Лукашенко А. Християнський дуалізм та його вплив на тенденції візантійської культури: історичний вимір

Лукашенко А. Християнський дуалізм та його вплив на тенденції візантійської культури: історичний вимір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія/ За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 173–177.

Стаття присвячена тематиці впливу християнського дуалізму на особливості формування візантійського культурного простору. Визначено основні культурно-естетичні категорії візантійської цивілізації, які сформувалися під впливом, як ідеології християнського дуалізму у візантійській інтерпретації так і ціннісних орієнтацій добра і зла у античному варіанті. Проаналізовано інтелектуальне підґрунтя візантійської культури, яке сформувалося на базі християнської ідеології та її інтерпретації Константинопольськими патріархами. Сформовано специфіку візантійської цивілізаційно-культурної парадигми.

Ключові слова: Візантія, християнство, християнський дуалізм, Бог, Церква.

Алиса Лукашенко

ХРИСТИАНСКИЙ ДУАЛИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ТЕНДЕНЦИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Статья посвящена тематике влияния христианского дуализма на особенности формирования византийского культурного пространства. Определены основные культурно-эстетические категории византийской цивилизации, которые сформировались под влиянием как идеологии христианского дуализма в византийской интерпретации, так и под влиянием ценностных ориентаций добра и зла в античном варианте. Проанализированы интеллектуальный базис византийской культуры, сформировавшегося на основе христианской идеологии и ее интерпретации константинопольскими патриархами. Определена специфика византийской цивилизационно-культурной парадигмы.

Ключевые слова: Византия, христианство, христианский дуализм, Бог, Церковь.

Alisa Lukashenko
DUALISM CHRISTIAN AND ITS IMPACT
ON TRENDS BYZANTINE CULTURE:
THE HISTORICAL DIMENSION

The article is devoted to the subject of the influence of Christian dualism on the features of the formation of the Byzantine cultural space. The basic cultural and aesthetic categories of Byzantine civilization, formed under the influence of ideology as a Christian dualism in Byzantine interpretation and under the influence of value orientations of good and evil in the ancient form. Analysis of the intellectual foundation of Byzantine culture, which was formed on the basis of Christian ideology and its interpretation of the Patriarch of Constantinople. Formed specificity of Byzantine civilization and cultural paradigms.

Key words: Byzantium, christianity, christian dualism, the God, the Devil, art, education, paradigm, culture, church.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

Advertisements

One comment on “Лукашенко А. Християнський дуалізм та його вплив на тенденції візантійської культури: історичний вимір

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s