Алексеенко Н. А. Род Акапнинов в просопографии византийской провинциальной аристократии (по данным сфрагистики)

Алексеенко Н. А. Род Акапнинов в просопографии византийской провинциальной аристократии (по данным сфрагистики) / Н. А. Алексеенко // Древности 2012. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 11. – Харьков: ООО «НТМТ», 2012. – С. 245-250.

Алексеєнко М. О. Рід Акапнінів у просопографії візантійської провінційної аристократії (за даними сфрагістики)

Дані, що збереглися на молівдовулах з родовими іменами, є найціннішим джерелом для візантійської просопографії в цілому і для генеалогії окремих аристократичних родів або визначення їх місця в ієрархії імперського нобілітету тощо. Прикладом цього є приватна печатка Феодора Акапніна.

Незважаючи на мовчання письмових джерел, завдяки пам’яткам сфрагістики профіль цього візантійського аристократичного сімейства, практично невідомого в візантійських анналах історії, вимальовується досить виразно і ясно. В першу чергу представники роду – це цивільні службовці високого рангу, які не проживали в столиці, а були пов’язані з провінційними центрами балкано-малоазійського регіону. Деякі з них мали відношення до фемних інститутів Еллади, Кіпру, Тарса та Селевкії, а також до управління імператорського майна. Треба думати, що піднесення роду відбулося в кінці Х – першій половині ХІ ст. Відсутність будь-яких даних про представників цього сімейства, починаючи з періоду правління Олексія І Комніна (1081-1118), свідчить про те, що, швидше за все, у бурхливизх подіях кінця ХІ – початку ХІІ ст. роль і значення цього сімейства слабішає та його представники зникають з історичної арени.

Ключові слова: історія Візантії, сфрагістика, молівдовули, просопографія, візантійська провінційна аристократія.

Summary

N. Alekseienko.

The Family of Akapnenoi in the Prosopography of Byzantine Provincial Aristocracy (Through Sygillography)

The data preserved by molybdoboulloi with family names make valuable source for Byzantine prosopography in general and for genealogy of individual aristocratic families or to determine their place in the hierarchy of imperial nobility. The private seal of Theodore Akapnenes is analysed as an example of the above.

Despite of the silence of the written sources, monuments of sigillography draw the portrait of this Byzantine aristocratic family, almost not known in Byzantine historical annals, rather definitely and clearly. Representatives of this family were mostly civil officials of high ranks who did not leave in the capital but were related to provincial centres in the Balkans and Asia Minor. A few of them had connections with thematic institutions in Hel-las, Cyprus, Tarsos, and Seleukia, as well as to the management of emperor’s property. Evidently, their family raised in the late tenth and first half of the eleventh century. The absence of any data concerning members of this family from ca. the reign of Alexios Kom-nenos (1081–1118) evidences that the role and importance of this family declined most likely in the turbulent events of the late eleventh and early twelfth century, so its repre-sentatives disappeared from the stage of history.

Key words: History of Byzantium, sigillography, molybdoboulloi, prosopography, Byzantine Provincial Aristocracy.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті:

http://khiao.files.wordpress.com/2012/11/drevnosty_2012_alexeeenko_pp245_250.pdf

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s