Димидюк Д. А. Арабо-візантійське протистояння як чинник становлення Вірменської держави за правління Феодора Рштуні (639–658)

Димидюк Д. А. Арабо-візантійське протистояння як чинник становлення Вірменської держави за правління Феодора Рштуні (639–658) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 208–215.

У статті розглядається історія Вірменської держави у VII столітті, а саме передумови та причини створення незалежної Вірменії на уламках держави Сасанідів та Візантії, в середині VII століття та її становище в часи правління першого ішхана Феодора Рштуні (639-658). Визначається місце Вірменської держави у арабо-візантійській боротьбі за вплив над Кавказьким регіоном. Аналізується вірмено-арабські та візантійсько-вірменські відносини в часи правління Феодора Рштуні та дається спроба визначити чинники, котрі згодом призвели до падіння Вірменської держави на початку VIII століття.

Ключові слова: ішхан Феодор Рштуні, Вірменія у VII столітті, нахарари, арабо-візантійська боротьба, Двін, монофізиство, діофізитство, католикос Нарсес ІІІ.

Димидюк Д. А.
Арабо-византийское противостояние как фактор
становления Армянского государства при правлении Феодора Рштуни (639–658)

В статье рассматривается история Армянского государства в VII веке, а именно предпосылки и причины создания независимой Армении на обломках государства Сасанидов и Византии, в середине VII века и положение государства во времена правления первого Ишхана Феодора Рштуни (639-658). Определяется место Армянского государства в арабо-византийской борьбе за влияние над Кавказским регионом. Анализируются армяно-арабские и византийско-армянские отношения во времена правления Феодора Рштуни и делается попытка определить факторы, которые впоследствии привели к падению Армянского государства в начале VIII века.

Ключевые слова: Ишхан Феодор Рштуни, Армения в VII веке, нахарары, арабо-византийская борьба, Двин, монофизиство, диофизитство, католикос Нарсес ІІІ.

Dymydyuk D. А.
Arab-Bizantine struggle as a factor that influenced
the establishment of Armenia in the reign of Theodore Rshtuni (639–658)

The aim of the given article is to examine the history of Armenia in the 7th century, particularly prerequisites and reasons of independent Armenia’s establishment on the ruins of the Sassanid and the Bizantine states in the mid 7th century and analize it’s status in the time of ishkhan Theodore Rshtuni’s reign (639-658). It also defines the role of Armenia in Arab-Bizantine war for the dominance over Kavkaz region. The article deals with the analysis of Armenian-Arabic and Bizantine-Armenian relations during the period of Theodores Rshtuniyskyi’s reign and tries to figure out factors that later led to the downfall of Armenia in the early 8th century.

Key words: Ishkhan Theodore Rshtuni, Armenia in VII., nakharars, Arab-Byzantine struggle, Dvin, monofysitism, dyophysitism, Catholicos Narses III.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

Advertisements

One comment on “Димидюк Д. А. Арабо-візантійське протистояння як чинник становлення Вірменської держави за правління Феодора Рштуні (639–658)

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s