Міжнародний студентський турнір з історії (18-20 листопада 2014 р., Київ)

18-20 листопада 2014 року у Києві на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбудеться Міжнародний студентський турнір з історії. Завдання турніру стосуються переважно історії середніх віків, причому два з них – історії Візантії:

 • Візантійські «діми» – перші об’єднання спортивних уболівальників чи протополітичні партії?
 • Юстиніан і Феодора – імператорське подружжя на тлі епохи.

Пропонуємо ознайомитися зі складом організаційного комітету, журі, регламентом проведення і завданнями турніру.

Про проведення Міжнародного

студентського турніру з історії

 

З метою залучення студентської молоді до активної науково-дослідної та пошукової діяльності та участі у вирішенні актуальних наукових і творчих завдань, розширення кордонів обміну та контактів студентства

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Провести Міжнародний студентський турнір з історії (далі – турнір) з 18 по 20 листопада 2014 року.
 2. Утворити організаційний комітет з проведення турніру у складі згідно з додатком.
 3. Визначити Київський університет імені Бориса Грінченка базовим вищим навчальним закладом з проведення турніру.
 4. Ректору Київського університету імені Бориса Грінченка       (Огнев’юк В. О.):

4.1. Утворити склад журі турніру.

4.2. Довести до відома вищих навчальних закладів регламент проведення турніру.

4.3. Забезпечити проведення турніру на високому організаційному та науково-методичному рівні.

4.4. Здійснити розміщення учасників турніру.

4.5 До 1 грудня 2014 року подати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти звіт про підсумки проведення турніру.

 1. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю. І.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво турніром.
 2. Взяти до відома, що витрати на відрядження команди студентів, членів оргкомітету та журі здійснюються за рахунок організацій та установ, у яких вони відповідно навчаються або працюють.
 3. Витрати на організацію та проведення турніру, нагородження переможців здійснити за рахунок коштів базового вищого навчального закладу та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.
 4. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю. І.) підвести підсумки турніру та довести їх до відома вищих навчальних закладів.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра І. Р. Совсун.

 

Міністр                                                                                            Сергій Квіт

 

                                                                           Додаток 1

                                                                           до наказу Міністерства освіти

                                                                           і науки України

                                                                           від _______________№_______

 

СКЛАД

організаційного комітету

Міжнародного студентського турніру з історії

 

1. Полянський Павло Броніславович голова – заступник Міністра освіти і науки України;
2. Коровайченко

Юрій Миколайович

директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, заступник голови оргкомітету;
3. Завалевський

Юрій Іванович

в.о. директора Інституту Інноваційних технологій і змісту освіти;
4. Огнев’юк

Віктор Олександрович

ректор Київського університету імені Бориса Грінченка;
5. Линьов

Костянстин Олександрович

директор Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка;
6. Бацак

Костянтин Юрійович

директор Інституту мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка;
7. Белофастова

Таїсія Юріївна

проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка;
8. Редько

Сергій Іванович

заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка;
9. Салата

Оксана Олексіївна

завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка;
10. Срібняк

Ігор Володимирович

завідувач кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка;
11. Юдіна

Світлана Павлівна

начальник відділу організації наукової та творчої роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
12. Спекторська

Тетяна Володимирівна

зав.сектором нормативно-правового забезпечення науково-дослідної роботи студентів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

 

В.о. директора Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти                                                        Ю.І.Завалевський

 

Додаток 2

                                                                           до наказу Міністерства освіти

                                                                           і науки України

                                                                           від _______________№_______

 

 

СКЛАД

журі Міжнародного студентського турніру з історії

 

1. Кульчицький

Станіслав Владиславович

Голова журі, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, завідуючий відділом історії України            20-30-х рр. ХХ століття Інституту історії України НАН України;
2. Давлєтов

Олександр Рашидович

Заступник голови журі, кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії Запорізького національного університету;
3. Баханов

Костянтин Олексійович

доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету;
4. Бережна

Світлана Вікторівна

доктор філософських наук, декан історичного факультету Харківського національного університету імені Григорія Сковороди;
5. Бойко

Світлана Миколаївна

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії;
6. Бонь

Олександр Іванович

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка;
7. Гирич

Ярослав Михайлович

кандидат історичних наук, зав. кафедри історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;
8. Гінетова

Тетяна Леонтіївна

зав. сектором відділу організації проведення масових заходів Інституту інноваційних технологій та змісту освіти;
9. Голованов

Сергій Олександрович

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка;
10. Дическул

Віра Михайлівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Міжнародного Соломонового університету;
11. Жив’юк

Андрій Анатолійович

кандидат історичних наук, доцент, зав. кафедри історії Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука;
12. Ілюк

Тетяна Василівна

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу всесвітньої історії Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії;
13. Киридон

Алла Миколаївна

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу дослідження теоретичних і прикладних проблем національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті;
14. Кривошея

Ігор Іванович

кандидат історичних наук, доцент, зав. кафедри всесвітньої історії та правознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
15. Левітас

Фелікс Львович

доктор історичних наук, професор, зав. кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Київського університету імені Бориса Грінченка;
16. Мокрогуз

Олександр Петрович

кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського;
17. Мохнатюк

Ігор Олексійович

кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка;
18. Нікітін

Юрій Олександрович

кандидат історичних наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
19. Острянко

Андрій Миколайович

кандидат історичних наук, Генеральний директор Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка;
20. Пелешко

Адріана Володимирівна

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України;
21. Потильчак

Олександр Валентинович

доктор історичних наук, професор, зав. кафедрою джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
22. Романюк

Іван Миронович

доктор історичних наук, професор. зав. кафедрою історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
23. Самойленко Олександр Григорович кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
24. Смирнов

Андрій Іванович

кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри богослов’я Національного університету «Острозька Академія»;
25. Срібняк

Ігор Володимирович

доктор історичних наук, завідуючий кафедрою всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка;
26. Троян

Сергій Станіславович

доктор історичних наук, професор, зав. кафедрою зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України;
27. Трухан

Олександр Федосійович

кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Київського університету імені Бориса Грінченка;
28. Уткін

Олександр Іванович

доктор історичних наук, професор, зав. відділом військової історії Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії;
29. Чернявський

Валерій Валерійович

кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею;
30. Яшан

Оксана Олексіївна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та суспільних дисциплін Черкаського державного технологічного університету;

 

 

 

В.о. директора Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти                                                        Ю.І.Завалевський

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ

СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ З ІСТОРІЇ

Частина І. Загальні відомості про

студентський турнір з історії (далі – турнір)

 

 

 1. Турнір з історії – командне змагання студентів вищих навчальних закладів з історичної тематики дискусійного характеру.

Мета турніру – підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошук обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, розширення та поглиблення їх знань з історії.

Завдання турніру:

активізація пізнавальної діяльності студентів;

набуття студентами вміння виступати перед аудиторією, доводити, заперечувати чи підтримувати, відстоювати власну точку зору, бути здатним генерувати нові ідеї, мислити творчо.

Учасники отримають можливість спілкування з однодумцями із різних регіонів нашої країни і зарубіжних країн.

 1. Керівником турніру виступає Міністерство освіти і науки України, організатором та координатором – Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, засновником – Київський університет імені Бориса Грінченка.
 2. Організаційний комітет залишає за собою право змінювати правила даного регламенту у випадку зміни числа команд учасників або умов проведення турніру.
 3. Завдання турніру складаються Організаційним комітетом і розсилаються не пізніше 10 вересня поточного навчального року. З темами турніру можна також ознайомитись на сайті Київського університету імені Бориса Грінченка: http://is.kubg.edu.ua/.

Завдання фінального туру повідомляються під час проведення заключного етапу турніру.

 1. Організаційний комітет приймає рішення про запрошення команди для участі у турнірі після надходження заявки (додається). Заявки приймаються до 1 листопада 2014 р. на електронну адресу: osoznanie_oks@bk.ru.
 2. Офіційною мовою для документів та завдань, що надаються учасникам, є українська, російська, англійська та польська.

 

Частина ІІ. Основні поняття

 

Доповідач – 1) роль однієї з команд в історичному раунді; 2) член, який виступає в ролі Доповідача. Викладає суть рішення рішення завдання, акцентуючи увагу на наукових підходах в історії до того чи іншого факту, події, заданої теми обговорення та захищає їх у науковій дискусії. Під час свого виступу має право використовувати раніше підготовлені малюнки, схеми, карти, слайди, фотографії, комп’ютерні технології. Має право не відповідати на запитання, на які вже була дана відповідь, якщо питання некоректні або виходять за рамки наукової дискусії з даного завдання.

Історичний раунд – послідовність дій в обговоренні одного завдання. Якщо в історичному раунді беруть участь три команди, він проводиться у три дії. У кожній із цих дій команда виступає в одній із трьох ролей: Доповідач, Опонент, Рецензент.

Конкурс капітанів – особистий конкурс між капітанами команд для визначення умовного номеру команди. Номер команди визначає розподіл команд по аудиторіях.

Модератор – один з організаторів турніру, завдання якого полягає у створенні умов для організованого проведення історичного раунду. Визначає спосіб початкового розподілу ролей (жеребкування, конкурс капітанів тощо), створює умови для роботи журі (слідкує за поведінкою команд, зачитує умови задач, оголошує оцінки журі), слідкує за дотриманням регламенту, характером питань, які ставляться (запобігає їх повторенню), дискусією (припиняє в разі її неконструктивності), характером запитань журі (повинні мати тільки уточнюючий зміст). Має право зупиняти учасника, який порушив регламент, усунути команду від участі у раунді у разі регулярних порушень правил турніру (за згодою журі), надавати учасникам додатковий час (не більше 1 хв.), надавати слово глядачам (тільки після виставлення оцінок).

Опонент – 1) роль однієї з команд в історичному раунді; 2) член команди, яка виступає у ролі Опонента. Оцінює виступ доповідача: висловлює критичні зауваження до доповіді, вказує на її позитивні сторони, виявляє недоліки та помилки у висвітленні заданої проблеми. У відбіркових історичних раундах має право висвітлювати своє бачення проблеми, спираючись на матеріал, який використовувався ним у вирішенні цього завдання.

Рецензент – 1) роль однієї з команд в історичному раунді; 2) член команди, яка виступає у ролі Рецензента. Виступає після закінчення полеміки. Дає коротку оцінку виступам доповідача та опонента, вказує на сильні та слабкі сторони обох. Дає оцінку виступу доповідача у випадку, якщо вона не збігається з оцінкою опонента, або якщо опонент не помітив неточностей та недоліків у відповіді. Рецензування не повинно копіювати опонування.

 

Частина ІІІ. Умови та порядок проведення турніру

 

 1. Для участі у турнірі запрошуються команди студентів вищих навчальних закладів у складі 3 чоловік. Під час проведення фінального етапу турніру забороняється змінювати персональний склад команди.

Кожну команду очолює капітан, який є офіційним її представником. Капітану надається право розподіляти обов’язки між членами команди під час історичного раунду.

 1. Графік проведення турніру:

перший день – відкриття турніру, відбіркові історичні раунди;

другий день – відбіркові історичні раунди;

третій день – фінальний історичний раунд, нагородження переможців.

 

 1. Порядок виступів в історичному раунді:
1 команда, яка опонує, вибирає питання та викликає на нього команду, що доповідає 1 хв.
2 доповідач приймає чи відхиляє питання 1 хв.
3 підготовка до доповіді 2 хв.
4 виступ Доповідача 7 хв.
5 відповіді на уточнюючі запитання Опонента 2 хв.
6 підготовка до опонування 2 хв.
7 опонування 5 хв.
8 запитання Рецензента до Доповідача і до Опонента, їх відповіді 3 хв.
9 підготовка до рецензування 2 хв.
10 рецензування відповідей Доповідача й Опонента 3 хв.
11 загальна полеміка (заключне слово Рецензента, Опонента, Доповідача) 7-10 хв.
12 запитання журі 2 хв.
13 виставлення оцінок 3 хв.
14 думка журі 2 хв.

 

 1. Перед початком історичного раунду представляються команди, які беруть у ньому участь, та проводиться жеребкування для визначення ролі команд. В історичному раунді беруть участь 3 команди.
 2. Під час історичного раунду кожен член команди має право виступати у ролі Доповідача, Опонента або Рецензента тільки один раз. Запитання може ставити будь-який член відповідної команди. На запитання відповідає допопвідач, опонент; відповідь доповнюють члени їх команд (з дозволу модератора).
 3. Під час змагань гравці не мають права спілкуватися або консультуватися ні з ким, крім членів журі. Кожний член команди під час одного раунду має право виступати у якості доповідача, опонента або рецензента не більше одного разу.
 4. Історичний раунд проводиться за такою схемою:

 

Трикомандний раунд
Дія
Команда І ІІ ІІІ
1 Д Р О
2 О Д Р
3 Р О Д

 

 

 

Частина ІV. Правила для Доповідача

 

 1. Команда Доповідач виставляє одну людину (доповідача), яка у довільній формі викладає суть питання протягом 7 хв.
 2. Під час відповіді на уточнюючі запитання Опонента або членів журі Доповідач зобов’язаний дати максимально стислу і конкретну відповідь. Відповідь не по суті, або така, що затягнулася у часі, може бути перервана модератором у будь-який момент.
 3. Кожен член команди може виступити у ролі Доповідача не більше одного разу під час одного раунду.

 

Частина V. Правила для Опонента

 

 1. Опонент може викликати Доповідача на будь-яке питання, крім тих, на які була оформлена відмова, та тих, які вже доповідались Доповідачем.
 2. Опонент може робити будь-які записи або ремарки, не користуючись при цьому літературою або іншими дежерелами інформації.
 3. Запитання опонента повинні мати роз’яснювальний, уточнюючий характер. Питання, які не відповідають цій вимозі, можуть бути зняті членом журі або модератором (за згодою із журі).
 4. Після відповіді доповідача на уточнюючі запитання опонент готується до опонування. Головна мета опонента – вказати на недоліки наукового змісту доповіді.
 5. Опоненту не слід коментувати оформлення відповіді або оцінювати навички публічного виступу доповідача. Опонування повинно торкатися виключно суті винесеного питання. У ході виступу опонент може показати свої знання з даної теми, навівши факти, які доповідач не представив у своєму виступі, але які слід було б, на його думку, викласти.

 

Частина VІ. Правила для Рецензента

 

 1. Рецензент звертає увагу на недоліки, які не помітив опонент, а також на можливу безпідставну критику доповіді опонентом.
 2. Рецензент стисло оцінює виступи доповідача та опонента, визначає, наскільки вони впорались із завданням, аналізує розуміння обговорюваної проблеми доповідачем та опонентом. Якщо опонент безпідставно критикував виступ доповідача, рецензенту слід навести аргументи для його захисту. Рецензент повинен виступити незалежним «суддею», і в кінці свого виступу оголосити власну думку.

 

Частина VІІ. Оцінка виступів

 

 1. У кінці кожного виклику журі виставляє оцінки за доповідь, опонування та рецензування. Виставлення оцінок журі проводиться публічно підняттям карток. Члени журі, які виставили найвищу або найнижчу оцінку, повинні прокоментувати її відповідно до критеріїв.

Модератор сумує та оголошує зароблені кожною командою кількість балів.

 1. Результат виступу кожного гравця множиться на коефіцієнт: виступ Доповідача × 0,8; виступ Опонента × 0,5; виступ Рецензента × 0,2.
 2. Під час оцінювання доповідача журі користуються наступними критеріями: відповідність змісту доповіді заявленій темі, науковий рівень доповіді, ораторське мистецтво, вміння аналізувати, висловлювати власну думку.
 3. Під час виставляння оцінки опоненту журі користується наступними критеріями: науковий рівень опонування, ораторське мистецтво, коректність опонування, вміння критично мислити та визначати пріоритети, аналізувати.
 4. Під час виставляння оцінки рецензенту журі користується наступними критеріями: адекватність оцінки доповіді, адекватність оцінки опонента, ораторське мистецтво, коректність рецензування, вміння критично мислити та визначати пріоритети, аналізувати.

 

Частина VІІІ. Переможці турніру

 

 1. У фінал виходять три команди, які за рейтингом набрали найбільшу кількість балів.
 2. Переможцем оголошується команда, яка набрала найбільше балів як у відбіркових так і у фінальному раунді.
 3. У разі рівної кількості балів, більш високе місце посідає команда, яка отримала більш високу оцінку, виступаючи у ролі Доповідача. У разі рівної кількості балів після порівняння доповідей більш високий рейтинг отримує команда, яка отримала більш високу оцінку у ролі Опонента.
 4. Під час нагородження переможців турніру, команда-переможець нагороджується кубком і грамотою, команди-учасниці заходу отримують сертифікати за підписом голови оргкомітету та голови журі, завірених печаткою засновника турніру – Київського університету імені Бориса Грінченка.
 5. Переможці фінального раунду турніру нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України, які видаються після виходу наказу про затвердження підсумків проведення Змагання.

 

 

 

 

 

 

                                               Додаток

до Регламенту проведення

студентського турніру з історії

 


ЗАЯВКА

на участь у міжнародному студентському турнірі з історії,

що відбудеться 18-20 листопада 2014 р.


Прізвище, ім’я та по батькові ___________________________________________

Курс, факультет, ВНЗ _________________________________________________

Місце навчання ______________________________________________________

Телефони (мобільний, домашній) _______________________________________

E-mail ______________________________________________________________

Потреба у місці проживання (скільки діб)_________________________________

 

 

 

За два тижні до початку турніру обов’язково повідомити про прибуття, коли і де зустрічати команду

 

Проїзд та проживання – за рахунок сторони, що відряджає. Харчування – за рахунок сторони, що приймає.

 

 

ЗАВДАННЯ

МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ З ІСТОРІЇ

2014

 1. Візантійські «діми» – перші об’єднання спортивних уболівальників чи протополітичні партії?
 2. Юстиніан і Феодора – імператорське подружжя на тлі епохи. 
 3. Діяльність Карла Великого і проблема каролінгського відродження: історичний та історіографічний дискурси.
 4. Нормандське завоювання Англії та Сицилії – загальне і особливе.
 5. Річард Левове Серце – зразковий король чи політик-невдаха?
 6. Аліенора Аквітанська – видатна чи типова королева середньовіччя?
 7. Фінікійці: між Сходом і Заходом.
 8. “Ідеальна” держава Конфуція і Платона: спільне і особливе.
 9. Англо-французькі відносини в XVI столітті: між миром і війною.
 10. Завоювання Константинополя хрестоносцями в 1204 році – збіг обставин чи реалізація заздалегідь продуманого плану?
 11. Юлій Цезар як політик і державний діяч.
 12. Культура Грузії – синтез близькосхідних і європейських традицій чи самобутня спадщина братніх народів?
 13. Фрідріх I Барбаросса і Генріх Лев Вельф: імперська ідея чи князівська мрія.
 14. Сарматизм: соціокультурний феномен Речі Посполитої чи ментальна основа шляхетської свідомості?
 15. Петро Перший – великий реформатор чи злий геній Росії?
Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s