Міжнародна наукова конференція XІХ Сходознавчі читання А. Кримського “До 120-річчя від дня народження А. П. Ковалівського” (Київ, 16-17 жовтня 2015 р.)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського

National Academy of Sciences of Ukraine
Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies

kovalivskyАндрій Петрович Ковалівський (1895–1969)

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
X
ІХ Сходознавчі читання А. Кримського

“До 120-річчя від дня народження А. П. Ковалівського”

XІХ-th International Conference
in Honour of Agathangel Krymskyi

‘In Commemoration of the 120th Birthday of A. Kovalivskiy’

Київ – Kyiv
16.Х – 17.Х. 2015

ПРОГРАМА (.pdf)

16 ЖОВТНЯ

900 – 955 Реєстрація учасників

1000 – 1130 Пленарне засідання

А. П. Ковалівський і розвиток сходознавства

Головує:
в. о. директора Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського
НАН України О.
В. Богомолов
(конференц-зал., 3-й поверх)

Вітання учасникам конференції

Циганкова Е. Г., Василюк О. Д. (Київ)
Перший харківський період наукової діяльності Андрія Ковалівського

Бубенок О. Б. (Київ)
Сведения Ибн Фадлана о “гузах” в исследованиях А. П. Ковалевского

Араджионі М. А. (Київ)
Дослідження Андрія Ковалівського про підземні сховища зерна у маріупольських греків

Хаєцький О. П. (Миколаїв)
Внесок А. П. Ковалівського у вивчення історії та культури народів Узбекистану

Черніков І. Ф. (Київ)
Спогади про Вчителя

1145 – 1330 – Секція “Мови Близького та Середнього Сходу”

Головує: Рибалкін В.С.
(бібліотека Інституту сходознавства, 2 поверх)

Бастун М. В. (Київ)
Метричні особливості поезії Ібн аль-Фаріда

Рибалкін В. С. (Київ)
Арабська антропонімічна модель

Рижук І. П. (Київ)
Місце категорії відмінка в арабській лінгвістичній традиції

Сівков І. В. (Київ)
Арабсько-іншомовні словники суспільно-політичної лексики: спроба опису та класифікації

Мазніченко О. І. (Київ)
Семантичне освоєння галліцизмів у туніському мовному середовищі

Samir Mundy (Egypt, Cairo)
The Arabic Language and Literature of Naguib Mahfouz

Петрова Ю. І. (Київ)
Транслітерація іншомовних слів у списках рукопису Павла Алепського “Подорож патріарха Макарія”

1330 – 1400 Перерва (чай, кава)

1400 – 1600 – Секція “Літератури Близького та Середнього Сходу

Головує: Хамрай О. О.
(бібліотека Інституту сходознавства, 2 поверх)

Колесников А. И. (Россия, Санкт-Петербург)
Светские и библейские персонажи в мусульманском альбоме “Муракка” (XVIII в.) из коллекции Карла Фаберже

Стельмах М. Ю. (Львів)
Відображення фаталізму в “Шах-наме” Фердоусі

Васьків М. С. (Київ)
Основні мотиви творчості Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фрагі)

Дрига І. М. (Київ)
Культурні зв’язки православних тюркофонів Причорномор’я в караманлійській дидактичній літературі (Istikdaf Yaniya Icrai Ilmil edep… (Izmir, 1844))

Максименко О. О. (Київ)
Мовно-освітні проблеми у літературній спадщині Бахтіяра Вагабзаде

Хоміцька О. Г. (Київ)
Сюжетно-композиційні особливості роману Ахмада Саадаві “Франкенштейн у Багдаді”

Rybalkin S. (Kyiv)
Romanticism in the Tunisian poetry of the 20th century

Хамрай О. O. (Київ)
До питання про формування колекції рукописів гебрайською, арамейською та арабською мовами в Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського

1600 – 1630 Перерва (чай, кава)

1145 – 1330 , 1400 – 1500 – Секція “Великий степ

Головують: Бубенок О. Б., Отрощенко І. В.
(конференц-зал, 3 поверх)

Крюков В. Г. (Луганськ)
Вольф Бейліс про уявлення ал-Мас‛уді щодо географії Східної Європи

Головко О. Б. (Київ)
Східноєвропейська місія легата папи Інокентія IV абата Опізо до Східної Європи

Омаров С. М. (Кам’янець-Подільський)
Протистояння князів Олександра і Андрія Ярославовичів у контексті взаємовідносин Каракоруму та Сараю

Пилипчук Я. В. (Київ)
Свідчення Якоба Рейнтельфельса про тюрко-татарські ханства XVI ст.

Білецька О. В. (Одеська обл.)
Татарська минувшина Cаврані (матеріали до вивчення історичної географії Поділля XIV–XVІ ст.)

Oral Mustafa (Turkey, Giresun)
A Few Examples for Gagauz Folklore

Панишко С. Д. (Луцьк)
Давньоукраїнський таджин

Отрощенко І. В. (Київ)
Сангха часів Тувинської Народної Республіки у цифрах

Купчик О. Р. (Київ)
Азербайджанці у м. Києві в 1900–1919 рр.

Зуб (Руденко) Н. М. (Київ)
З історії християнізації тюрків-мусульман у м. Києві (ХІХ ст.)

1630 – 1745 – Секція “Релігії та філософські вчення Сходу”

Головує: Огнєва О. Д.
(бібліотека Інституту сходознавства, 2 поверх)

Приймаченко В. В. (Київ)
Походження легенди про переклад, старший за Септуагінту

Прохоров Д. А. (Сімферополь)
Караїмські громади Криму наприкінці XVIII ст.

Shestopalets D. (Kyiv)
Interpretation of the corporal punishment verses in modern Quranic exegesis

Капранов С. В. (Київ)
Китай у житті та думці Кіта Іккі

Марков Д. Є. (Київ)
Карунамая – Матс’єндранатх: релігійне і політичне значення синкретичного буддійського культу в традиційному Непалі

Огнєва О. Д. (Луцьк)
“Суварна прабхаса сутра” та живописні втілення її сюжетів

1145 – 1330 – Секція Далекий Схід

Головує: Кіктенко В. О.
(конференц-зал, 6 поверх)

Величко В. В. (Київ)
Концепція “ослабленої вузди” у регіональній політиці Танського Китаю

Гобова Є. В. (Київ)
Мовна ситуація та формування культурної ідентичності у Гонконзі

Кіктенко В. О. (Київ)
Застосування “м’якої сили” для створення нового образу Китаю у світі

Мусійчук В. А. (Київ)
Емоційно-оціночні епітети як мовний засіб формування образу Китаю у в’єтнамських ЗМІ

Павленко С. С. (Дніпропетровськ)
Головні напрями діяльності Н. Фукуди – японського віце-консула в Одесі (1906–1909)

Рибалко С. Б. (Харків)
Окімоно в контексті програми саморепрезентації Японії

Чен Чжоу (Харьков)
Современная китайская каллиграфия: типология подходов

Yudkin-Ripun I. (Kyiv)
Characters selected for verbs in Japanese as idioms

1500 – 1600 , 1630 – 1800 – Секція “Стародавній та середньовічний Схід

Головує: Тарасенко М. О.
(конференц-зал, 3 поверх)

Король Д. О. (Київ)
Першовитоки цивілізаційності – проблематика докерамічних мережевих суспільств

Слівінська А. Ф. (Київ)
Проблема східного деспотизму: цивілізаційний контекст

Храновський В. А. (Київ)
Гуруші
в Шумері та курташ в Ахеменідському Ірані. Порівняльний аналіз соціального статусу та значення термінів

Вертієнко Г. В. (Київ)
Нетипова зброя мітри за 10-м Яштом

Цвєткова Л. Ю. (Київ)
Специфіка атрибутів буття давньоєгипетських танців

Заплетнюк О. А. (Київ)
Проблема реконструкції зовнішності фараона Ехнатона

Тарасенко М. О. (Київ)
Невідомі фотографії давньоєгипетського папірусу з бібліотеки О. Браницького (ІР НБУВ, Ф. XXIV, № 2702)

Зелінський А. Л. (Київ)
Союз між Птолемеєм і Деметрієм: невдалий підступ єгипетського сатрапа

Домановський А. М. (Харків)
Ціна “великої тиші” – 3000 номісм чи лібр? Про суму данини халіфа Муавії (661–680) василевсу Константину IV (668–685)

Туранли Ф. Ґ. (Київ)
Історичні умови виникнення та характеристика арабографічних тюрксько-османських рукописних документів

1400 – 1600 – Секція “Соціально-політичні проблеми Модерного Сходу (ХХ – початок ХХІ ст.)

Головує: Яценко Б. П.
(конференц-зал, 6 поверх)

Пономарева И. С. (Мариуполь)
Этнические и миграционные настроения в урумских селах Приазовья на современном этапе (2014–2015 – период проведения АТО)

Сирінська О. А. (Київ)
Діти-комбатанти: досвід країн Близького Сходу для України

Ціватий В. Г. (Київ)
Зовнішня політика і модель дипломатії Арабської Республіки Єгипет (АРЄ) початку ХХІ століття: інституціонально-історичний аспект

Чубрикова О. О. (Київ)
Принципи зовнішньої політики періоду Ататюрка у контексті сучасної зовнішньої політики Туреччини

Радівілов Д. А. (Київ)
Принципи світськості в конституційному праві мусульманських країн

Воднева О. А. (Россия, Санкт-Петербург)
Иран и Афганистан нач. ХХ в. по описанию чиновника таможенной службы Е. П. Ковалёва

Усольцева М. М. (Київ)
“Дравідський ренесанс” та його значення для не-брамінського руху у колоніальній Південній Індії

Філь Ю. С. (Київ)
Англійська політична система як виклик освіченим колам Північної Індії (1885–1921 рр.)

Килимчук А. А. (Київ)
Спеціальні економічні зони – каталізатор соціальних зрушень в КНР

Яценко Б. П. (Київ)
Східна Азія як геополітичний регіон сили

1800 – Закриття конференції

 Тривалість доповіді – 15 хвилин

 

17 ЖОВТНЯ

Екскурсійна програма

ПРОГРАМА (.pdf)

Advertisements

One comment on “Міжнародна наукова конференція XІХ Сходознавчі читання А. Кримського “До 120-річчя від дня народження А. П. Ковалівського” (Київ, 16-17 жовтня 2015 р.)

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s