Роменський О. До питання про «Пам’ять і похвалу князеві Володимиру» Іакова Мніха

Роменський О. До питання про «Пам’ять і похвалу князеві Володимиру» Іакова Мніха // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Т. 25. – К., 2012. – С. 39–50.

У статті розглядається унікальна пам’ятка давньоруської агіографії, питання її структури, часу написання та джерел, використаних автором. Видається, що окремі компоненти твору були створені за домонгольської доби, проте об’єднані в межах одного тексту пізнішими редакторами. Протиріччя тексту не дають змоги надати перевагу свідченням «Пам’яті і вохвали» у порівнянні з «Повістю минулих літ».

Ключові слова: джерело, Житіє, літопис, канонізація, хронологія, Володимир.

Александр Роменский (Харьков, Украина)
К вопросу о «Памяти и похвале князю Владимиру» Иакова Мниха

В статье рассматривается уникальный памятник древнерусской агиографии, вопросы его структуры, времени написания и источников, использованных автором. Представляется, что отдельные компоненты источника были созданы в домонгольский период, но соединены в рамках одного текста позднейшими редакторами. Противоречия текста не позволяют отдать преимущество свидетельствам «Памяти и похвалы» в сравнении с «Повестью временных лет».

Ключевые слова: источник, Житие, летопись, канонизация, хронология, Владимир.

Olexandr Romensky (Kharkiv, Ukraine)
To the Question on «Memory and Praise to Prince Volodymyr» jf the Monk Iakov

The paper deals with the unique monument of Old Rus’ hagiography, questions on its structure, time of creation and sources having been used by the author. It seems that the separate components of the work were created during the Pre-Mongol period, but were united within one text by the latest editors. The contradictions of the text doesn’t allow to prefer «Memory and Praise» testimony comparing with «The Tale of Bygone Years».

Key words: source, Life, chronicle, canonization, chronology, Volodymyr.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s