Домановська М. М. С. Дринов про Русь і Візантію як ворогів Болгарії у Х ст.

Домановська М. М. С. Дринов про Русь і Візантію як ворогів Болгарії у Х ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Т. 25. – К., 2012. – С. 26–38.

У статті досліджується сприйняття та оцінка М. С. Дриновим образів ворогів Болгарії у візантійсько-болгарсько-руському протистоянні. Особливу увагу звернено на ступінь впливу особистих суспільно-політичних поглядів науковця на тлумачення болгаро-візантійської війни 966–972 рр. та боротьби князя Святослава за панування на Балканах. Пропонується висновок про більш лояльне ставлення М. С. Дринова до Візантії як супротивника Болгарії, аніж до Русі. Візантійське панування, на думку вченого, могло б забезпечити подальший розвиток болгарського суспільства шляхом наслідування кращих досягнень візантійської цивілізації. Можливість опинитися під владою язичника Святослава відкинула б болгар назад у ще недавнє варварство, з якого їм вдалося вийти завдяки імперії.

Ключові слова: М. Дринов, Перше Болгарське царство, Візантія, Русь.

Марина Домановская (Харьков, Украина).
М. С. Дринов о Руси и Византии как о врагах Болгарии в Х в.

В статье исследуется восприятие и оценка М. С. Дриновым образов врагов Болгарии в византийско-болгарско-русском противостоянии. Особенное внимание уделяется степени влияния личных общественно-политических взглядов ученого на трактовку болгаро-византийской войны 966–972 рр. и боротьбы князя Святослава за господарство на Балканах. Предлагается вывод о более лояльном отношении М. С. Дринова к Византии как к врагу Болгарии, чем к Руси. Византийское господство, по мнению ученого, могло бы обеспечить дальнеейшее развитие болгарского общества путем наследования лучших достижений византийской цивилизации. Возможность оказаться под властью язычника Святослава отбросила бы болгар назад в еще недавнее варварство, из которого им удалось выйти благодаря империи.

Ключевые слова: М. Дринов, Первое Болгарское царство, Византия, Русь.

Maryna Domanovska (Kharkiv, Ukraine).
M. S. Drinov about Rus’ and Byzantium as Bulgaria’s enemies in the Xth century

The article deals with the study of M. S. Drinov perception and evaluation of Bulgarian enemy image in the Byzantine-Bulgarian-Rus’ confrontation. Particular attention is paid to the impact of Drinov’s personal socio-political viewpoint on the interpretation of Bulgarian-Byzantine War 966–972 and the struggle of Svyatoslav for supremacy in the Balkans. A conclusion is proposed, that the scientist was more loyalty to Byzantium as the enemy of Bulgaria than to Rus’. Byzantine Rule, according to M. S. Drinov, could provide further development of Bulgarian society by following the best achievements of Byzantine civilization. Ability to be ruled by pagan Svyatoslav rejection would retreat Bulgarians into the recent barbarism, which they managed to overcome through the help of Byzantium.

Key words: M. Drinov, The First Bylgarian Empire, Byzantium, Rus’.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

2 comments on “Домановська М. М. С. Дринов про Русь і Візантію як ворогів Болгарії у Х ст.

  1. […] Домановська М. М. С. Дринов про Русь і Візантію як воро… / М. Є. Домановська // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2012. – Т. 25. – С. 26–38. […]

  2. […] Домановська М. М. С. Дринов про Русь і Візантію як воро… / М. Є. Домановська // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2012. – Т. 25. – С. 26–38. […]

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s