Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Вип. ІV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упорядники Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2014. – 760 с.

Sofia_4_1

ЗМІСТ

До 170-річчя з дня народження Никодима Павловича Кондакова

О. Музичко. Одеські роки життя Никодима Кондакова: занурення в науку та “окаянні” дні (c. 5–25)

С. Желясков, В. Левченко, Г. Левченко. Роль Никодима Кондакова у формуванні фондів Музею витончених мистецтв імператорського Новоросійського університету (c. 26–50)

Н. Никитенко. Рождение науки о мозаиках и фресках Софии Киевской: феномен Н. Кондакова, Д. Айналова и Е. Редина (с. 51–105)

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова та архімандрита Антоніна (Капустіна) (с. 106–117)

В. Корнієнко. Одеське товариство історії та старожитностей у листах Миколи Мурзакевича до архімандрита Антоніна (1878–1879 рр.) (с. 118–125)

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова з Володимиром Антоновичем (с. 126–133)

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова з Платоном Бурачковим (с. 134–139)

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова з Іваном Лучицьким (с. 140–145)

В. Корнієнко. З листування між Никодимом Кондаковим та Миколою Петровим (с. 146–149)

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова з Миколою Сумцовим (с. 150–154)

В. Корнієнко. З листування Никодима Кондакова з Тимофієм Флоринським (с. 155–157)

Н. Кондаков. Східні костюми при візантійському дворі / пер. з франц. З. Борисюк (с. 158–195)

Н. Кондаков. Грецькі зображення перших руських князів / пер. та ред. Д. Гордієнка (с. 196–203)

Н. Кондаков. Мітична сумка з земною тягою / перекл. та ред. Д. Гордієнка (с. 204–216)

Н. Кондаков. Про фрески сходових веж Києво-Софійського собору / перекл. та ред. Д. Гордієнка (с. 217–238)

М. Грушевський. Н.П. Кондаков. Изображения русской княжеской семьи в минатюрах ХІ века. СПб. 1906, ст. 123+2+6 табл[иц] / публ., комент. Д. Гордієнка (с. 239–240)

М. Грушевський. Огляд праць Н. Кондакова з історії староруської штуки / публ., комент. Д. Гордієнка (с. 241–254)

Библиографический список трудов Н.П. Кондакова / сост. И. Кызласова (с. 255–264)

Статті. Замітки. Публікації

О. Алфьоров. Візантійські печатки руських власників (с. 265–269)

Н. Болгов. “Панегирик императору Анастасию” Присциана .(с. 270–293)

І. Борщак. 29 травня 1453 року / публ., комент. Д. Гордієнка (с. 294–297)

Н. Верещагіна. Святодмитріївський культ у світлі кирило-мефодіїської духовної спадщини (с. 298–305)

І. Горнова. Методика зображення політичної історії Візантійської імперії ХІ ст. у “Хронографії” Михаїла Пселла (с. 306–326)

Р. Демчук. Химерический бестиарий в стенописи башен Софии Киевской (с. 327–342)

И. Калечиц. Граффити жертвенника Спасо-Преображенской церкви г. Полоцка (с. 343–364)

О. Киричок. Греко-візантійське уявлення про політику в писемних пам’ятках Київської Русі (с. 365–370)

В. Корнієнко. Напис-графіті ХІІ ст. з Софії Київської: нова знахідка (с. 371–375)

В. Корнієнко. Неопублікований лист Єгора Рєдіна до Дмитра Багалія (с. 376–379)

В. Корнієнко. Дмитро Гордєєв – забутий вчитель Віктора Лазарєва (за епістолярними даними) (с.380–398)

В. Корнієнко. З листування Іполита Моргілевського та Дмитра Гордєєва (с. 399–410)

В. Корнієнко. Костянтин Широцький та Микола Сичов: декілька штрихів особистих взаємин (за епістолярними даними) (с. 411–422)

В. Корнієнко, О. Маврін. Керченська археологічна конференція 1926 р.: всесоюзна чи всеросійська (до історії одного термінологічного інциденту) (с. 423–450)

Б. Крупницький. Теорія Третього Риму і шляхи російської історіографії / публ., комент. Д. Гордієнка (с. 451–460)

И. Марголина. Ктиторская композиция в Кирилловской церкви Киева (с. 461–477)

М. Нікітенко. Хрещення Русі та заснування Успенського собору у символічній інтерпретації творців Києво-Печерського патерика (с. 478–490)

Мих. Никитенко. Древний смальтовый пол Софии Киевской (с. 491–509)

Н. Никитенко. Княжеский портрет в Софии Киевской: парадоксы дискуссии (с. 510–562)

О. Повстенко. Катедра Св. Софії у Києві й доля архітектурних пам’яток великокняжої доби України / публ., комент. Д. Гордієнка (с. 563–585)

Н. Полонська-Василенко. Київська держава і Захід / публ., комент. Д. Гордієнка (с. 586–592)

В. Пуцко. Этапы усвоения византийского художественного наследия на Руси (с. 593–600)

Н. Сінкевич. “Hic mortui vivunt, et muti loquuntur”: ранньомодерна книгозбірня Києво-Софійського монастиря за каталогом 1769 р. (с. 601–639)

О. Сирцова. Житіє Мефодія, Панегірик Григорія Богослова Афанасію Александрійському і близькість днів народження Афанасія (2 травня) і Мефодія (10 травня) в Успенській збірці (с. 640–643)

В. Ткачук. Особливості розташування ікон Страшного Суду в уніатських храмах Київської митрополії другої половини XVIII ст. (с. 644–651)

Р. Філіппенко. Микола Рєдін – український радянський історик (до сторіччя від дна народження) (с. 652–659)

Л. Хрушкова. Автографы Дмитрия Власьевича Айналова в Париже (с. 660–675)

А. Шаманаев. “Христианский музей” в Херсонесе: оценка проекта А. Бертье-Делагардом (с. 676–684)

С. Шумило, И. Грецкая. Изменения в восприятии категории времени в Древней Руси, произошедшие после принятия христианства (на примере фактов языка и древнерусских литературных произведений) (с. 685–696)

П. Яницкая. К вопросу об изучении памятников станковой живописи из монастыря св. Бригитты г. Гродно (с. 697–706)

Рецензії. Огляди

Г. Надтока. Ієротопія середньовічного Києва: Мар’яна Нікітенко, Святі гори київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець Х – початок ХІІ ст.), Київ (Ін.-т української     археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України) 2013, 484 с., іл. (с. 707–712)

Д. Гордієнко. “Дивен Бог у святих своїх”: Наталія Сінкевич, Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської, Київ (Логос) 2011, 94 с.; іл. (с. 713–718)

Д. Гордієнко. “Віщий сон Врубеля про самого себе”: Ірина Марголіна, Ангели Врубеля, Київ (Либідь) 2012, 144 с., іл.(с.718–722)

Бібліографія

Seminarium Kondakovianum: покажчик змісту / упорядник Д. Гордієнко (с. 723–741)

Список скорочень (с. 742)

Contents (с. 743–755)

sofia_4_2

8 comments on “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Вип. ІV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упорядники Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2014. – 760 с.

  1. […] «Софія Київська: Візантія. Русь. Україна» (Вип. ІV, 2014) «Святий рівноапостольний Володимир  –  творець Української Держави» (Київ, 2015) Відповідальний секретар, кандидат історичних наук Гордієнко Дмитро Сергійович […]

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s