ПРОГРАМА Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 700-річчю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму (2.12.2014, Київ)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського

ПРОГРАМА
Міжнародної наукової конференції
“Крим в історії України”,
присвяченої 700-річчю спорудження
мечеті хана Узбека в Старому Криму.

м. Київ. 2 грудня 2014 р.

krym_conf

Організаційний комітет

Голова оргкомітету: Г.В. Папакін, д. іст. н., в. о. директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (ІУАД);

Заступник голови: О.О. Маврін, к. іст. н., заступник директора ІУАД;

Секретар: Д.С. Гордієнко, к. іст. н., старший науковий співробітник ІУАД;

Члени оргкомітету: Д.В. Бурім, к. іст. н., вчений секретар ІУАД
І.О. Каневська, к. іст. н., молодший науковий співробітник ІУАД
В.В. Корнієнко, к. іст. н., старший науковий співробітник ІУАД

Місце проведення конференції

Зала засідань Вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою:
Київ, вул. Трьохсвятительська 4, 5-й поверх.

Початок конференції – о 1000. Реєстрація – з 900 (к. 521).

Регламент доповіді – до 15 хв.

Пленарне засідання
(зала засідань вченої ради)

Ведучий: д. іст. н. Георгій Володимирович Папакін
Мустафа Джемільов – народний депутат України, уповноважений Президента України по справах кримськотатарського народу: Привітання учасникам конференції “Крим в історії України”.
Аліє Мустафаївна Ібрагімова – к. іст. н., науковий співробітник Інституту археології НАН України (м. Київ): “Мечеть хана Узбека у Старому Криму”.
о. Юрій Мицик – д. іст. н., професор, головний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Огляд документації «татарського відділу» фонду «Архів коронний у Варшаві» АГАД”.
Руслана Вікторівна Демчук – к. філос. н., доцент кафедри культурології Національного університету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ): “Крим у імперській стратегії”.

Секція 1 “Джерелознавство та історіографія історії Криму”
(зала засідань вченої ради)

Ведучий: к. іст. н. Олександр Олександрович Маврін

Антон Віталійович Костенко – молодший науковий співробітник відділу науково-фондової роботи Херсонського обласного краєзнавчого музею (м. Херсон): “Рунічний камінь з гори Опук як візуальне джерело з історії Східної Європи”.

Валерій Миколайович Саєнко – пошукач Херсонського державного університету (м. Херсон): “Лапідарний палімпсест із Кінсануса”.

Сергій Іванович Шевченко – к. іст. н., доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кіровоград): “Північне порубіжжя Золотої орди ХІV ст. в Середньобужжі (історіографія виявлення викопних джерел)”.

Ірина Євгеніївна Марголіна – к. іст. н., заслужений працівник культури України, провідний співробітник Музею історичного культурного надбання “Платар” (м. Київ): “Дзеркала-обереги колекції Музею історичного культурного надбання “Платар”.

Юлія Іванівна Головко – к. іст. н., доцент, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету (м. Запоріжжя): “Феодосія в комерційних планах Варфоломія Галлери 80–90-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий аспект”.

Станіслав Віталійович Клопот – здобувач Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка (м. Чернігів): “Кримське ханство і Гетьманщина наприкінці XVII ст.: погляд історика М. Устрялова”.

Дмитро Сергійович Гордієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Український Крим у дослідженнях Володимира Січинського”.

Вячеслав Васильович Корнієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ); Олександр Олександрович Маврін – к. іст. н., заступник директора з наукової роботи Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Євген Загороський та його праця з історії ґенуезьких колоній у Північному Причорноморʼї”.

Оксана Олександрівна Тищенко-Монастирська – к. філол. н., молодший науковий співробітник відділу мов України Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (м. Київ): “Кримчацька меджума з колекції Сімферопольського етнографічного музею”.

Ольга Сергіївна Анісімова (м. Судак, АРК): “Огляд джерел з історії кримських міських Дум першої половини XIX століття за матеріалами Державного архіву в Автономній Республіці Крим (ДААРК)”.

Галина Сергіївна Левченко – старший викладач кафедри “Історії України” Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса): “Газета «Одесский вестник» (1827–1894) як історичне джерело досліджень з історії Криму”.

Володимир Арнольдович Потульницький – д. іст. н., професор, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз бачень американського та пострадянського періодів)”.

Мартін-Олександр Олександрович Кислий – випускник магістерської програми “Історія” Національного університету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ): “Усні свідчення як джерело для дослідження дитинства кримських татар у депортації”.

Віктор Миколайович Філас – к. іст. н., докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “У пошуках «Новороссії»: місце регіону у ментальній географії європейських мандрівників”.

Секція 2 “Історія та культура Криму”
(к. 521)

Ведучий: к. іст. н. Іван Леонідович Синяк

Андрій Миколайович Домановський – к. іст. н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків (історичний факультет), доцент кафедри українознавства (філософський факультет) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків): “«При-» чи «Від-»? Сутність візантійського Криму в контексті історії України: дослідження, викладання, філософські та політичні візії”.

Дар’я Валеріївна Дудченко – студентка 5 курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків): “Про проблему народної релігії в візантійському Херсоні в XII–XIV ст.”.

Тетяна Володимирівна Олійник – магістр історії, магістр архітектури; пошукач кафедри стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків): “Середземноморський прототип регулярного планування т. зв. “римської цитаделі” Херсонеса Таврійського: школа Гіпподама Мілетського чи римський військовий табір?”.

Віктор Анатолійович Брехуненко – д. іст. н., завідувач відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Кримський ханат і проблема визнання станових претензій українських козаків (перша половина XVII ст.)”.

Ярослав Валентинович Пилипчук – к. іст. н., молодший науковий співробітник Відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (м. Київ): “До проблеми залежності Молдавії від Кримського ханства”.

Олексій Олександрович Савченко – аспірант кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ): “До проблеми «іновірців» та полонених у Кримському ханстві у XVI–XVII ст.”.

Оксана Валеріївна Господаренко – к. іст. н., доцент, доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв): “Золота Орда та італійські морські республіки: зони контактів та еволюція відносин”.

Іван Леонідович Синяк – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Дипломатичні зносини Коша Війська Запорозького Низового з Кримським Ханством у добу Нової Січі (1734–1775 рр.)”.

Maryna Kravets (Toronto, Kanada): “From Nomad’s Tent to Garden Palace: Evolution of a Chinggisid in the Crimea”.

Олександр Євгенович Музичко – к. іст. н., доцент, доцент кафедри історії України історичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова (м. Одеса): “Грузини в історії Криму”.

Ельдар Серверович Ванієв – аспірант Львівського національного університету ім. Івана Франка (м. Львів): “Правові наслідки анексії Криму Російською імперією у 1783 р.”.

Валерій Валерійович Левченко – к. іст. наук, доцент кафедри “Українознавство, історико-правові та мовні дисципліни” Одеського національного морського університету (м. Одеса): “Наукові комунікації вчених-істориків Одеси та Криму в ХІХ – на початку ХХІ ст.: історична ретроспектива”.

Ярослав Васильович Березняк – аспірант кафедри історії, краєзнавства та правових дисциплін з методикою викладання Кримського гуманітарного університету (м. Ялта, АРК): “Вплив земських повітових установ на розвиток садівництва в Криму на початку ХХ ст.”.

Марина Михайлівна Будзар – к. іст. н., доцент, доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ): “Дворянська садиба як засіб інкорпорації кримських земель до російського імперського простору: 1780-ті – 1910-ті роки”.

Григорій Миколайович Кондратюк – к. іст. н., доцент, доцент кафедри історії Республіканського вищого навчального закладу “Кримській інженерно-педагогічний університет” (м. Сімферополь, АРК): “Етнічні процеси в Криму у 1920–1930-х роках”.

Олена Володимирівна Соболєва – к. іст. н., співробітник Українського етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (м. Київ): “Моделі трансляції елементів етнічної культури кримських татар (за матеріалами експедиційних досліджень)”.

Анастасія Леонідівна Кавунник – аспірантка Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Регіональна політика Європейського Союзу щодо автономної республіки Крим у рамках “Східного партнерства”.

Іван Володимирович Дивний – науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Сюжет про зниклий Коран Девлет-Гірея з Ханської (П’ятничної) мечеті в Євпаторії”.

Постер (.pdf)

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s