна академія культури)

Кава-брейк
(11.00–11.20)

Історик-славіст Олександр Олександрович Котляревський (1837-1881)
Малацай Ірина, доц., к. і. н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Болгарская османистика конца ХІХ – начала ХХ в.: становление научной дисциплины
Леонтьєва Анна, м. н. с. (Інститут слов’янознавства РАН, Москва)

Д. Цанков и «цанковисты» в оценке российской дореволюционной историографии
Крютченко Марія, аспірант (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Трансформація дослідницької проблематики М. Г. Попруженка (1866-1944): спільне і відмінне в “одеському” та “софійському” доробках
Макміллан Олександра, аспірант (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Обід
(13.00
14.00)

Ф. П. Шевченко і становлення славістичних досліджень в Інституті історії України НАН України
Віднянський Степан, член-кор. НАНУ, проф., д. і. н. (Інститут історії України НАН України)

Становлення наукових шкіл історичної болгаристики в Україні у 40-х – 80-х роках ХХ ст.
Пачев Сергій, доц., к. і. н. (Мелітопольський держаний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)

Соціальна історія Болгарії доби національного Відродження у творчому доробку С. І. Сідельнікова
Самойленко Наталія, радник, к. і. н. (Асоціація болгар України, м. Полтава)

Наукові контакти академіка Л. А. Булаховського і академіка А. Беліча як вагомий особистісний фактор українсько-сербських культурних взаємин
Ярмак Вероніка, доц., к. ф. н. (Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України)

Альманах «Болгарська україністика»: тематика і проблематика досліджень
Огієнко Ірина, н. с., к. ф. н. (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Кава-брейк
(16.00-16.20)

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
31 березня, 10. 00-12.00

Конференцзал Центральної наукової бібліотеки
(IX поверх Головного корпусу)

Головують: Станчев Михайло Георгійович, проф., д.і. н.,; Страшнюк Сергій Юрійович, доц., к. і. н.
Секретар: Ченчик Дмитро Володимирович, доц., к. і. н.

Відкриття книжкової виставки «Дриновські традиції у Харківському університеті» та виставки дитячого малюнку «Болгарська весна у Харкові»
Журавльова Ірина, директор (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), Мітюшенкова Вікторія (Школа мистецтв № 3 м. Харкова)

Доповіді

Присътствието на Дриновския правопис в българския книжовен език до 1944 година
Василєва Марія-Йоанна, бакалавр (Софійський університет імені Св. Климента Охридського)

«Апокалипсисът идва в 6 вечерта»: фатализъм и фикция в постмодерната българска драматургия
Іванова-Гіргінова Маріета, доц., д-р (Інститут літератури БАН)

Особливості болгарського постмодерного роману XXI століття
Сайковська Олена, ст. лаб., к. ф. н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Презентація нових наукових видань у галузі славістики та балканістики
Айдачич Деян
, проф., д. ф. н., Вахніна Лариса, п. н. с., к. ф. н.

Підведення підсумків роботи секцій

Програма конференції (.pdf)

4 comments on “Програма міжнародної наукової конференції VIII ДРИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ (До 100-річчя від дня народження професора С. І. Сідельнікова та 10-річчя Центра болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова) (Харків, 29-31 березня 2016 р.)

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s