Гордієнко Д. Візантійська релігійна місія першої половини Х ст. і поширення християнства на Русі

Гордієнко Д. Візантійська релігійна місія першої половини Х ст. і поширення християнства на Русі // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Т. 25. – К., 2012. – С. 9–25.

У статті проаналізовано візантійську релігійну місію як складову частину зовнішньої політики імперії. У цьому плані виділено аспекти протистояння Візантії як Західній імперії, так і Римській церкві в регіоні Південно-Східної Європи. З цієї позиції розглянуто процес проникнення християнства на території Придніпровської Русі. У статті пропонується висновок про пасивність візантійської церкви щодо навернення в нову віру росів. Відповідно поширення християнства на території майбутньої Київської держави в першій половині Х ст. відбувалось насамперед на низовому рівні і мало дискретний характер.

Ключові слова: Візантія, Русь, місія, християнство.

Дмитрий Гордиенко (Киев)
Византийская религиозная миссия первой половины Х в.
и распространение христианства на Руси

В статье проанализирована византийская религиозная миссия как составная часть внешней политики империи. В этом плане выделены аспекты противостояния Византии как Западной империи, так и Римской церкви в регионе Юго-Восточной Европы. С этой позиции рассмотрен процесс проникновения христианства на территорию Приднепровской Руси. В статье предлагается вывод о пассивности византийской церкви относительно обращения в новую веру росов. Следовательно, распространение христианства на территорию будущего Киевского государства в первой половине Х в. происходило на низовом уровне и носило дискретный характер.

Ключевые слова: Византия, Русь, миссия, христианство.

Dmytro Gordiyenko (Kyiv)
Byzantium Religious Mission of the First Half of the Xth century
and the Expansion of the Christianity on Rus’

The Byzantium religious mission as a component of the empire’s foreign politics is analyzed in the article. The aspects of confrontation of the Byzantium as the Western Empire and the Roman Church in the region of the Southern-Eastern Europe are emphasized in this regard. The process of infiltration of the Christianity on the territory of the Dnieper Rus’ is reviwed from this position. The conclusion about the passivity of the Byzantium Church regarding the conversion the rhoses to the new faith is suggested in the article. So the expansion of the Christianity to the territory of the future Kyivan state in the first half of the Xth century took place on the lower level and had a discrete character.

Key words: Byzantium, Rus’, mission, Christianity.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s