Кузовков В. В. Політичні відносини Візантії з державами мусульманського світу в добу самостійного правління Константина VII Багрянородного (945–959)

Кузовков В. В. Політичні відносини Візантії з державами мусульманського світу в добу самостійного правління Константина VII Багрянородного (945–959) // Історичний архів: Наукові студії. – 2015. – Вип. 15. – С. 55-62.

Статтю присвячено відносинам Візантії з мусульманським світом у середині Х ст. Дослідження базується на свідченнях творів Константина VII Багрянородного та мусульманських джерел. Автор вважає, що міжнародні відносини цієї доби можна розглядати як систему. Ця система базувалась на певних принципах і традиціях, мала власну ієрархію. Серед принципів системи слід відзначити васалітет, нерівний характер зв’язків, прагнення до універсальної влади з боку низки учасників міжнародних відносин. На цих принципах базувались відносини Візантії з державами мусульманського світу.

Ключові слова: міжнародні відносини; Аббасиди; халіфат; Іхшидіди; емірат Хамданідів; Книга церемоній.

В. В. Кузовков
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВИЗАНТИИ
С ГОСУДАРСТВАМИ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА
В ЭПОХУ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ
КОНСТАНТИНА VII БАГРЯНОРОДНОГО (945–959)

Статья посвящена отношениям Византии с мусульманским миром в середине Х в. Исследование бази-руется на свидетельствах произведений Константина VII Багрянородного и мусульманских источников. Автор считает, что международные отношения этой эпохи можно рассматривать как систему. Эта система базировалась на определенных принципах и традициях, имела собственную иерархию. Среди принципов системы можно отметить вассалитет, неравный характер связей, стремление к универсальной власти со стороны ряда участников международных отношений. На этих принципах базировались отношения Византии с государствами мусульманского мира.

Ключевые слова: международные отношения; Аббасиды; халифат; Ихшидиды; эмират Хамданидов; Книга церемоний.

V. V. Kuzovkov
POLITICAL RELATIONS OF BYZANTIUM
WITH THE STATES OF THE MUSLIM WORLD
IN THE PERIOD OF THE INDEPENDENT
CONSTANTINE VII PORPHYROGENITUS’ (945–959) RULE

The article is devoted to the relations of Byzantium with the Muslim world in the middle of the Xth century. The research is based on the testimonies in the works of Constantine VII Porphyrogenitus and Muslim sources. The author believes that the international relations of this era can be considered as a system. This system was based on certain principles and traditions, had its own hierarchy. Among the principles of the system should be noted vassalage, the uneven nature of the links, the desire for universal power from the number of members of international relations. The relations of Byzantium with the States of the Muslim world were based on those principles.

Keywords: International Relations; Abbasids; caliphate; Ikhshidid; Hamdanid’s emirate; Book of Ceremonies.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті – 2

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s