Шариков Д. І. Ґенеза візантійського (ромейського) танцю у V–XV століттях: класифікаційні та виражальні засоби

Шариков Д. І. Ґенеза візантійського (ромейського) танцю у V–XV століттях: класифікаційні та виражальні засоби // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. – 2014. – Т. 1. – № 1.

У статті вперше у вітчизняному мистецтвознавстві аналізується і розглядається ґенеза візантійського танцю (ромейського чи грецького середньовічного танцю): особливості виникнення і розвиток. Аналізується особливість відношення християнської (Греко-східної) Православної Церви до існування танцю у суспільстві. Визначаються їх жанрово-стилістичні особливості у хореографічній культурі середньовіччя. Висвітлюються формально-технічні засоби зображально-виражальні особливості репрезентації. Характеризуются класифікація візантійських (ромейських ) танців у соціокультурному середовищі середньовічного суспільства у V–XV століттях.

Ключові слова: хореографічне мистецтво, візантійський танець, історія візантійського мистецтва, хореографічна культура, виражальні форми танцю.

Шариков Д. И. Генезис византийского (ромейскього) танца в V−XV веках: классификационные особенности и выразительные средства / Институт искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко.

В статье впервые в отечественном искусствоведении анализируется и рассматривается генезис византийского танца (ромейского или греческого средневекового танца): особенности возникновения и развитие. Анализируется особенность отношения христианской (Греко-восточной) Православной Церкви к существованию танца в обществе. Определяются их жанрово-стилистические особенности в хореографической культуре средневековья. Освещаются формально-технические средства изобразительно-выразительные особенности репрезентации. Характеризуется классификация византийских (ромейських) танцев в социокультурной среде средневекового общества в V−XV веках.

Ключевые слова: хореографическое искусство, византийский танец, история византийского искусства, хореографическая культура, выразительные формы танца.

Sharykov D. I. The Genesis of the Byzantine (Romaian) dance in the V−XV centuries: classification features and expressive means / Institute of Arts of The Kyiv University named of Boris Grinchenko.

In the article for the first time in Russian art history analyzes and explores the Genesis of the Byzantine dance (romaian or Medieval Greek dance): peculiarities of formation and development. Examines the unique aspect of the Christian (Greek Eastern Orthodox) Church to the existence of dance in society. Defined by their genre and stylistic features in a choreographic culture of the Middle Ages. Highlights formal technical means of fine-expressive features of representation. Characterized by the classification of The Byzantine (Romaian) dancingin the socio-cultural environment of medieval society in the V−XV centuries.

Keywords: choreographic art, Byzantine dance, history of Byzantine art, dance culture, expressive form of dance.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s