Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2013. – 672 с.

sofia_3

ЗМІСТ

Гордієнко Д., Корнієнко В. Єгор Кузьмич Рєдін: вчений і людина ………….5

До 150-ліття з дня народження Є.К. Рєдіна

Редин Е. Автобиография / Публ. та ред. Д. Гордієнка ……………………….22

Корнієнко В. Листи Андрія Сомова та Івана Толстого до Єгора Рєдіна (матеріали до біографії А. Матушинського) ………………………………………..25

Корнієнко В. З листування Єгора Рєдіна з Миколою Сумцовим ………..29

Гордієнко Д., Ніцович Р. З історії створення ювілейних видань до сторіччя Харківського університету (лист Є. Рєдіна до Й. Комарницького від 18(24) квітня 1897 р.) ……………………………………………………………………45

Гордієнко Д. “Служіння мистецтву служіння добру, благу, вищій красі (вітальний адрес Єгора Рєдіна Іллі Слатіну) …………………………..57

Корнієнко В. Відображення суспільно-наукової та викладацької діяльності Єгора Кузьмича Рєдіна в епістолярній спадщині …………….61

Гордієнко Д. Василь Ляскоронський та Єгор Рєдін: епізод зі взаємовідносин у контексті ХІІ Археологічного з’їзду ………………………..85

Гордієнко Д. До участі Володимира Антоновича у ХІІ Археологічному з’їзді в Харкові 1902 р. (за листами Єгора Рєдіна) ……………………………93

Гордієнко Д. До історії археологічних досліджень Куп’янського повіту Харківської губернії (записка Є. Рєдіна К. Мельник) …………..108

Корнієнко В. Єгор Рєдін як охоронець пам’яток археології (лист до Харківського генерал-губернатора) …………………..115

Гордієнко Д., Домановська М. До участі Ніжинського історико-філологічного товариства в Харківському археологічному з’їзді: проблема повернення пам’яток (за листуванням Є. Рєдіна та М. Бережкова) ………………………………………119

Корнієнко В. З листування Єгора Рєдіна та Бориса Грінченка ………..140

Гордієнко Д. Лист Єгора Рєдіна до Михайла Грушевського від 12 жовтня 1905 р. ……………………………..143

Гордієнко Д. З листування Єгора Рєдіна з Василем Данилевичем …..156

Гордієнко Д., Стариков Г. Дмитро Багалій та Єгор Рєдін: кілька епізодів взаємин (за епістолярними джерелами) ……………………………176

Файда О. Єгор Рєдін та Микола Петров: штрихи до історії наукового співробітництва ……………………………………201

Побожій С. З епістолярій Дмитра Айналова та Олексія Миронова до Миколи Сумцова ………………………………………211

Наріжний С. Харківське історично-філолоґічне товариство / Публ. та ред. Д. Гордієнка ………………………..220

Статті. Замітки. Публікації

Алфьоров О. Молівдовули невідомих з джерел руських єпископів Іоанна Галицького та Миколая Білгородського (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва)…………………….241

Ананьєва Т. Между божественным и профанным: забытая находка 1830-х годов – киевский “Крест” Апостола Андрея Первозванного…256

Болгов Н., Болгов К. “Панегирик Юстину Младшему” Кориппа …….271

Векленко В., Несправа М. До питання про атрибутацію дрібних культових сланцевих виробів південно-західних земель Великого Новгорода ……………………………………………………………………………………..281

Верещагина Н. Культ княгини Ольги в контексте становления древнекиевской духовной традиции …………………..293

Горнова І. “Наука управління державою” за Михаїлом Пселлом …….302

Корнієнко В. Софія Київська у листуванні Володимира Грабаря та Наталії Полонської-Василенко ………………………308

Корнієнко В. Curriculum vitae Іполита Моргілевського …………………..327

Кызласова И. О Павле Юкине и его мемуарах ………………………………..337

Мемуары Павла Юкина. 40 лет моей работы / Публ. та ком. И. Кызласовой ……………………………………………………345

Латишев В. До питання про літературну діяльність Константина Порфирогенета / Публ., пер. та ред. Д. Гордієнка ……………………………371

Маврін О. До участі Ярослава Дашкевича в другій україно-вірменській сесії: пошуки відомостей про вірменознавця Олену Нікольську …….378

Марголіна І. До питання атрибуції авторів живопису ХІХ ст. у Кирилівській церкві Києва ……………………..398

Никитенко Н. Крещение Руси в свете данных Софии Киевской ……415

Нікітенко Н., Корнієнко В. Усипальня Ярослава Мудрого у Софії Київській ……………………………442

Никитенко М. Стуктура пещер Киевской лавры в свете традиции исихазма: иеротопический ракурс видения ………….472

Никитенко Мих. План південно-західної частини Верхнього Києва кінця XVI ст. у подорожніх записках Мартина Груневега ……………….489

Пуцко В. Слобожанская иконопись XVII–XVIII вв.: проблема генезиса …………………………………497

Роменський О. Хрещені Роси очима візантійців …………………………….509

Сінкевич Н. Byzance apres Byzance: Візантія очима руських інтелектуалів кінця XVI – середини XVII ст. ………………523

Сохань П. До історії україно-болгарських зв’язків ІХ–ХIV ст. ……….532

Сырцова Е. Названия Днепровских порогов “по-росски” в “De administrando imperio” Константина Багрянородного: особый случай перевода с греческого на греческий ……………………….554

Ульяновский В. Быть учеником классика: мера ответственности (несколько новых писем Дмитрия Айналова Константину Широцкому) ………………………………………………………………………………….560

Яницкая П. Реставрация образа “Поклонение иконе Жировичской Богоматери” иконостаса Свято-Успенского собора Жировичского монастыря: новые открытия …………………………………………………………600

Рецензії. Огляди

Гордієнко Д. Hic mortui vivunt et muti loquuntur [Рец. на кн.: Фомин М.В. Погребальная традиция и обряд в византийском Херсоне (IV–X вв.). Харьков: Коллегиум, 2011, 290 с.] ……………………..606

Нікітенко Мих., Корнієнко В. Деякі зауваги з приводу публікації  Є. Архіпової та Т. Бобровського “Археологічні дослідження на території Софійського заповідника” ………………………616

Нікітенко Н., Сінкевич О. Спроба викреслити з історії Могилянське відродження Софії Київської у контексті “здобутків” Т. Лютої ………..624

Бібліографія

Гордієнко Д. Покажчик змісту часопису “Byzantinobulgarica” (Софія), 1962–1995, т. I–IX ………………………………………636

Пам’ять

Гордієнко Д., Корнієнко В. Павло Степанович Сохань: шлях у віки …..649

Список скорочень ………………………………………………………………………….658

sofia_3_2

4 comments on “Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863–1908) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упоряд. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2013. – 672 с.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s