Мельник М. Роль угорських володарів у стосунках Болгарії і Візантії з кочівниками Північного Причорномор’я в Х-ХІ ст.: лакуна в історіографії чи брак джерел?

Мельник М. Роль угорських володарів у стосунках Болгарії і Візантії з кочівниками Північного Причорномор’я в Х-ХІ ст.: лакуна в історіографії чи брак джерел? / М. Мельник // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2003. – Вип. 11. – С. 137-145.

Від часу своєї появи у Північному Причорномор’ї (ІХ ст.) печеніги взяли активну участь у зовнішній політиці сусідніх держав – Болгарії, Русі, Візантії і Угорщини. Наведений у статті перелік міжнародних подій у регіоні Х-ХІ ст. за участю кочівників Північного Причорномор’я і володарів Угорщини показує, що у конфліктах печеніги займали сторону угорців. Незважаючи на достатню кількість джерел, проблема багатосторонніх міжнародних відносин за участю кочівників не отримала достойного висвітлення в історіографії.

Ключові слова: кочівники Північного Причорномор’я, Візантія, Болгарія, угорські володарі, міжнародні відносини, середньовічні джерела, історіографія.

Николай Мельник

Роль венгерских властителей в отношениях Болгарии и Византии с кочевниками Северного Причерноморья в Х-ХІ вв.:

лакуна в историографии или недостаточность источников?

От времени своего появления в Северном Причерноморье (ІХ в.) печенеги приняли активное участие во внешней политике соседних государств – Болгарии, Руси, Византии и Венгрии. Приведенный в статье перечень международных событий в регионе Х-ХІ вв. с участием кочевников Северного Причерноморья и венгерских властителей показывает, что в конфликтах печенеги занимали сторону венгров. Несмотря на достаточное количество источников, проблема многосторонних международных отношений с участием кочевников не получила достойного освещения в историографии.

Ключевые слова: кочевники Северного Причерноморья, Византия, Болгария, венгерские властители, международные отношения, средневековые источники, историография.

Mykola Melnyk

The role of the Hungarian rulers in relations of Bulgaria and Byzantium with nomads of Northern coast of the Black Sea in 10 – 11 centuries:

the lacuna in historiography or the insufficiency of sources?

From the time of their appearance in the Northern coast of Black Sea (9th. с.) Petchenegs took active participation in foreign policy of the neighbour countries – Bulgaria, Russia, Byzantium and Hungary. The list of the international events of this region of 10th.-11th. с. with participation of both nomads of Northern coast of Black Sea and the Hungarian rulers shows, that in conflicts Petchenegs mostly sided with Hungarians. Despite of sufficiency of sources, the problem of multilateral international relations with participation of nomads has no acceptable illumination in historiography.

Key words: nomads of the Northern coast of Black Sea, Byzantium, Bulgaria, Hungarian rulers, international relations, medieval sources, historiography.

Лінк для перегляду або завантаження повного тексту статті

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s