XIV Кирило-Мефодіївські читання «Релігія та Церква в історичних процесах Центральної і Східної Європи» (Харків, 23–24 травня 2014 р.)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова
Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька
Історичний факультет
Студентське наукове товариство
Харківська єпархія Української Православної Церкви
Харківська духовна семінарія
Церковно-історичний музей


Релігія та Церква

в історичних процесах

Центральної і Східної Європи

 XIV Кирило-Мефодіївські читання

 

Програма міжнародного симпозіуму

23–24 травня 2014 р.

 

Харків 2014

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Бакіров Віль Савбанович – ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академік НАН України, професор,     д-р соціол. наук (голова)
Митрополит Харківський та Богодухівський Української Православної церкви Онуфрій – ректор Харківської духовної семінарії (співголова)
Страшнюк Сергій Юрійович – директор Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент, канд. істор. наук (відповідальний секретар)
Домановський Андрій Миколайович – доцент кафедри стародавнього світу та середніх віків історичного факультетуХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна,  канд. істор. наук
Куделко Сергій Михайлович – директор Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету імені   В. Н. Каразіна, професор, канд. істор. наук
Куліков Володимир Олександрович – заступник декана з наукової роботи історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент, канд. істор. наук
Миколенко Дмитро Валерійович – доцент кафедри нової та новітньої історії історичного факультетуХарківського національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. істор. наук
Протодиякон Максим Талалай – завідувач Церковно-історичного музею Харківської єпархії, магістр
Посохов Сергій Іванович – декан історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор, д-р істор. наук
Станчев Михайло Георгійович – завідувач кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор, д-р істор. наук, Іноземний член Болгарської академії наук
Ченчик Дмитро Володимирович – заступникдиректора Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент, канд. істор. наук


КАЛЕНДАР РОБОТИ

 

23 травня,

8.30 – 13.30

Реєстрація учасників Кафедра нової та новітньої історії, аудиторія V-57 Головного корпусу

 

23 травня,

10.30 – 12.45

Перше пленарне засідання

 

Зал засідань Ученої ради університету, IV поверх Головного корпусу

 

13.30 – 17.30 Робота секцій

 

 
18.00 – 20.00 Дружня вечеря  
24 травня,

9.30 – 10.30­

 

 

 

10.30 –13.00

Друге   пленарне засідання

 

 

 

 

Екскурсія містом

Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, аудиторія IV-91 Північного корпусу

 

 

РЕГЛАМЕНТ

На пленарному засіданні – до 25 хвилин;  
на секціях – до 15 хвилин;  
обговорення – до 5 хвилин.  
 

Робочі мови симпозіуму – українська, російська та інші слов’янські


ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

23 травня, пятниця, 10.30 – 12.45

Зал засідань Ученої ради університету,

IV поверх Головного корпусу

 

Головують: Бакіров Віль Савбанович – ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академік НАН України, професор, д-р соціол. наук
  Митрополит Харківський та Богодухівський Української православної церкви Онуфрій – ректор Харківської духовної семінарії

Посохов Сергій Іванович – декан історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор, д-р істор. наук

 
Секретар: Страшнюк Сергій Юрійович – директор Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,  доцент, канд. істор. наук  

 

Вітальне слово ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академіка НАН України, професора  Віля Савбановича Бакірова

Вітальне слово митрополита Харківського та Богодухівського Української православної церкви Онуфрія, ректора Харківської духовної семінарії

Доповіді

  Пастырско-церковная деятельность учеников Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на территории Болгарии
  Юрій Сивопляс(Харківська духовна семінарія)
  Історія християнського мистецтва в навчальних курсах Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст.
  Ольга Павлова (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Архіўныя крыніцы па гісторыі Беларускага правослаўнага прыхода (другая палова 1940-х – 1980-я гг.): проблемы даследавання і апрацоўкі інформацыі
  Кацярина Савчик (Гомельська філія Міжнародного університету МІТКО, Республіка Бєларусь)
  Патриарх Болгарский Максим и митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим: духовное общение двух старейших иерархов Вселенского Канонического Православия
  Протодиякон Максим Талалай (Церковно-історичний музей Харківської єпархії)
  «Народне християнство» як проблема етнолінгвістики
  Оксана Микитенко (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України)

 

СЕКЦІЯ І

23 травня, пятниця, 13.30 – 17.30

Центр краєзнавства імені академіка П. Тронька,

аудиторія IV-03 Північного корпусу

 

Головують: Домановський Андрій Миколайович, доц., к. і. н.;

Куделко Сергій Михайлович, проф., к. і. н.

     
Секретар: Проценко Михайло, заст. директора Центру краєзнавства імені академіка П. Тронька,магістр  

 

 

Панель «Християнство у Середні віки»

 

Доповіді

  Схематичное изображение троичности преподобным   Максимом исповедником (по изданию С. Л. Епифановича)
  Павло Михаліцин (Харківська духовна семінарія)
  Особенности развития политического и религиозного лидерства в истории развития хритианской церкви
  Віталій Іванчівський (Чорноморський державний університет імені Петра Могили)
  Проблема «историчности» культуры православного монашества
  Ольга Смоліна (Східноукраїнський національний університет імені В. Даля)
  Симфония по-иерусалимски: патриарх в структурах власти Иерусалимского королевства
  Даря Погребна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
  Церковная архитектура Чехии XII – XV вв. сквозь призму восприятия средневекового человека
  Анастасія Школьна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Джерела вивчення дуалістичних релігійних рухів на Русі ХІ ст.
  Олеся Сафронова (Інститут української археографії та джерелознавства   імені М. С. Грушевського НАН України)
  Первый шаг к становлению союза между церковью и политической столицей Северо-Восточной Руси (о переходе Переяславля-Залеского под власть Москвы в начале XIV в.)
  Максим Кириченко (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Кава-брейк, 15.00–15.20

 

 

Панель «Християнські традиції та реліквії»

 

Доповіді

  Польські слова із значенням «апостата» («przeniewierca»)
  Деян Айдадчич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
  Святкування Різдва у Львові: традиції і сучасність
  Інна Павлюк (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка)
  Православні священики Російської імперії як творці етнологічної науки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
  Наталія Аксьонова (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Комментарий к заметке М. Дринова «О надписи на иконе из с. Рогань»
  Сергій Куделко, Михайло Проценко (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Экуменизм: православный взгляд
  Ієреней Філіп Гертер (Харківська духовна семінарія)
  Ідеологія прав людини та християнство
  Іван Кріцак (Харківська духовна семінарія)
   
 

СЕКЦІЯ ІІ

23 травня, пятниця, 13.30 – 17.30

Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, аудиторія IV-91 Північного корпусу

 

Головують: Посохова Людмила Юріївна, проф., д. і. н.;

Потоцький Вячеслав Петрович, доц., к. і. н.

     
Секретар: Єремеєв Павло, викладач  

 

Панель «Православна церква та релігійне дисидентство в Україні (XVIII – ХХ ст.)»

 

Доповіді

  Подунав’я у християнсько-ісламському протистоянні в Північно-Західному Причорномор’ї: історичні уроки та перспективи досліджень
  Ірина Верховцева (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)
  Завершення процесу інкорпорації Греко-Уніатської Церкви до складу російського православ’я на Правобережній Україні (1833–1839 рр.)
  Руслана Шеретюк (Рівненський державний гуманітарний університет)
  Між законодавством та реаліями життя: повсякдення родин парафіяльного духовенства Харківської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст.
  Євген Захарченко (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Старообрядницька згода ХІХ – початку ХХ ст. як уявлена спільнота (на матеріалах Харківської губернії)
  Павло Єремеєв (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Секти хлистів і скопців у Бессарабії (кінець ХІХ – початку ХХ ст.)
  Вячеслав Потоцький (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Кава-брейк, 15.00–15.20
 

Панель «Православя і Католицтво в Центральній та Південно-Східній Європі

(XVIIIXX ст.)»

 

Доповіді

  Прусская политика в отношении католического костёла на польских землях после упадка Речи Посполитой (1772–1795 гг.)
  Рафал Ковальчик   (Університет м. Лодзь, Республіка Польща)
  Кипрская православная церковь и идея «энозиса» (1878–1931 гг.)
  Ксенія Артамонова (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Роль та місце релігії у житті польських біженців на вигнанні в роки Першої світової війни
  Тетяна Лихачева (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Православная церковь и русские в Польше (20–30-е гг. ХХ в.)
  Анатолій Йолкін (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  Діяльність католицької церкви в Незалежній Державі Хорватія у 1941–1945 рр.
  Оксана Гула (Науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, м. Київ)
  Хорватська православна церква в НДХ (1942–1945 рр.): До питання про метаморфози в історії
  Віктор Косік (Інститут слов’янознавства Російської академії наук, м. Москва)
  Образ національно-церковного руху доби Відродження в історичному наративі Народної Республіки Болгарії
  Вікторія Свириденко (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

 

Програма у форматі .pdf

 

 

 

 

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s