Тридцатая публичная лекция Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме «Учение о молитве преп. Исаака Сирина: “Распни мир внутри себя” и “сам распни себя для мира”» (17.12.2015)

poster Читати далі

Мелещук А. А. Співвідношення панславізму і візантизму в історіософії пізніших слов’янофілів

Мелещук А. А. Співвідношення панславізму і візантизму в історіософії пізніших слов’янофілів // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2015. – Вип. 102. – С. 299–302.

Досліджено відмінності між панславізмом в історіософії Миколи Данилевського і візантизмом історіософії Костянтина Леонтьева. Обидва мислителі є представниками пізнішого слов’янофільства. Творчість Миколи Данилевського докладно вивчена і його панславістична історіософська концепція стала визначальною для характеристики пізнішого слов’янофільства. Але, К. Леонтьєв, творчість якого майже не досліджена, створив оригінальну концепцію візантизму, що була протиставлена ним панславізму Данилевського. Проте дослідники часто припускаються великої помилки, відносячи історіософію Леонтьєва до панславізму. Тож, метою статті став аналіз сутності двох концепцій, виявлення їх істотних складових і порівняння між собою задля встановлення їх справжнього співвідношення. Без докладного аналізу співвідношення панславізму і візантизму не можливо дати об’єктивну оцінку пізнішому слов’янофільству. В ході дослідження були застосовані компаративний і діалектичний методи, що дозволило вивчити співвідношення і взаємодію понять панславізму і візантизму.

Читати далі

Північна Балтія та Причорномор’я. Реконструкція торгівельних зв’язків

“Північна Балтія та Причорномор’я. Реконструкція торгівельних зв’язків” – міжнародний проект, що передбачає комплексну реконструкцію торгівельних зв’язків між Скандинавією, слов’янськими народами та Візантією.

Читати далі

Лесюк Михаїл, протоієрей. Церковна політика імператора Костянтина Погоната та історія VI-го Вселенського Собору

Лесюк Михаїл, протоієрей. Церковна політика імператора Костянтина Погоната та історія VI-го Вселенського Собору // Труди Київської Духовної Академії. – 2015. – № 15 (187). – С. 303–334.

Це історичний екскурс подій до VІ-го Вселенського Собору. Оскільки політична ситуація Візантійської імперії – загроза Персії і мусульман, вимагала негайного вирішення внутрішньої проблеми між православними і монофізитами. Тому імператор Іраклій намагався всіма засобами вирішити дану проблему. План воз`єднання монофізитів з православними, винесений патріархом Константинопольським Сергієм та імператором, переріс в нове єретичне вчення про одну дію чи одну волю в Христі (монофелізм).

Читати далі

Лозінський Костянтин, протоієрей. Богословська система святого Юстиніана й основні проблеми візантійського богослів’я 6 ст.

Лозінський Костянтин, протоієрей. Богословська система святого Юстиніана й основні проблеми візантійського богослів’я 6 ст. // Труди Київської Духовної Академії. – 2015. – № 15 (187). – С. 121–139.

В статті йде мова про богословські погляди св. Юстиніана, його полеміку з монофізитами на захист богослів’я св. Кирила Олександрійського.

Читати далі

Страшенко О. І. Візантійський лукавець: Історичний роман. – К.: Науковий світ, 2005. – Т. 1. – 293 с.; Т. 2. – 371 с.

strashenko

Події в історичному романі видатної української письменниці Ольги Страшенко розгортаються в другій половині ХІІ ст. – 1160–1170-х роках на теренах Візантії і в Галицькій Русі та в Києві (саме ці дві сюжетні лінії – «візантійська» та «україно-руська» – чітко вирізняються в багатоплановому захоплюючому творі).

Читати далі

Візантійські ілюзії (Петро Кралюк)

demotivators.org.ua-360923

…не лише давньоруським спадком живилася російська імперська свідомість. Апелювала вона також до спадку Візантії, точніше – Ромейської імперії, звідки в Київську Русь прийшло християнство, а також деякі політичні й культурні традиції. Звідси формула «Москва – третій Рим». Мовляв, Московія-Росія є продовженням візантійських політичних традицій («другого Риму»), які, в свою чергу, дісталися від «Риму першого», тобто античної Римської імперії…

Читати далі