Филиппенко Р. И. Е. К. Редин – историк византийского искусства

Филиппенко Р. И. Е. К. Редин – историк византийского искусства // Дриновський збірник. – Т. 5. – Софія: Академічне видавництво імені проф. Марина Дринова, 2012. – С. 240-245.

Статья посвящена изучению искусства Византии в Харьковском университете в конце ХІХ – начале ХХ в. В работе анализируется творческое наследие известного украинского и российского историка-искусствоведа, профессора Харьковского университета Е. К. Редина, который занимался изучением раннехристианского, византийского и древнерусского искусства. Е. К. Редин писал о необходимости изучения искусства Византии для понимания русского искусства. В статье говорится о вкладе Е. К. Редина в создание Харьковской школы искусствоведения.

Ключевые слова: Е. К. Редин, Харьковский университет, христианские памятники искусства, историография

Філіппенко Р. І. Є. К. Рєдін – історик візантійського мистецтва

Стаття присвячена вивченню мистецтва Візантії у Харківському університеті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. У роботі аналізується творча спадщина відомого українського та російського історика-мистецтвознавця, професора Харківського університету Є. К. Рєдіна, який займався вивченням ранньохристиянського, візантійського і давньоруського мистецтв. Є. К. Рєдін писав про необхідність вивчення мистецтва Візантії задля розуміння російського мистецтва. У статті йдеться про внесок Є. К. Рєдіна у створення Харківської школи мистецтвознавства.

Ключові слова: Є. К. Рєдін, Харківський університет, християнські пам’ятники мистецтва, історіографія

Filippenko R. I. Y. K. Redin – the historian of the Byzantine art

The article is devoted to the investigation of Byzantine art in Kharkov University in the late XIX – early XX century. The work contains the analysis of creative heritage of the well-known Ukrainian and Russian historian and art critic, professor of Kharkov University Y. K. Redin who investigated Early Christian, Byzantine and Old Russian art. Y. K. Redin wrote about the necessity of Byzantine art studies for understanding of Russian art. The article deals with Y. K. Redin’s contribution to Kharkov School of Art Criticism formation.

Keywords: Y. K. Redin, Kharkov University, Christian monuments of art, historiography

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/drzb/2012_5/Filipp_R.pdf

 

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s