СВЯТИЙ РІВНОАПОСТОЛЬНИЙ ВОЛОДИМИР – ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

volodymyr

Святий рівноапостольний Володимир – творець Української Держави: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю упокоєння святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира, Хрестителя Руси-України, мученицької кончини святих страстотерпців благовірних князів Бориса і Гліба та 900-ліття перенесення їхніх святих мощей / [під ред. д. богосл. н., проф., митроп. Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія (Думенка), д. іст. н. Г. В. Папакіна та ін.; УПЦ КП. Київська православна богословська академія, Інститут історії Церкви; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського]. – К., 2015. – 640 с.

ЗМІСТ

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Пасхальне послання ……………………. 9
В. Кириленко. Вітальне слово …………………………………………………………………………………… 12

Життя і діяльність святого Володимира

митрополит Епіфаній (Думенко). Святий рівноапостольний князь Володимир Великий як приклад для наслідування державним мужам сьогодення (1015–2015) …………………. 14

митрополит Димитрій (Рудюк). Святий рівноапостольний князь Володимир Великий – просвітитель Київської Руси-України (до 1000 річчя з дня упокоєння) ………………………… 27

протоієрей Віталій Клос. Чернець Яків та його праця “Пам’ять і похвала князю руському Володимиру” ……………………………………………………………………………………………………………… 40

протоієрей Констянтин Лозінський. Похід князя Володимира на Корсунь та його наслідки для Русі ………………………………………………………………………………………………………. 50

протоієрей Олег Маланяк. Святий рівноапостольний Володимир князь Київський – будівничий Христової Церкви на Русі ……………………………………………………………………….. 57

В. Ар’єв, протоієрей Михаїл Йосифчук. Державно-церковний статус володаря Київської Руси-України святого рівноапостольного Володимира Великого ……………………………….. 69

Т. Воропаєва. Вплив державотворчої діяльності Володимира Великого на становлення християнського та державницького “ми” українського народу…………………………………….. 77

Д. Гордієнко. Володимир Святий – творець першої Української держави …………………….. 88

Є. Джиджора. “Новий Костянтин”: Рівноапостольний князь Володимир у ранній києворуській літературі …………………………………………………………………………………………….. 105

Н. Нікітенко. Державотворча місія Софії Київської – творіння Володимира Святого … 114

І. Пержун. Людський фактор у внутрішній державній політиці Володимира Великого: минуле і сучасність ………………………………………………………………………………………………….. 129

Ю. Фігурний. Державотворча та етнокультурна діяльність Хрестителя Руси-України, святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира в українознавчому вимірі ………………………………………………………………………………………………………………………. 135

В. Цибулькін, М. Сердюченко. Св. Володимир як державотворець і релігійний діяч (Щодо оцінки окремих джерел і міфів) ………………………………………………………………………………… 146

Святі страстотерпці Борис і Гліб: життя та пошанування

митрополит Іоасаф (Василиків), І. Коваль, М. Коваль. Поширення культу Бориса і Гліба в Галицько-Волинській Русі ХІ–ХІІІ ст. …………………………………………………………………. 156

О. Савчук. Значення святості в християнському подвигу святих князів Бориса та Гліба…………….165

Н. Ткаченко. Вшанування пам’яті святого страстотерпця князя Бориса на Переяславщині ….. 172

Історія середньовічної та ранньомодерної України

протодиякон Василь Дідора. Благодійник обителі Видубицької: київський князь Рюрик Ростиславович і його роль в історії Свято-Михайлівського Видубицького монастиря … 183

Ю. Лєбєдєва. Державотворча роль князів у часи Руси-України ………………………………….. 193

Р. Мобілі. Удіни та Албанська (Кавказька) Церква: історія християнства та шляхивідродження ……………………………………………………………………………………………………. 201

Н. Нікітенко. Княгиня Анна Порфірородна – дружина і сподвижниця Володимира Великого: походження і життєвий шлях (історичний нарис) ………………………………… 210

С. Шмиголь. Штрихи до історичного портрета матері Богдана Хмельницького ………… 223

Культура українського середньовіччя та ранньомодерного часу

митрополит Мішель (Лярош). Три перші історичні злами, які сприяли утвердженню київської еклезіологічної і національної ідентичності (1051 – 1147 – 1169) ……………….. 227

Н. Верещагіна. “Хто як Бог”: Архістратиг Михаїл в ієрофанічному просторі ранньохристиянського Києва …………………………………………………………………………. 240

М. Дойчик. Віталій з Дубна про гідність і призначення людини ………………………………… 250

Н. Ковальчук, О. Дрегало. Софія Київська – святійший паладіум Київської Русі ………… 256

Н. Кукса. Малознані сторінки історії церкви в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці в Чигирині ……………………………………………………………………………………………….. 262

О. Мацап’як. Християнський вимір сенсу життя у філософській думці культури Київської Русі-України …………………………………………………………………………………………….. 271

В. Олійников. Семантична диференціація грамем категорії звертання ………………….. 278

О. Сом-Сердюкова. Норвезько-ісландсько-монгольський трикутник: взаємопроникнення культур у добу Середньовіччя ………………………………………………………………….. 287

М. Тимошик. Перші дерев’яні храми Чернігівщини козацької доби: на прикладі села Данина Ніжинського повіту ………………………………………………………………………… 292

Поширення християнства та роль Церкви в Україні

протоієрей Сергій Чутченко. Зародження українського православного богослів’я в Київській Русі …………………………………………………………………………………………………………… 304

диякон Микола Рубан, О. Болдар. Особливості християнізації Давньоруської держави: міфита реальність …………………………………………………………………………………………………….. 318

С. Кияк. Доволодимирове християнство в Україні в світлі історичних фактів ……………. 326

О. Кучерук. Десятинна церква князя Володимира, як елемент інституалізації українського християнства та цивілізаційного вибору ……………………………………………………………………. 338

С. Майстренко. Зруйнування храмів Києва (1934–1936 роках) ………………………………….. 352

О. Олексюк, Т. Воробчак. Кирило-Мефодіївська (Великоморавська) традиція в церковному будівництві Галицько-Волинської Русі Х–ХІV століть ………………………………………………. 358

А. Перепелиця. Київські митрополити в Чигирині у середині XVII ст. ………………………… 369

О. Русіна. Монастирське земле-володіння на Сіверщині у XVІ – на початку XVIІ ст. … 380

Джерелознавство та історіографія

протоієрей Юрій Мицик. Володимир Святий в українських літописах ХVІІ ст. …………. 390

протоієрей Микола Симчич. Вітчизняні джерела про хрещення великого князя Київського Володимира ……………………………………………………………………………………………………………… 393

М. Гарда. Історичні постаті Київської Русі та сучасна церковна спекуляція ……………….. 404

В. Ідзьо. Діяльність київських князів Аскольда і Діра як перших християнських володарів, предтеч хрестителя Руси-України великого київського князя Володимира в оцінці істориків ХІХ–ХХ століть …………………………………………………………………………………………. 410

С. Кагамлик. Постать св. князя Володимира у творах української церковної еліти XVII – початку XVIIІ ст. ………………………………………………………………………………………………………. 416

В. Корнієнко. Процесійний хрест ХІІ ст. з колекції Музею історичного культурного надбання “Платар”: питання атрибуції ………………………………………………………… 424

В. Крисаченко. Україна на сторінках Святого Письма: герменевтичний аналіз …………… 438

А. Мирончук. Православне духовенство і Законодавча комісія зі створення проекту нового “Уложення” 1767–1768 рр: стан історіографічної розробки, перші узагальнення та висновки ………………………………………………………………………………………………………………….. 455

В. Рожко. Святкування дев’ятсот п’ятдесятиліття хрещення України-Руси у Волинській єпархії в документальних та історичних джерелах …………………………………………………… 469

Н. Солонська. “Моудр?иши вьс?хъ челов?къ”: бібліологічний огляд історії вивчення діяльності київського князя Володимира Великого (за фондами Національної бібліотеки Україниімені В. І. Вернадського) …………………………………………………………… 481

П. Ямчук. Ідеологічна міфологема “Русскаго міра” у духовно-інтелектуальному осмисленні ХХІ ст. …………………………………………………………………………………………………… 491

Постать князя Володимира Великого у літературі та мистецтві

А. Березовський, протоієрей Миколай Йосифчук. Турбота Київських митрополитів щодо вшанування пам’яті святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира в XIX ст. ……………………………………………………………………………………………………………………… 518

О. Білик. Сторінки з історії пошанування ВолодимираВеликого в Галичі …………………… 524

В. Галик. Великий князь київський Володимир у творчій спадщині Івана Франка ………. 533

І. Дундяк. Образ Володимира Великого у творчості українських шістдесятників ……….. 541

М. Пірен. Духовні засади державотворення Володимира Великого як історична цінність для реформування сучасної Української держави ……………………………………………………… 550

І. Преловська. Державне і церковне пошанування у ХІХ столітті св. Рівноапостольного князя Володимира Великого (958–1015) ……………………………………………………………………. 558

Д. Степовик. По питання про стиль малярства собору святого князя Володимира в Києві …. 568

Н. Ткаченко, О. Жам. Новозбудовані храми Святого рівноапостольного Володимира на Переяславщині ………………………………………………………………………………………….. 614

Журнал № 32 Засідання Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату …………………………………………………………………………………………….. 623

Указ Президента України Петра Порошенка № 107/2015 …………………………………………… 625

Відомості про авторів ……………………………………………………………………………………………….. 627

Advertisements

One comment on “СВЯТИЙ РІВНОАПОСТОЛЬНИЙ ВОЛОДИМИР – ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

  1. […] Київська: Візантія. Русь. Україна» (Вип. ІV, 2014) «Святий рівноапостольний Володимир  –  творець Украї… Відповідальний секретар, кандидат історичних наук […]

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s